Geografiska begrepp

Report
Geografiska begrepp
svåra ord
resonera, motivera,fördelar och
nackdelar), jämföra, orsakssamband,
konsekvens
Vad betyder det att resonera?
När du resonerar bygger du upp ett svar. Resonera kan
betyda, samtala, diskutera, bygga upp en tankegång.
Om du fick välja att bo var som helst, var skulle du då bo?
Resonera.
Om jag fick välja att bo var som helst skulle jag vilja bo vid
kusten. Där är det vackert och nära till vattnet. Vid kusten
finns det många fina badställen. Det brukar också blåsa
vid kusten och vid kusten kan man åka motorbåt eller
segla till små öar. Jag skulle gärna vilja bo i Göteborg. Det
är en större stad och där finns det mycket att göra, det
finns många sevärdigheter samtidigt som man snabbt kan
komma ut till havet. Jag skulle helt klart vilja bo vid
kusten.
Vad betyder det att motivera?
När du ska motivera något förklarar du ditt svar.
Om du fick välja att bo var som helst, var skulle
du då bo? Motivera ditt svar.
Jag skulle vilja bo vid kusten i en stad. Jag gillar
att bada i saltvatten som finns i havet och jag
gillar den friska luften som finns vid vattnet. Jag
gillar att åka båt och att åka ut till små öar.
Vad betyder för och nackdelar?
När du ska skriva med för och nackdelar ska du berätta
vad som kan vara bra och dåligt med ditt val.
Om du fick välja att bo var som helst, var skulle du då bo
eller inte bo? Skriv med för- och nackdelar.
Jag skulle vilja bo vid kusten i en stad. Det finns många
fördelar med att bo i en kuststad. Det är nära till havet
där du kan bada och åka båt. Du kan även få frisk havsluft.
Nackdelar skulle kunna vara att det är stor befolkning i en
stad vid kusten pga att många handelsfartyg kommer dit.
Men gillar man att bo i en stad med många invånare är
detta positivt. Det går också många båtar till andra länder,
vilket kan vara bra då det är lätt att resa.
Vad betyder det att jämföra?
När du ska jämföra ska du se likheter och
skillnader.
Jämför hur det kan vara att bo på landsbygden
med att bo i en storstad.
Om du bor på landsbygden är det inte lika tätbefolkat som i staden. På landet
är det glesbefolkat. Det innebär att husen inte ligger lika tätt. Det kan bli
riktigt mörkt eftersom det oftast inte finns gatubelysning eller så många hus
som lyser upp. I staden blir det aldrig helt tyst, det blir det på landet eftersom
det inte är lika mycket trafik där. De stora städerna sover aldrig, det är liv hela
tiden även på natten.
Vad betyder det att beskriva konsekvenser?
När du ska skriva och resonera ska du ofta beskriva
konsekvenser. En konsekvens är en följd av ett viss val eller ett
visst agerande. Det leder till något som sedan leder till något
annat.
Vilka konsekvenser får det för befolkningen på landsbygden om
fler flyttar in till städerna?
Om fler flyttar in till städerna kan det göra att byskolor måste
stängas eftersom det inte blir så många barn kvar på landet.
Barn måste då åka skolbuss till en annan skola som ligger
längre bort. Det gör att det blir ökade avgaser som släpps ut i
naturen eftersom barnen ska transporteras till och från
skolan. Avgaser är inte bra för naturen. Affärer som finns på
landet kan också komma att stängas pga att de inte är lika
många som handlar där. Det gör att de som bor på landet
måste åka in till städerna för att handla vilket också ger ökade
miljögifter.

similar documents