Visma_fellespresentasjon_norsk juni 2011

Report
"Bo lenger hjemme"
I 2050 vil det bare være 2,5 yrkesaktive pr pensjonist
Antall personer over 67 år i Norge
Kilde: SSB
Agenda
11.00-11.30
Registrering og stående lunsj
11.30-11.40
Velkommen
Berit Svendsen, CEO Telenor Norge
Øystein Moan, Konsernsjef Visma
11.40-11.55
Offisiell åpning av innovasjonsrommet
Trond Giske, Nærings- og handelsminister
11.55-12.15
"Live demo" i innovasjonsrommet - Vi viser teknologien i reelle omgivelser
Leif-Inge Jakobsen, Produktsjef Visma Unique
12.15-12.35
Kaffepause
12.35-12.55
Hvordan møte omsorgsutfordringene?
Paul Chaffey, Adm. dir. Abelia
12.55-13.15
Innovasjon i omsorgssektoren
Kåre Hagen, Statsviter, professor ved BI og leder av Hagen-utvalget
Page 4
Page 5
Vel, kanskje ikke roboter riktig ennå
Men, det er mulig å øke velferden med 25-50% ved
å bruke ”de varme hendene” på en mer effektiv måte,
og med teknologi som finnes i dag
Velferdsteknologi kobles med
Visma Omsorg Profil
– som allerede brukes av halve kommune-Norge!
Et samarbeidprosjekt mellom
Visma og Telenor Objects
Bakgrunn for samarbeide Visma - Telenor
• Økende behov for varsling, kontroll og overvåking
• Teknologien finnes allerede
• Mangler standardiserte løsninger
• Fragmenterte pasientdata
• For å lykkes med velferdsteknologi må det hele henge sammen - fra sensor
via kommunikasjon og datainnsamling til pasientjournal
Vismas rolle
• Visma er største leverandør av pleie- og omsorgsløsning – over 50 %
markedsandel
• Visma har derfor et samfunnsansvar for å skape helhetlig velferdsteknologisk
løsning
• Mobil Profil kan sørge for optimal bruk av medarbeidere innen hjemmehjelp
• Visma skal tilby løsning for mottak av varslinger og alarmer
• Visma skal fortsatt imøtekomme kravet om én pasient-journal
• Tungvindt administrasjon og unødig kjøring skaper ikke mer velferd
Telenor Objects rolle
• Lang erfaring med innsamling og behandling av data fra sensorer og alarmer
• Nettsentrisk datafangstplattform som samler all data på ett sted
• Erfaring fra pilotprosjekter innen helse (7 Sørlandskommuner)
• Sammen skal Visma og Telenor Objects tilby en helhetlig og komplett løsning

similar documents