Stáhnout soubor

Report
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Šablona III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
SADA č. VIII
Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA VIII_ČJS, DUM 17
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Název: Boj za svobodu a demokracii
Autor: Mgr. Blanka Kafková
Stručná anotace: Prezentace slouží k seznámení s historií našeho státu a k pochopení souvislostí, proč je 17. listopad
vyhlášen státním svátkem.
Metodické zhodnocení: V průběhu prezentace se žáci seznámí s událostmi, které předcházely 17. listopadu 1989.
Osvojí si pojmy: demonstrace, stávka, sametová revoluce, Charta. Seznámí se se životem Václava Havla.
V závěru prezentace se snaží vysvětlit význam dříve užívaných zkratek. Zde je nutná pomoc učitele, případně návodné
otázky. Hodina byla odučena dne 24. 10. 2011 ve třídě 5.B
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
17. LISTOPAD – STÁTNÍ SVÁTEK
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
V Československé republice vládla jediná strana
KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA – KSČ
Lidé svoji nespokojenost s vládou této strany dávali na demonstracích.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Nespokojenost vyvrcholila 17. listopadu 1989
Tento den uplynulo 50 let od událostí roku 1939, kdy došlo k uzavření
českých vysokých škol.
V Praze se konalo velké studentské shromáždění. Policisté se snažili tuto
demonstraci rozehnat. Použili k tomu obušky a vodní děla.
160 účastníků bylo zraněno.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Na protest proti brutálnímu zásahu, došlo k vyhlášení stávky.
Stávka se rozšířila po celé republice.
Občané požadovali odstoupení komunistické strany v čele s prezidentem Husákem.
Založili vlastní organizaci – Občanské fórum.
Autorem materiálu a všech jeho částí, neníli uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Komunistická moc se zhroutila. Byla vytvořena nová vláda.
Protože tato změna proběhla bez násilí, bývá nazývána „SAMETOVÁ
REVOLUCE“.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Novým prezidentem byl zvolen Václav Havel
 Narodil se v roce 1936 v podnikatelské rodině
 Pracoval jako dramaturg v Divadle Na zábradlí
 Byl iniciátorem a spoluautorem Charty 77
 V 70. a 80. letech byl několikrát zatčen a vězněn
 Podílel se na založení Občanského fóra
 Udržoval rozsáhlé styky se zahraničím
 V prosinci roku 1989 byl poprvé zvolen československým
prezidentem
Autorem materiálu a všech jeho částí, neníli uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Václav Havel byl vůdčí osobností Charty 77
Charta 77 byla skupina odpůrců komunistického režimu. Ve svém
prohlášení z roku 1977 upozorňovala na to, že i když se československá
vláda zavázala dodržovat mezinárodní úmluvy o lidských právech a svobodách,
ve skutečnosti svobodu a práva občanů porušuje.
Členové Charty 77 i ti, kdo jejich
prohlášení podepsali, byli
komunisty pronásledováni.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Víš, co znamenají tyto zkratky?
Pokud správně určíš jejich význam, objeví se fotografie známé české zpěvačky,
která podepsala Chartu 77.
JZD
KSČ
SSM
ČSFR
OF
KČS
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Řešení: JZD – JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
KSČ – KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
SSM – SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE
ČSFR – ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA
OF – OBČANSKÉ FÓRUM
KČS – KORUNA ČESKOSLOVENSKÁ
Zdroje: [cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/KSC_legitimace.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Praha_1989-1125%2C_Letn%C3%A1%2C_dav_%2801%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Police_demonstration.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bratislava_Slovakia_214.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Pardubice_1989-11-25%2C_%C3%A1%2C_dav.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1clav_Havel_%282008%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/V%C3%A1clav_Havel__Freedom_and_its_adversaries_conference.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1charta77.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marta_Kubi%C5%A1ov%C3%A1_2010-10-19.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Gener%C3%A1ln%C3%AD_st%C3%A1vka.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková
Literatura:
 BLOUDKOVÁ, Michaela. Vlastivěda : pro 5 . Ročník základní školy. Spoluautor:
P. Chalupa. 2. vydání. Praha : SPN, 2002. 56 s. ISBN 80-7235-185-0
 ČAPKA, František. Vlastivěda : Obrazy z novějších českých dějin. 1. vyd. Praha :
ALTER, 1997. 62. ISBN 80-85775-53-0
 PERNES, Jiří. Československo : 1946 – 1992. 2. vydání. Praha : Albatros, 1999.
63 s. ISBN 80-00-00730-4
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Kafková

similar documents