Verschillende OISZ Een OISZ

Report
Taakverdeling inzake
beleidsondersteuning i/d
sociale zekerheid
(Gent, maart 2011)
A.
Basisprincipes
De opdrachten van de
sociale zekerheid
Sociale
Sociale
Zekerheid
Zekerheid
ZiekteZiekte-en
en
invaliditeitsinvaliditeitsverzekering
verzekering
WerkloosWerkloosheidsheidsuitkeringen
uitkeringen
Verzekering
Verzekering
tegen
tegen
arbeidsarbeidsongevallen
ongevallen
Werknemers
Werknemers
Zelfstandigden
Zelfstandigden
Ambtenaren
Ambtenaren
Verzekering
Verzekering
tegen
tegen
beroepsberoepsziekten
ziekten
Pensioenen
Pensioenen
en
en
overlevingsoverlevingspensioenen
pensioenen
KinderKinderbijslagen
bijslagen
Jaarlijkse
Jaarlijkse
vakantie
vakantie
Structuur van de sociale
zekerheid
OISZ
OISZ
OISZ
Primaire netwerk
OISZ
Federale centrale
departementen
OISZ
Belgische
regering
OISZ
OISZ
Vakbonden
Werkgeversorganisaties
Secundaire
netwerken
Bijsturing
Agenda
bepaling
Beleidsvoorbereidi
ng
Beleidsevaluatie
Beslissing
Beleidsuitvoering
Beleidscyclus
Bijsturing
Agenda
bepaling
Beleidsvoorbereidi
ng
Beleidsevaluatie
Beslissing
Beleidsuitvoering
Beleidscyclus
Beleidsevaluatie
Bijsturing
Beleidsondersteuning
Agenda
bepaling
Beleidsvoorbereidi
ng
Beslissing
Beleidsuitvoering
Beleidscyclus
B.
Relaties OISZ –
FOD Sociale
Zekerheid inzake
beleidsondersteuning
Structuur van de sociale
zekerheid
OISZ
OISZ
OISZ
Primaire netwerk
OISZ
Federale centrale
departementen
OISZ
Belgische
regering
OISZ
OISZ
Vakbonden
Werkgeversorganisaties
Secundaire
netwerken
In the good old time…
Relaties met OISZ voor Copersoc
From dream…
Relaties met OISZ voor Copersoc
…to reality
Waarom : geen regels bij het toevertrouwen van dossiers
Zij hebben het wel
voorgesteld !
Die ken ik wel !
Die is goed, denk ik !
Die werken goed, denk ik !
Die kunnen wij vertrouwen !
Die is mijn vriend !
Future format for policy support
…OUT OF THE BOX
…OUT OF THE BOX
1. 2002 : FPS Social Security & BPR’s
2. 2005-06 : eerste initiatieven
beleidsondersteuning
3. 2008 : DG Beleidsondersteuning
BPR : evaluatie van de situatie
BPR : evaluatie van de situatie
Qualiteit van
beleidsondersteuning is
onvoldoend
Wij maken geen kans
‘Wij’ zijn de sociale zekerheid niet
‘Wij’ zijn de sociale zekerheid niet
Een
globale aanpak is nodig
Respect voor OISZ
A New
FORMAT
Een OISZ
Verschillende
OISZ
OISZ
FOD met OISZ
FOD met OISZ’s
FOD met OISZ’s
A New
FORMAT
Een OISZ
Verschillende
OISZ
OISZ
FOD met OISZ
FOD met OISZ’s
FOD met OISZ’s
A New
FORMAT
Een OISZ
Verschillende
OISZ
OISZ
FOD met OISZ
FOD met OISZ’s
FOD met OISZ’s
A New
FORMAT
Een OISZ
Verschillende
OISZ
OISZ
Multilaterale
relaties
FOD met OISZ’s
Bilaterale relaties
A New
FORMAT
Een OISZ
Verschillende
OISZ
OISZ
FOD met OISZ
FOD met OISZ’s
FOD met OISZ’s
A New
FORMAT
Een OISZ
OISZ
FOD met OISZ
Verschillende
OISZ
Evolutie v/d
sociale zekerheid
Strijd tegen Sociale beleidssociale fraude indicatoren
Governance
 Beleidsadvies /-onderzoeken
ivm zijn opdracht
 Procescoördinatie tss de OISZ
en haar kabinetten / met de
secundaire netwerken
 Beleidsadvies /-onderzoeken
ivm transversale
beleidsinhoudelijke
thematieken
 Procescoördinatie met
verschillende OISZ
 Onderhandelingen met
buitenlandse partners
 Vertegenwoordiging bij
internationale fora
C.
