*OVJEK JE SLIKA BO*JA

Report
Čovjek je slika Božja
• Bog je stvorio nebo i zemlju i ukrasio je
raznovrsnim biljkama i životinjama i na kraju je
stvorio čovjeka.
• Povjerio mu je sve stvoreno i postavio ga da
mudro i odgovorno upravlja svim stvorenjima.
STVARANJE KAO LONČAREVO DJELO
• Biblijski pisac potanko opisuje stvaranje prvih
ljudi.
• Boga prikazuje na ljudski način,kao lončara koji
oblikuje čovjeka od zemlje i udahnjuje mu svoj
duh.
• Želi poručiti da čovjekovo tijelo pripada zemlji,
da je materijalno.
• Ime Adam znači zemlja.
• Bog je čovjeku darovao i nešto od samoga
sebe.
• Dao mu je duhovne sposobnosti, razum i
slobodnu volju po kojima nadvisuju druga
stvorenja i po kojima je sličan Bogu.
• Duh je neraspadljiv i nevidljiv.
• Adam ne predstavlja samo čovjeka pojedinca
nego prve ljude na zemlji.
RAZLIČITI,ALI ISTOG DOSTOJANSTVA
Čovjek nije stvoren za samoću, već za društvo.
• Biblijski pisac želi ispraviti krivo shvaćanja koje
je nastojalo tijekom povijesti.
• Žena stvorena iz muškarčeva rebra, kako to
slikovito opisuje Biblija, ima istu vrijednost i
isto dostojanstvo kao i muškarac.
• Različitostima koje treba njegovati i razvijati
muškarac i žena održavaju Božju ljubav i
dobrotu.
•
DVOJE
POSTAJU
JEDNO
Muž i žena su stvoreni jedno za drugo za osobno
zajedništvo u kojem će se međusobno
nadopunjavati,obogaćivati,privlačiti i ljubiti.
• Združivanjem muža i žene u zajednički život Bog
je osnovao bračnu zajednicu i blagoslovio ju.
• Stvorio je čovjeka iz ljubavi i želi da se ljudi rađaju
iz ljubavi.
• Ženidba je od Boga ustanovljena sveta i
nerazrješiva.
NAPRAVILE:
IVA BILOSNIĆ I KARMELA JOVIĆ
8.b

similar documents