Monsters en Co

Report
Monsters en Co
• Bijtwonden van mensen en dieren zijn veelal
ernstig en moeten met veel zorg van de eerste
hulp verlener en deskundige behandeld worden
• Een woorspeling:
- sommige wonden hebben een bijtend gevoel
denk maar aan brandwonden maar ook door
giftige stoffen van planten, chemicalien en dieren
kan dit het effect van een bijtend gevoel geven.
Monsters en Co
• Met andere woorden vandaag een rondgang
door vele verschillende onderwerpen:
– Bijtwonden mens en dier (traditionele huisdieren)
– Bijtwonden door exotische diersoorten, komen
deze voor in Nederland? Bijv. vleermuis, slangen
en overige insecten en reptielen
– Wonden die een bijtend gevoel veroorzaken
omdat de oorsprong giftig kan zijn voor het
menselijk lichaam
– Overige
Monsters en Co
• Bijtwonden door de mens en huisdier
• Als een mens wordt gebeten door een ander
mens of dier mist hij vaak op de plek waar hij/zij
gebeten is een stuk vlees
• Immers het bijten is om af te bijten en verder te
vermalen voor de vertering in het maag-darm
kanaal
• Het slachtoffer mist dus een huid en
onderliggend weefsel (onderhuids bindweefsel
en spier)
Monsters en Co
• Wat is nu het gevaar van een mensen- of
dierenbeet?
– Infectie van ……………
– Slechte wondgenezing
– Niet of nauwelijks te hechten
– Groot litteken
– Beperking van functie door spier of peesletsel
Monsters en Co
• Bijt- of krabwond van een vleermuis
• Normaal gesproken is dit bijna onmogelijk,
vleermuizen zullen de mens als object altijd
proberen te ontwijken echter er zijn helaas
voorbeelden dat dit niet lukt
• Voorbeeld mensen die speleologie bedrijven
(het ontdekken van grotten) komen nog wel
eens in aanraking met vleermuizen.
Monsters en Co
• Vleermuizen kunnen inderdaad de ziekte
hondsdolheid of Rabies overbrengen
• In Nederland en Belgie komt Rabies niet voor
• De laatste 22 jaar waren er 2 gevallen van
Rabies in Nederland met een dodelijke afloop
• Beide slachtoffer waren inderdaad in contact
geraakt met vleermuis en hond (beide Afrika)
Rabies of hondsdolheid
• De ziekte wordt overgebracht door de beet van een met het rabiësvirus
besmet dier (hond, vleermuis). De (incubatie) tijd dat de ziekte zich
openbaart kan verschillen van 2 weken tot 2 jaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• De ziekte begint met algemene ziekteverschijnselen als lichte koorts,
hoofdpijn, zere keel, verminderde eetlust en misselijkheid.
• De belangrijkste verschijnselen zijn:
– Abnormaal gevoel in het gebeten lichaamsdeel
De ziekte verloop dodelijk doordat de ademhalingsspieren worden aangetast.
Geadviseerd wordt om bij een langer verblijf dan 3 maanden in een gebied waar
hondsdolheid heerst te laten inenten
Nooit loslopende honden aaien
Nederland en België geldt tevens om contact met vleermuizen te melden aan
de huisarts
Slangen
• Lokale verschijnselen:
Heftige pijn rond de bijtwond.
Bloeding moeilijk te stelpen.
Zwelling, blaren en bloeduitstortingen.
Afdruk van de giftanden.
Hoe werkt het gif?? Van slangen
• “Hemotoxinen” : via het bloed. Bijv. het gif
van een ratelslang. Zachter maken van weefsel
zodat beter verteert kan worden. Plaats van
de beet zwelt snel op, verkleurt en is zeer
pijnlijk. De klachten verplaatsen zich richting
hart.
Hoe werkt het gif?? Van slangen
• “Myotoxinen” : via de spieren. Bijv. het gif van
zeeslangen en adders. Het gif veroorzaakt
necrose (afsterven, rotting) van spierweefsel.
Lokaal bij de bijtwond, zwelling,
vochtophoping (oedeem) en bloedingen.
