Bo Andersen - oplæg Landsbyggefonden

Report
Økonomien i det boligsociale arbejde
Bo Andersen
Konsulent
Boligsocial Funktion
LBF og boligsociale indsatser
Dagens oplæg …
• Lidt om Landsbyggefonden
• Hvordan er økonomien i 2011-2014 puljen?
• Hvordan søger man midler?
• Hvilke krav stiller fonden til boligsociale indsatser?
• Hvordan bruger man midlerne bedst muligt?
Landsbyggefondens Organisation
Direktion
Administrationscenter
Center for
Almen Analyse
Driftsstøttecenter
Økonomisk
Funktion
Byggeteknisk
Funktion
Boligsocial
Funktion
Boligaftalen 2011-14
Boligsocial indsats og huslejestøtte
• 440 mio. pr. år - i alt 1,76 mia.
• Halvdelen til boligsocial indsats og halvdelen til huslejestøtte
Dvs. i alt 880 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner over 4 år
-> Færre midler end sidste runde
Behov for prioritering og fokus – både i projekterne og i LBF
Boligsocial indsats
Opprioriteret indsats i LBF
• Flere medarbejdere i Boligsocial Funktion
• Ny rolle som både bevillingsmyndighed og rådgiver:
-> tættere styring og opfølgning på projekter
-> faglig rådgivning i udarbejdelsen af helhedsplaner
• Løbende ansøgning – vigtigt at søge i god tid (mindst et år)
• Vigtigt med tid til at inddrage lokale aktører, fastlægge
rammer for samarbejdet med kommunen og tid til dialogen
med LBF
Faser i ansøgningsprocessen
Processen fra prækvalifikationsansøgning over udarbejdelse
af helhedsplan til projektimplementering og afslutning
Forankring, lokal
evaluering
Prækvalifikations
-ansøgning
Udarbejdelse af
helhedsplan –tæt
dialog med LBF
Implementering –
løbende
indberetning
Indhold i boligsocial indsats
Midlerne må anvendes indenfor disse indsatsområder:
- Børn, unge og familie
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Beboernetværk, inddragelse og demokrati
- Sundhed
- Udsatte grupper
- Kultur og fritid
- Image og kommunikation
Boligsocial indsats
Landsbyggefondens krav:
• Lokal medfinansiering - minimum 25 %
• Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen
• Klart definerede mål og succeskriterier
• Indberetninger 1 gang årligt: økonomi og opnåede resultater
Al sagsrelateret kommunikation via: http://driftsstoette.lbf.dk
Tak for opmærksomheden …

similar documents