PEREGRYNACJA KOPII OBRAZU MATKI BO*EJ CZ*STOCHOWSKIEJ

Report
 PEREGRYNACJA – uroczyste przenoszenie
albo przewożenie w celach kultowych
relikwii i innych przedmiotów kultu
religijnego.
 Namalowana przez Leonarda Torwirta w 1957 na
zlecenia kard. Stefana Wyszyńskiego.
 14 maja 1957 poświęcenie obrazu przez Piusa XII
 Przed wyruszeniem dokonano symbolicznego
„pocałunku” – zetknięcia Cudownego Obrazu z
kopią
 Została namalowana w podobny sposób jak oryginał
 Decyzję o peregrynacji podjęto w kwietniu 1957r.
 Trwała od 29 sierpnia 1957r.
 Związana była z 1000 rocznicą chrztu Polski
 Przerwana w 1966, by obraz był obecny w miastach, w





których odbywały się uroczystości
Gdy obraz miał nawiedzić kolejną diecezję obraz przejęli
milicjanci i trzymali go 6 lat
Obraz podążał dalej tylko pod symbolami takimi jak:
pustej ramy, ewangeliarza i świecy
Zakończyła się 12.10.1980
Obecna peregrynacja trwa od 5.05 1985r.
Teraz peregrynacja odbywa się w diecezji ełckiej
 DUCHOWE:
 Dziewięciomiesięczna nowenna oparta na
rozważaniach Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego
 Comiesięczne nabożeństwa
 Odczytywanie Osobistego Aktu Oddania się Matce
Bożej
 WYSTRÓJ KOŚCIOŁA
 Rzecz najważniejsza: tron dla obrazu
 „należy unikać tandetnych sznurków i plastikowych
proporczyków oraz papieroplastyki. Najładniej
prezentują się flagi, bramy powitalne, znicze wokół
kościoła i przy drodze prowadzącej do kościoła”.
 Jeżeli kościół jest za mały należy przygotować ołtarze
polowe, by każdy mógł zobaczyć obraz
 WYSTRÓJ DOMU
 Należałoby udekorować dom nie tylko na trasie
procesji
 „w oknach najlepiej wystawić obrazy Matki Bożej,
wywiesić flagę polską, maryjną lub papieską”.
 Obraz przybędzie do Warszawy 14.06.2014
 Uroczyste rozpoczęcie peregrynacji odbędzie się
15.06.2014 w Piastowie
 Zakończenie odbędzie się 7.06.2015 w Warszawie w
Świątyni Opatrzności Bożej
 Zaborów  17,18.11.2014
 Bibliografia:
 http://www.swstanislaw.kozminwlkp.pl/ogloszenia/HI




STORIA_PEREGRYNACJI.htm
http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4645
http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=
7033
http://natemat.pl/76629,archidiecezja-warszawskaprzygotowuje-sie-do-peregrynacji-obrazu-matkiboskiej-czestochowskiej-tylko-co-to-wlasciwie-znaczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Peregrynacja
Weronika Lesiak

similar documents