Document

Report
Sedatie in het veld bij het Paard
Drs. Thijs van Loon
Anesthesiologie en Intensive care
Departement Gezondheidszorg Paard,
Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht
Programma
Sedativa:
Inhoud
acepromazine
alfa2-agonisten
Opiaten
Locale anesthesie technieken bij gebitsingrepen
TIVA
Acepromazine
-
Voor het eerst bij de mens toegepast in 1950
Sedatie, evt. in combinatie met opioid: Stehnarcose
Vasodilatatie bij hoefbevangenheid
Uitschachten penis voor diagnostiek
Gecombineerd met alfa2-agonisten in premedicatie voor
algehele anesthesie
- Gecontraïndiceerd bij hypovolemie, excitatie en epilepsie
alfa2-agonisten
- Xylazine
- Romifidine
- Detomidine
Sedamun®, Rompun®
Sedivet®
Domosedan® , Cepesedan®
alfa2-agonisten
Indicaties en toepassingen
Sedatie voor kleine chirurgische ingrepen, diverse
behandelingen (gebitsbehandeling, endoscopie, Rx,
verbandwissel etc.) en als premedicatie voor algehele
anesthesie.
alfa2-agonisten
Bijwerkingen en contra-indicaties
- Cardiovasculaire bijwerkingen
hypertensie, bradycardie/bradyarithmie
- Ataxie, toegenomen huidsensibiliteit
- Zweten
- Verhoogde urineproductie
- Verminderde maagdarmmotiliteit
- Tachypneu
Opioïden
-
Butorphanol
Morfine
Buprenorfine
Fentanyl
Pethidine
Methadon
Nalbufine
Pentazocine
Registratie voor koliek en voor
combinatie met α2-agonisten
Geen registratie, wel op
6 maanden lijst
Geen registratie, niet op
6 maanden lijst
alleen toepassen bij
niet-slachtpaarden
Opioïden
Indicaties en toepassingen
- analgesie
- verdieping van de sedatie i.c.m. sedativum
- spasmolytisch effect bij koliek
- systemische toepassing (iv, im, sc, pleister)
- locale toediening (epiduraal, intra-articulair)
Bijwerkingen opioïden
Locomotie stimulatie
Buprenorfine: Carregaro et al. 2007
Verminderde maagdarmmotiliteit
Morfine: Boscan et al. 2006, Andersen et al. 2006
Excitatie/dysphorie
Morfine: Mircica et al. 2003
Buprenorfine: Carregaro et al. 2007
alfa2-agonist/opiaat combinatie
Detomidine + morfine/methadon/butorphanol
Clarke et al. 1988
Taylor et al. 1988
Stucki et al. 1999
Romifidine + morfine/butorphanol
Corletto et al. 2005
Locale anesthesie-technieken bij
gebitsbehandeling
Innervatie van het hoofd
N. Facialis:
- Auriculopalpebralis
- Buccalis dorsalis
-Buccalis ventralis
N. Trigeminus:
- Ophthalmicus
- Maxillaris
- Mandibularis
Infra-orbitalisblok
Mentalisblok
Mandibularisblok
Maxillarisblok
totaal intraveneuze anesthesie (TIVA)
- Ketamine + midazolam
- Thiopental + guaiphenesine
- Triple drip
Triple drip anesthesie
Voordelen
- Geen apparatuur benodigd
- Weinig ademdepressie
- Weinig cardiovasculair depressieve anesthetica
Nadelen
- Alleen geschikt voor korte ingrepen (< 1 uur)
Recovery
-
Vrije recovery
Geassisteerde recovery
Sling systeem
Tilt table recovery
Pool recovery
Postoperatieve pijnbestrijding
Voorkomen is beter dan genezen!
de kiesextractie en
behandeling van sinusitis
Peroperatief:
alfa2-agonist, opiaat, ketamine, lidocaïne
Postoperatief:
NSAIDs
Vragen?

similar documents