Spor Sakatlıkları

Report
Spor
Sakatlıkları
Ayak Burkulması


Tanımı; ayaktaki bir veya daha fazla bağın
aşırı şekilde gerilmesidir.
Etkilenen vücut parçaları;
 Ayaktaki her hangi bir bağ.
 Sakatlık
bölgesindeki kaslar,sinirler,
tendonlar ve kan damarları gibi dokular.
Nedenleri
Bağlara yapılan baskı sonucu ayaktaki
eklemlerden birinin geçici olarak
yerinden çıkması
Nasıl önlenir




İlgilendiğiniz spor için gerekli kuvvet ve
kondisyon çalışmaları yaparak.
Antrenman ve müsabakadan önce yeterli
ısınma hareketleri yaparak.
Bu tip sakatlık oluşturabilecek spor
aktivitelerinden
önce,
ilgili
eklemi
bandajlayarak.
Sporunuz için hazırlanmış ve ayağınıza iyi
destek veren ayakkabılar giyerek.
Tedavi

Amaç yırtılan bağlara daha fazla zararı
önlemektir.Bunun için burkulan bölgeye buz tedavisi
uygulanır ve ayak kalp seviyesinden yüksekte olacak
şekilde tutulur.Buz tedavisi aralarında sakatlanan
bölge elastik bandaj ile sarılır.Sakatlığın üzerinden 72
saat geçmesinden sonra kendinizi daha iyi
hissediyorsanız buz tedavisi bırakılıp sıcak kompres
tedavisine başlanır.Ayakta oluşan şişliği indirmek için
yavaşça ve sık aralıklarla sakatlanan bölgeye yapılan
masaj rahatlık sağlayacaktır.
Ayak Bileği Burkulması
Tanımı ; Ayak bileğindeki bir veya birden fazla bağın
çok az gerilmesi veya bir parça yırtılmasıdır.
Etkilenen Vücut Parçaları



Ayak bileği eklemini destekleyen bağlar.
Ayak
bileği
ekleminin
üç
kemiği:
talus,tibia,fibula.
Sakatlık bölgesindeki eklem kemiklerini saran
zarlar,sinirler, tendonlar ve kan damarları gibi
yumuşak dokular.
Belirti ve Bulgular





Sakatlık sırasında şiddetli ve ani oluşan ayak
bileği ağrıları.
Ayak bileğinin dışında “ pat “ sesi ve ya
yırtılma hissi.
Sakatlık bölgesinde hafif hassasiyet.
Az olsa da fonksiyon kaybı. Sakatlıktan 30
dakika sonra sporcu kediliğinden yürüyebilir.
Tüm ayak bileği çevresinde şişme.
Nedenleri
Ayak bileğinin iç veya dış tarafından yapılan
darbe veya baskının , geçici olarak ayak
bileğinin veya talus’un normal soketinden
çıkması.Ayak bileği eklemini destekleyen
bağların yırtılmadan uzaması.
Nasıl önlenir





İlgilendiğiniz spor için gerekli kondisyon çalışmaları yapmak.
Antrenman yada maçtan önce yak bileğini iyice ısıtmak.
Bu tip sakatlık oluşturabilecek spor aktivitelerinden önce ,orta
baldırdan ayak bileğinin ortasına kadar olan bölgeyi iyi şekilde
bandajlayarak.
Seçtiğiniz spor aktivitesi için doğru spor ayakkabısı giymek.
Önemli bir ayak bileği sakatlanmasından sonraki 12 ay
süresince spor aktiviteleri sırasında ayak bileğine yeteri kadar
destek sağlayarak.
Tedavi





Yırtılan bağlara daha fazla zararı önlemek için buz tedavisi
uygulanır.Ayak bileği kalp seviyesinden daha yukarı
pozisyonda tutulur.
Her gün 3-4 kez , 20 dakika süre ile buz masajı uygulanır.buz
tedavisi uygulanırken buz deri ile direkt temas ettirilmez bir
torbaya yada nemli bir havluya sarılır.
Sakatlıktan 96 saat sonra,eğer daha iyi hissediyorsanız daha
önce,buz yerine sıcak tedavisi uygulayınız.
Mümkün olduğu zaman sakatlanan ayağı yukarı kaldırılmış
pozisyonda tutunuz.
Şişkinliği indirmek için,yavaşça ve sık aralıklarla ile
sakatlanan bölgeye yapılan masaj rahatlık sağlayacaktır.
Bacak Burkulması

Bacaktaki tibia ve fibula arasındaki bağların
aşırı gerilmesidir.Bağlar aşırı gerildiğinde çok
gergin olur ve bağlandığı yerden veya kendi
içinde en zayıf olduğu yerden kopar.Bağ eğer
koptuğu yerden
beraberinde bir kemik
parçasını da koparırsa, buna” avulsiyon kırığı “
denir.
Etkilenen Vücut Parçaları



Tibia ve fibula arasındaki bağlar.
Sakatlık bölgesindeki periost,sinirler,tendonlar
ve kan damarları gibi yumuşak dokular.
Bu tür sakatlıkta ayriyetten fibula da kırılmış
olabilir.
Belirti ve Bulgular





