Arm en rijk in Nigeria Hoofdstuk 3,1

Report
Arm en rijk in Nigeria
Arm en rijk in Nigeria
Hoofdstad Abuja
Inwoners 140.003.542 (2006)
174.507.539 (2013)
De bevolking is niet gelijkmatig verspreid.
In het zuiden is de bevolkingsdichtheid het
hoogst.
Bevolking bestaat uit verschillende volken.
- 15 cultuurgebieden
- 500 verschillende talen
- (bijna) iedereen spreekt ook
Engels
Twee godsdiensten:
- in het noorden wonen vooral
moslims
- in het zuiden wonen vooral
christenen
Regelmatig gewelddadige
conflicten.
Engelse kolonie
Het land Nigeria werd in 1903 een kolonie van Groot-Brittannië, maar in
Nigeria waren ook al andere Europeanen geweest: Portugezen,
Spanjaarden, Hollanders en Fransen.
Voordat de Britten naar Nigeria kwamen was Nigeria grofweg in een
noordelijk deel en een zuidelijk deel verdeeld.
Rijk door olie
Olie is dé inkomstenbron van Nigeria (80% van het inkomen).
De olie wordt gewonnen in de delta van de Niger.
Naast de overheid verdienen de (buitenlandse) oliebedrijven veel geld
aan de olie.
Door corruptie en slecht bestuur komt veel olie geld terecht bij een
kleine, rijke elite.
Al een halve eeuw wordt er door multinationals olie gewonnen in de
Nigeriaanse Nigerdelta. Het land heeft er miljarden mee verdiend, maar
de overgrote meerderheid van de bevolking leeft in armoede. Olie mag
dan een kleine groep welvaart hebben opgeleverd, voor de meerderheid
heeft het verarming, conflict, mensenrechtenschendingen en wanhoop
gebracht.
Nigeria
Hoewel de regering veel geld verdient aan de oliewinning, leeft ruim
de helft van de bevolking in armoede. BNP/hoofd is ongeveer 2.100
dollar per jaar
Vergelijking BNP/hoofd in Nederland ongeveer 48.000 dollar.
Helft van de bevolking werkt in de landbouw.
Er zijn niet veel banen in de industrie en in de dienstensector.
De rijkste 10 % van de bevolking verdient de helft van al het geld.
De overheid verdeelt de olie-inkomsten slecht. In het onderwijs wordt
te weinig geïnvesteerd. Hoge werkloosheid (> 20%, en vooral
jongeren).Bij gebrek aan werk ‘vluchten’ veel mensen naar de
informele dienstensector vluchtsector.
Vluchtsector: ongeschoold, slecht betaald en tijdelijk werk in de
dienstensector. Deel van de beroepen die niet officieel staan geregistreerd. Mensen die hierin
werken staan niet als werkende bekend, betalen geen belasting en dragen zo niet bij tot het Bruto
Nationaal Product. Voorbeelden: sigaretten- en krantenverkopers, schoenenpoetsers, enz.

similar documents