Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes Mellitus type 2

Report
Voetzorg in de
Diabetes Ketenzorg
Angelien Borgdorff
Projectmanager Stadsmaatschap
Hoe het begon
• 2011 afspraken met podotherapeuten
– Alleen screening via ketenzorg
– Behandeling regulier declareren
– Verwijsprotocol
– Screeningsformulier
– Huisartsen en POH informeren/nascholing
Waar staan we nu?
• 2012 afspraken met podo en pedi
– Screening door de huisartsenpraktijk
– Voetzorg vlgs de module Preventie Diabetische
Voetulcera van Provoet/NVvP
– Verwijsafspraken in stroomschema
– Screeningsformulier aangepast
– Digitaal declareren via Calculus
– Nascholing ha/POH
– Registratie
Registratie pedicures
SIMMS
huisarts
pedicure
1
169
143
2
41
51
3
7
2
totaal
217
196
29 doorverwijzingen naar
de podotherapeut
0 verwijzingen naar de 2e
lijn
Trends
• Behandeling meestal 1x per 6 weken
let op: max 8 beh. per jaar!
• Nagels en eelt meest voorkomend
• Screeningsformulier ontbreekt soms/vaak
let op: declareren alleen mogelijk bij volledig
screeningsformulier. Receptenpapiertje is niet
voldoende.
•
•
•
•
•
Bekendheid met elkaars werk
Voetcontrole POH vaker en beter
Adequater verwijzen
Kennis neemt toe
Complicaties nemen af??
•
•
•
•
•
Digitaal declareren
Gebruik screeningsformulier
Vaststellen simms
Registratie
Informeren patient
Wat staat ons nog te doen?
2013 Borgen van de afspraken
•
•
•
•
•
•
•
•
Voetzorg opnieuw opnemen in Diabetesketenzorg
Praktijken aanspreken op gebruik screeningsformulier
Dubbeldeclaraties voorkomen
Samenwerking POH/pedicure/podotherapeut verder
verbeteren (simms 2 en 3)
Terugrapportageformulier huisarts (wie denkt mee?)
Nascholing
Tarieven vaststellen op basis van zorgprofielen
Patient informeren: simms 0 = hoera!!
Openstaande vragen
• BTW: pedi wel, podo niet
• Factuur podo naar stadsmaatschap,
verwijzing vragen aan huisarts
• Link Calculus 2x per maand
• Uitbetaling stadsmaatschap 2 a 4 weken
• Patient internist niet in keten

similar documents