Sakatlık sırasında oluşan kuvvetli ağrı.
Bacağın içinde “pat” sesi duyulması veya
yırtılma hissedilmesi.
Sakatlık bölgesinde aşırı hassasiyet.
Bacakta belirgin şişme.
Sakatlıktan hemen veya biraz sonra
gözlemlenen kontüzyon.
Nedenleri


Buradaki bağda
oluşan
aşırı stresten
dolayı,geçici olarak tibia ve fibulayı birbirinden
ayırmasıdır.
Burkulmalar voleybolcularda, basketbolcularda,
futbol, kayak, uzun ve yüksek atlama sporu
yapan sporcularda sık görülür.
Nasıl önlenir



Sporunuza uygun kondisyon ve kuvvet
programlarını uygulayarak.
Müsabaka ve antrenmanlardan önce yeteri
derecede ısınma ve esnetme hareketleri
yaparak.
Müsabaka ve antrenmanlardan önce sakatlık
olasılığı yüksek olan eklemleri bandajlayarak.
Tedavi


Hedef yırtılan bağlara daha fazla zarar verilmesini
önlemektir.Doktor bu tür ağır sakatlıklarda genelde
dizden ayak parmaklarına kadar olan bölgeyi hareket
etmemesi için alçıya alır. Eğer doktor alçıya almaz ve
bandajlamaz ise her gün 3-4 kez,20 dakika süre ile
buz masajı uygulanır.
Buz tedavileri ardından sakatlanan bölge bandajlanır.
Hasta 72 saat sonra kendini daha iyi hissediyorsa buz
yerine sıcak tedavisi uygulanır,yada ısı veren kremler
kullanılır.
Bacak Zorlanması, Baldır

Baldırın tendon ve kaslarında oluşan
sakatlıktır.Kas ve tendon liflerinin gerilmesi ve
yırtılması sonucu oluşur.
Etkilenen Vücut Parçaları



Baldır ve bacak tendon ve kasları.
Bacak (femur,tibia ve fibula)kemikleri.
Sinirler,periost,kan ve lenf damarları ve
ligamentler gibi gergin kası çevreleyen
yumuşak dokular.
Belirti ve Bulgular





Ayak ve ayak bileğini hareket ettirme veya
gerdirme sırasında ağrı.
Topallama
Baldırda kas spazmları.
Sakatlık yerinde şişme.
Orta ve ciddi sakatlanmalarda kuvvet kaybı.
Nedenleri


Baldır kas-tendon ünitelerinin uzun süre aşırı
derecede kullanılması.
Baldır kas-tendon ünitesine yapılan şiddetli bir
darbe veya uygulanan güç.
Nasıl Önlenir



Seçtiğiniz spor ile ilgili doğru kondisyon
kuvvet ve esneklik antrenmanları içeren bir
program uygulayarak.
Antrenman ve müsabakalardan önce yeteri
kadar ısınma ve germe hareketleri yaparak.
Doğru seçilmiş koruyucu malzeme giyerek.
Tedavi





Buz tedavisi, dinlenme ve yüksekte tutma prensibine uyulur.
Eğer alçı veya splint gerekiyorsa; ayak parmaklarınızı açık
bırakınız ve sık sık hareket ettiriniz.
Eğer alçı ve splint gerekmiyorsa;kalıplaşmış bir buz parçası
ile sakatlığın oluştuğu bölgede 15 cm kadar bir alana günde
3-4 kez 15 dakika sürelerle buz tedavisi uygularız.
Tedavi aralarında sakat olan bölgeyi elastik bandaj ile
sararız.
İlk 72 saatten sonra kendinizi iyi hissediyorsanız sıcak
tedavisi uygulanmaya başlanabilir.Baldır kasını rahatlatmak
için ayakkabının topuğu yükseltilebilir.
Diz Kıkırdak (Menisküs)
Sakatlığı

Alt bacak kemiği tibianın üst kısmında,dizde
olan kıkırdak sakatlanmasıdır.Diz kıkırdak
sakatlıkları
,genelde
dizdeki
bağların
sakatlanmaları ile beraber görülür.
Etkilenen vücut parçaları




Tibianın yukarı uç kısmında bulunan ve
normalde dize uygulanan kuvvetleri emen
kıkırdak.
Diz eklemi.
Dizin sabit durmasını sağlayan bağlar.
Diz eklemini çevreleyen sinirler, sinovial
membranlar, periost, kan ve lenf damarları ve
bunlar gibi yumuşak dokular.
Nedenleri



Sakatlanan dizin uzun süre kullanılması.
Dizin dönmesi veya şiddetli kas kasılmaları ile
oluşan sakatlık.
Aşırı şekilde bükülmüş dizlerin üzerine düşme
ve atlama.
Belirti ve Bulgular




Özellikle üzerine ağırlık bindiği zaman dizde
oluşan ağrı ve hassasiyet.
Dizde su toplanması (effusion).
Diz ekleminin kilitlenmesi.
Dizin kendiliğinden bükülmesi.
Nasıl Önlenir



