Prezentace aplikace PowerPoint - Moravská zemská knihovna v Brně

Report
Webové stránky v knihovnách
Jihomoravského kraje 2012
Porada vedoucích pracovníků regionálních
oddělení pověřených knihoven JMK
Moravská zemská knihovna v Brně
19. 3. 2013
Počet webových stránek
v profesionálních knihovnách JMK
20
19
19
18
16
16
Počet webových stránek
16
15
15
14
12
10
8
8
8
6
6
5
5
4
4
4
4
2
0
0
0
Blansko (6)
Boskovice (4)
Bo město (0)
Bo venkov (19)
Břeclav (15)
Hodonín (16)
Vyškov (6)
Znojmo (8)
2011
5
4
0
19
16
15
4
8
2012
6
4
0
19
15
16
5
8
Počet webových stránek v neprofesionálních knihovnách JMK
140
119
120
Počet webových stránek
100
92
80
68
60
54
53
44
52
51
44
40
28
30
29
28
22
20
0
14
13
Blansko (50)
Boskovice (44)
Bo město (14)
Bo venkov (125)
Břeclav (55)
Hodonín (63)
Vyškov (69)
Znojmo 135)
2011
28
28
13
92
53
44
22
30
2012
44
29
14
119
54
52
51
68
Podíl nákupu výměnných fondů
na objemu dotace RF v %
31
30
29
30.01
28.74
28.92
28.79
28
27.12
27
z celkové dotace
z dotace pro PK
26
25.65
25.82
25.87
25
24
23
2009
2010
2011
2012
BIBLIOWEB 2012
Kategorie 1
• 5. místo: KKD ve Vyškově
• 6. místo: Městská knihovna Znojmo
• 10. místo: Městská knihovna Blansko
Kategorie 2
• 10. místo: Městská knihovna Kyjov
Hlasování veřejnosti
Místní knihovna Veselice – 984 hlasů
Městská knihovna Znojmo – 753 hlasů
Městská knihovna Kyjov – 246 hlasů
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově – 95 hlasů
Městská knihovna Blansko – 14 hlasů
Webové stránky knihoven
• Obecní knihovna Kratochvilka:
http://www.knihovnakratochvilka.webk.cz/
Obecní knihovna Střelice u Brna:
http://www.knihovnastrelice.webk.cz/

similar documents