Een voorbeeld :
de ondersteuning aan de
Ministers inzake
bestuursovereenkomsten
van de OISZ
Eerste vragen
van OISZ in 1990
KB van 1997
1ste generatie :
2002-2005
2de generatie :
2006-2009
3de generatie :
2010-2012
Bestuursovereenkomsten:
 Tss Federale Staat en ieder
OISZ
 Organizationele
performantie
 16 organisaties
 12.000 betrokken agenten
 16 beheersbudgetten : +/1.000.000.000 € / jaar
 3 à 4 jaren
Niet
 Budgetten voor sociale
uitkeringen
 Beleidseffecten
Voor de Staat
• Voogdijminister(s)
• Minister van Begroting
• Minister van
Ambtenarenzaken
Voor de OISZ
• Administrateurgeneraal
• Adjunct-AG
• Delegatie van
beheerscomité
A New
FORMAT
Een OISZ
Verschillende
OISZ
OISZ
FOD met OISZ
FOD met OISZ’s
FOD met OISZ’s
A New
FORMAT
Een OISZ
Verschillende
OISZ
OISZ
FOD met OISZ
FOD met OISZ’s
FOD met OISZ’s
A New
FORMAT
OISZ : voorstel van Bo + advies en informatie aan ministers inzake
haar eigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen
Een OISZ
Verschillende
OISZ
Regeringscommissaris : opvolging BO + advies aan de ministers
over individuele BO
FOD met OISZ’s
A New
FORMAT
OISZ : voorstel van Bo + advies en informatie aan ministers inzake
haar eigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen
Een OISZ
Verschillende
OISZ
Regeringscommissaris : opvolging BO + advies aan de ministers
over individuele BO
FOD (in samenspraak met Collège) :
• Processen : opbouw en coördinatie van processen evaluatie
en onderhandelingen
• Methodologie
• Opmaak kwaliteitscriteria
• Methodologische ondersteuning voor management
technieken
• Gemeenschappelijke thematieken
• Onderzoeken / advies aan de ministers rond
gemeenschappelijke thematieken / hoofdstukken
• Globale eindevaluatie
A New
FORMAT
OISZ : voorstel van Bo + advies en informatie aan ministers inzake
haar eigen BO + relatie met ministers + uitvoeringsverslagen
Een OISZ
Regeringscommissaris : opvolging BO + advies aan de ministers
over individuele BO
FOD : kwlaiteitstoets van individuele BO / verslagen + eindevaluatie
van individuele BO / coördinatie individuele onderhandelingen
Verschillende
OISZ
FOD (in samenspraak met Collège) :
• Processen : opbouw en coördinatie van processen evaluatie
en onderhandelingen
• Methodologie
• Opmaak kwaliteitscriteria
• Methodologische ondersteuning voor management
technieken
• Gemeenschappelijke thematieken
• Onderzoeken / advies aan de ministers rond
gemeenschappelijke thematieken / hoofdstukken
• Globale eindevaluatie
D.
Conclusies
Evoluties bij de OISZ
Evoluties bij de OISZ
Evoluties bij de medewerkers : van hun eiland…
…naar het management van netwerken
Het is maar een
begin…
1. Het aanpak
veralgemenen
2.Aandacht voor
interne samenwerking
3.Aandacht voor nieuwe
risico’s
Amaury Legrain
Tom Auwers
FOD Sociale Zekerheid – DGStrat
[email protected]
[email protected]
http://www.socialsecurity.fgov.be

similar documents