Presentatie Behandelen doen we thuis hoe ver kan men gaan

Report
Behandelen doen we thuis,
hoe ver kunnen we gaan?
Workshop over de grenzen van
Beter Worden Doe Je Thuis
Marieke van de Ven, psychiater Hoorn
Dominique de Graaf, psychiater Alkmaar
Indeling
• Inleiding
• Twee casussen uitvoerig bespreken.
• Conclusies
FACT
• Sinds 2002 bij GGZ NHN
• Nu 12 FACT teams
Project: Beter worden doe je
thuis.
• Sinds begin 2010
• Paludanusprijs
Beter worden doe je thuis
• Zo min mogelijk en zo kort mogelijke opname.
• Intensieve samenwerking tussen FACT-team,
crisisafdeling en familie/netwerk.
• ZAG-gesprekken.
• Avond- en weekendFACT.
Dit heeft geleid tot ......
• Kortere, effectievere opnames.
• Sluiting van klinische bedden.
• Tevredenheid bij client, familie,hulpverleners
en ketenpartners
Een ideaalplaatje......
• of zitten er ook grenzen aan de
ambulantisering?
De grenzen......
• Ernstige overlast in de avond en nacht
• Dagelijks drugsgebruik met agressie
• Heftige suicidaliteit of acting-out
• Maatschappelijke teloorgang
• Overgevoelige buren
• Overbezorgde familie
• ?
Casus 1
• Mw. X, 56 jaar, kunstenares.
• Alleenwonend, centrum Alkmaar.
• Schizo-affectieve stoornis, borderline, speed,
alcohol, forse desorganisatie.
• Veelvuldige kortdurende gedwongen
opnames: agitatie en weglopen.
• Ingewikkeld sociaal netwerk.
Problemen bij begeleiding thuis
• Zeer wisselende stemmingen
• Wil geen onbekenden, geen betutteling
• Niet medicatietrouw
• Middelengebruik
• Machteloosheid bij familie en vrienden
• Overgevoelige buren
Casus 2
• Hr. Y, 31 jaar, geen structurele dagbesteding.
• Alleenwonend, Hoorn.
• Schizofrenie, antisociale persoonlijkheidstrekken,
polymiddelenmisbruik, desorganisatie.
• Veelvuldige gedwongen opnames: paranoidie en
agitatie. Client wil altijd na enkele dagen weg
• ‘Vrienden’ in crimineel circuit
• Veelvuldig gedetineerd
Problemen bij begeleiding thuis
• Zeer wisselend gedrag: agitatie en intimidatie,
naast kwetsbaar hulpvragen
• Accepteert alleen bemoeienis als hij het vraagt
• Niet medicatietrouw
• Middelengebruik
• Overlast: problemen met woningbouw
• Misbruik door ‘vrienden’
• Afhaken van familie en vrienden
Conclusies
• Met FACT kunnen we opnames voorkomen of
verkorten.
• Toch zijn er ook grenzen aan deze ambulante
zorg.
• FACT is geen hobbie van de GGZ:
Het staat of valt bij samenwerking met alle
betrokkenen: hulpverleners, familie,
netwerkpartners...

similar documents