Hoe werkt het gif?? Van slangen
• Neurotoxinen” : via het zenuwstelsel. Bijv. het
gif van de koraalslang, brilslang en koningscobra.
het verlamt de spieren. Klachten zijn in
volgorde: wazig zien,
verlammingsverschijnselen, onduidelijk spreken,
moeite met slikken en tot slot
ademhalingsproblemen.
planten
• De doornappel, oorspronkelijk alleen in
Amerika maar tegenwoordig ook in Nederland
in stedelijke gebieden en duinen
• In Amerika door de indianen gebruikt
vanwege de hallucinerende werking bij opeten
van plantendelen
• Het hallucinerende gif komt in alle delen van
de plant voor
doornappel
• Nu nog (soms) gebruikt door drugsgebruikers
• Kan dodelijk zijn
• Gebruik ervan geeft meestal een “badtrip”
Monsters en Co, overige vergiftigingen
die bijten
• PUR schuim
• Grondstof is polyuerthaan welke in de
industrie veelvuldig wordt toegepast.
• Voorbeelden:
– Kunstleer
– Verven ecoatings
– Kleding (elasticiteit)
– Kit en houtlijm
PUR schuim
• Gezondheidsklachten komen alleen voor bij
langdurige blootstelling, deze klachten zijn
meestal:
irritatie oogleden
irritatie luchtwegen, benauwdheid
jeuk, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en
koorts
!!sensibilisatie!! (blijft de klachten houden
bij blootstelling)
Chloor
• Chloor is een chemisch element dat veel
gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij:
– Bleken van papier, schoonmaakmiddel (dood
bacterien), zwembad, onderdeel van medicijnen,
kunsstof, verf, insecticiden en kleding.
– Ook als gifgas (chloorgas) en als bestanddeel van
gifgas (mosterdgas)
Chloor
• Concentratie van 3,5 ppm (part per million) als
te ruiken
• Concentratie 1000 ppm = dodelijk
• Bij werkzaamheden van 40 uur per week mag
de ppm waarde de 0,05 ppm niet
overschrijden
Chloor
• Irritatie van de ogen
• Irritatie van de luchtwegen, waarbij bij hoge
concentratie de longblaasjes kapot gaan en
vollopen met lichaamsvocht en bloed (met
andere woorden verdrinken in je eigen bloed
en vocht)
• Ernstige brandwonden op de huid en ogen
Paracetamaol
• Wereldwijd de meest gebruikt pijnstiller met
koortswerende bijwerking
• Werking op basis van 1. inwerking op de
menselijke enzymen betroken bij
ontstekingsreactie of 2. beinvloeding van
zenuwbanen die betrokken zijn bij de
gewaarwording van pijn
Paracetamol
• Dosering maximaal 3000 miligram per 24 uur
• Bij overdosering kunnen onder invloed van
paracetamol enzymen in de lever paracetamol
omzetten in een giftige stof
• Leververgiftiging is zeer pijnlijk en kan een
aantal dagen duren
• Leververgiftiging bij 10-15 gram
• Dodelijk bij 20-30 gram
Watervergiftiging
• Watervergiftiging ontstaat als een teveel aan
water en een teweinig aan electrolyten wordt
ingenomen. Aangenomen wordt dat water de
cellen binnendringt (osmose) waardoor
verstoring van de water- en electrolytenbalans
in het lichaam
• Electrolyten bevinden zich in het bloed
voorbeelden zijn Kalium, Calcium, magnesium,
natrium, fosfaat en chloride
Watervergiftiging
• In 2005 Groningse student 2 dagen
bewusteloos (waardoor op IC) met als oorzaak
ontgroening (veel water drinken)
• In 2008 loopt Engelse vrouw
hersenbeschadiging op als gevolg van
waterdieet
• In september 2013 vrouwelijke student van 20
jaar na gebruik XTC te veel water gedronken,
overleden als gevolg van een hartstilstand
Watervergiftiging
• Risicogroepen:
– Zuigelingen met diarree
– Anorexia patienten
• Verschijnselen:
– Spierkramp
– Verlaagde bloeddruk
– Slapte
– Bewusteloosheid
– Dood door onderdrukking van de ademhaling

similar documents