Jędrzej Śniadecki

Report
POJĘCIE PIERWIASTKA
Matematyka jest królową wszystkich
nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a
prostość i oczywistość jej strojem.
Jędrzej Śniadecki
Podaj liczbę
dwie liczby
, których
kwadrat
jestjest
równy:
Podaj
nieujemną
, której
kwadrat
równy:
1
36
6
-6
4
25
2
1
-1
49
0
7
0
5

2
5
0,01
0,1
0,04
0,2
-0,2
9
64
3
8
Jaka liczba została podniesiona do kwadratu , że
wynosi 81
Ten tekst można
zastąpić symbolem
81
Pierwiastkiem kwadratowym( drugiego stopnia) z
liczby nieujemnej a nazywamy liczbę której kwadrat
(druga potęga) wynosi a.
a b
bo
b a
2
Stopień pierwiastka
(drugi stopień) nie ma
obyczaju pisania go
a
Symbol
pierwiastka
kwadratowego
(drugiego stopnia)
Liczba
podpierwiastkowa
(może być tylko
nieujemna)
121  11
bo
112=121
1, 44  1, 2
bo
1,22=1,44
2
4
9

2
bo
3
0 0
bo
4
2
  
9
3
02=0
Podaj liczbę , której sześcian jest równy :
8
-27
0,001
2
-3
0,1
0
0

125
64

5
4
Nazywamy to obliczaniem pierwiastka sześciennego
(trzeciego stopnia) z liczby.
Pierwiastkiem sześciennym(trzeciego stopnia) z
liczby a nazywamy taka liczbę b ,że b do potęgi
trzeciej wynosi a.
3
a b
bo
b3=a
Stopień pierwiastka
3
Symbol
pierwiastka
sześciennego(trze
ciego stopnia)
a
Liczba
podpierwiastkowa
3
 64   4
3
3
27  3

1

125
3
0 0
33= 27
bo
(-4)3= -64
bo
3
1
1
 1
   
125
 5
bo
5
bo
0 0
3
Przykłady str 43 podręcznik
Praca domowa podręcznik str 43;44 zad
1,2,3,4,5,6,7,

similar documents