BoIT-projektet

Report
Informationsdag
Anders Johansson
[email protected]
Agenda
10.00
Inledning och presentation av deltagarna
10.15
BoIT-projektet, bakgrund, deltagare, målsättning och resultat
11.00
Bensträckare
11.10
BoITs lokala projekt. Erfarenheter och resultat från Växjö, Varberg,
Västerås och Halmstad
12.00
Lunch
13.00
BoITs arbete med öppna API för fastighetssystem och lås och
passagesystem. Samverkan med Fi2- Föreningen för
förvaltningsinformation/BIM Alliance Sweden.
Demonstration av en första version av ett öppet API för
fastighetssystem samt kravspecifikation för digitalt Passersystem
14.30
Kaffe
14.50
Fortsatt arbete med BoIT 3.0. Inriktning, deltagare
15.30
Avslutning
Anders Johansson, SABO
Patrik Forsström, e-Centret
Per Sjösvärd, Stångåstaden och
Marcus Brodd, Ipendo systems
Anders Johansson, SABO
Anders Johansson, SABO
BoIT-projektet
Samverkansprojektet
Vision:
Målet med projektet:
”Att skapa förutsättningar
för rik och självgående
tjänsteutveckling på
marknadsmässigt
öppna villkor”
Övergripande mål är att ta fram
förutsättningar och riktlinjer
för att utveckla ”det fjärde benet”,
fastighets it, kvarboende- och andra
bostadsnära tjänster.
Riktlinjerna ska belysa möjligheter
såväl som hot, trösklar och
gränsdragningar
För att uppnå målet ska
projektet:
• Utveckla och verifiera prioriterade
tjänster
•Ta fram affärsplan som innehåller,
affärsmodell, affärskrav, roller och ekonomi
• Ta fram kravspecifikation på öppen
teknik och tekniska standards
Från BoIT 1.0 till BoIT 2.0
Deltagare BoIT 2.0
BoIT-projektportal
Övergripande organisation av BoIT 2.0
1
4
1 Tjänster & affärsmodeller
Tjänsteområden/
Affärsmodell
i
Boendeinfo
Fastighet
2
BoIT 2.0 är organiserat i fyra olika
projektområden :
Samhälle /Omsorg
Projektledare är Leif Andersson,
Bostadsbolaget i Göteborg
Presentation
2 Öppen tjänsteplattform
•
Open Platform
Tjänste-plattform
Tjänsteplattform
•
Teknisk
Förvaltning
Kommersiell
Förvaltning
Befintliga
fastighetssystem
3
Informationsarkitektur/
Databaser
3
Infrastruktur
Projektledare är Anders Johansson,
SABO
4 Samhälls- & omsorgstjänster
Hemmanod
•
Aktivt bredbandsnät /
Kommunikationsoperatör
Internet
Infrastruktur /
Passivt fastighetsnät
Samarbete med Smart IKTprojektet NDS
Öppet API för Fastighetsystem
Telefoni
TV
Fastighetsbredband
Omsorgsbredband
•
Projektkoordinator, Stefan
Lundberg, KTH
Utvärderare Governo
e-Bostad

e-Bostad är ett koncept som ska
tydliggöra de krav som behövs på de
passiva och aktiva näten för att näten ska
kunna fungera för tjänster och funktioner
som den boende, fastighetsägare och
samhället efterfrågar i fastighet och
bostad.

Den del av BoIT-projektet som ingår i en
e-Bostad och som framgår av bilden
ovanför är de tre nedre delarna av hela
BoIT-konceptet d v s kravspecifikationer:
 Infrastruktur/Passiv fastighetsnät
 Aktivt bredbandsnät/Kommunikationsoperatör
 Hemmanod/Hemmanät
Open Platform
Uppdrag till Swedish ICT/Acreo att göra en ”framtidsspaning”
 Kraven på Open Platform kan formuleras på följande sätt
– Skall fungera i bostadsföretagens IT miljö
– Standardiserade API mot tjänsteutvecklarna och fastighetssystemen
– Tjänsterna skall göras tillgängliga på olika användarterminaler
– Öppenhet i form av standard och möjlighet till påverkan
Samarbete BoIT & Smart IKT*
*Smart IKT för att Bo och Arbeta i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Bedrivs med stöd från Vinnova av Sweden ICT
Det öppna nätet
”Alla tjänster skall vara tillgängliga för alla hushåll ”
Tjänsteleverantörer
Det öppna nätet
Hushåll
Det öppna hemmanätet
”Alla tjänster skall kunna nå alla kundspecifika utrustningar”
Tjänsteleverantörer
Det öppna nätet
Kundutrustning
Sensorer mm
Det öppna hemmanätet i Smart IKTprojektet
Nattvideo
IP-operatör
Vård
Gateway
IP- Alarm,Sensorer
Omsorg
WAN
Automation
Media
Larm
Internet
Omsorg
Tjänsteoperatörer
• Omsorgsoperatör
• Larmoperatör
• Home Automation operatör
• Låsoperatör
• Smart El operatör
• Vårdoperatör
• Etc
Komm.
Mgmt
Larm
Telefoni
Media
Autom.
TV
Internet
IPv6 nät
Fastighet
Delprojekt ”Standardiserade API:er mot fastighetssystem
Idag
Mål
Delprojekt ”Kvarboende & Välfärdsbredband
Målet är en fungerande
affärsmodell och teknik
för kvarboendetjänster
Västerås
Stockholm (NDS)
Göteborg
(e-senior)
Varberg
Halmstad
Växjö

Stort lokalt intresse att prova digitala
tjänster inom Samhälls- och Omsorg
(Välfärdsbredband)

Fyra (sex) lokala projekt med central
samordning och erfarenhetsspridning

Målet är att skapa en gemensam
defactostandard för en ny affärsmodell
och krav på teknik.

Hjälpmedelsinstitutet och SSNF är
parter i arbetet.

Utveckling i samarbete bostadsföretag,
kommuner, KO och stadsnät
BoIT 1.0
1.0
2.0
BoIT 3.0
3.0
• Öppna system och teknik?
• Välfärdsbredband?
• ?
Paus till kl 11.10
Missa inte…..
…projektrapporten från BoIT
2.0 som finns att ladda ner från
SABOs hemsida eller beställa
från SABO.
….SABOs IT och Bredbandsdagar 18-19 april. Anmäl dig på
SABOs hemsida
BoIT 3.0 - upplägg och styrning
 Deltagaravgift
– >4000 lgh = 30 000 kr (x moms)
– <4000 lgh = 15 000 kr (x moms)
 BoIT-projektdeltagare = samtliga som bidrar ekonomiskt i BoIT 3.0
– Anger övergripande prioritering för arbetet i BoIT 3.0
– 2-3 möten under projekttiden (ca 1 år)
– Tillgång till projektwebb
 Projektledare = SABO (Anders Johansson)
 BoIT-styrgrupp är 5-7 personer samt projektledare
– 5-6 möten under projekttiden
 Delprojekt
– Finansieras genom bidrag från BoIT-projektet och av deltagana i delprojektet
– Styrgupp för delprojekt är delprojektfinansiärerna
 Övrigt?

similar documents