Yumuşak olmayan beton ve asfalt zeminde
egzersiz yapmayarak.
Aktiviteden önce iyice ısınma ve germe
hareketleri yaparak.
Sporunuz için uygun kuvvet,esneklik ve
kondisyon programları uygulayarak.
Tedavi


Sakatlık ilk oluştuğu zaman buz tedavisi.
Sonra doktor kontrolünde yapılan tedavi
El Bileği Burkulması
El bileği eklemindeki bir veya birden fazla bağın aşırı şekilde
gerilmesidir.Bağlar
aşırı
gerildiklerinde
gerginlikleri
yoğunlaşır.Dolayısıyla ya kendi içinden,yada kemiğe
bağlandığı noktada,daha zayıf olduğu yerden koparlar.
Etkilenen Vücut Parçaları


El bileği bağları.
Sakatlık bölgesindeki periost, kaslar, sinirler,
tendonlar ve kan damarları gibi dokular.
Belirti ve Bulgular





Sakatlık sırasında şiddetli ağrı.
El bileği eklemlerinin içinde “pıtırtı” sesi veya
yırtılma hissi.
Sakatlık bölgesinde hassasiyet.
El bileğinde şişme.
Sakatlıktan hemen sonra oluşan berelenme.
Nedenleri
Bağlara yapılan baskı sonucu, el bileğindeki
eklemlerin geçici olarak normal yerinden
çıkması. El bileği burkulmaları, temas
sporlarında ve el bileği üzerine açık ve
uzanmış olarak düşme olasılığının yüksek
olduğu aktivitelerde sık görülür.
Tedavi



İlk etapta buz tedavisi.
Sonra elastik bandaj.
72 saat sonra sıcak tedavisi.
Kolda Meydana Gelen
Sakatlıklar
Bu sakatlıklar kolda bulunan humerus, radius ve
ulna
kemiklerinde
meydana
gelen
sakatlıklardır.Kolda bulunan kemikler,kaslar
ve bağlarda zorlanma,yırtılma sonucu oluşan
sakatlıklardır.
Etkilenen Vücut Parçaları




Kol kasları
Kol kaslarının tendonları
Kol kemikleri (humerus,radius ve ulna)
Sinirler kemik zarları,kan ve lenf damarları ve
ligamentler gibi gergin kası çevreleyen
yumuşak dokular.
Nedenleri


Kol kas-tendon ünitelerinin uzun süre aşırı
derecede kullanılması
Tek bir şiddetli sakatlık veya kola uygulanan
şiddetli bir baskı.
Tedavi



Sakatlıktan hemen sonra buz tedavisi
72 yada 92 saat sonra sıcak tedavisi
Elastik bandaj
Omuz Zorlanması
Omuzdaki kemiklere bağlanan herhangi bir kas
veya tendonda oluşan sakatlık.
Etkilenen Vücut Parçaları



Rotator kılıf dahil,omuzdaki kemiklere
bağlanan kas ve tendonlar.
Humerus ,clavicula ve scapula dahil, omuzdaki
kemikler.
Sinirler ,periost,kan ve lenf damarları ve
ligamentler gibi zorlanan kası çevreleyen
yumuşak dokular.
Belirti ve Bulgular




Omuzu hareket ettirme veya germe sırasında
kolda oluşan ağrı.
Omuz kaslarında oluşan spazmlar.
Sakatlık bölgesinde oluşan şişlik.
Orta ve ağır sakatlanmalarda kuvvet kaybı.
Nedenleri


Omuz kas-tendon ünitelerinin uzun süre aşırı
derecede kullanılması.
Göğüs bölgesindeki kas-tendon ünitelerine
yapılan şiddetli bir darbe veya baskı.
Tedavi



Buz tedavisi dinlenme ve ayağı yüksekte tutma
kuralı.
72 saat sonra sıcak tedavisi
Uygulama aralarında elastik bandaj.
Bel-Sırt İncinmesi
Omurganın bel bölgesindeki omurlarında bir
veya birden fazla bağın şiddetli bir şekilde
aşırı olarak gerilmesidir.
Etkilenen Vücut Parçaları


Bel bölgesi omurlarını birleştiren bağlardan herhangi birisi.
Sinirler,kemik zarı,kan damarları,ligamentler ve kaslar gibi gerilme
bölgesindeki yumuşak dokular.
Belirti ve Bulgular





Sakatlık sırasında aşırı ağrı.
Belde yırtılma ve çıtırdama hissi.
Sakatlık bölgesinde hassasiyet.
Belde şişlik.
Sakatlıktan kısa bir süre sonra görülen kontüzyon.
Nedenleri
bir pozisyonda olduğu veya bel bölgesi kaslarını içeren hareketlerin sürekli
tekrarlanması Vücut üzerinde aşırı stres yaratan bir hareket yapıldığı,sporcunun
dengesini kaybettiği,çarpık sonucu oluşabilir.
Kaynaklar


http://www.sporbilim.com/sakatliklar.html
Spor sakatlıkları rehberi

similar documents