6.Rese-och-besoksnaringen

Report
Rese- och besöksnäringen
Besöksnäringen
• Olika typer av företag inom rese- och besöksnäringen
• På vilka sätt olika turistföretag kan påverka turismens
utveckling på en ort eller i en region
• Turistorganisationer på internationell, nationell,
regional och loka nivå
Sälja, resa, bo, äta och göra
• De flesta företag inom turismnäringen är småföretag med
färre än tio anställda
• För att lättare kunna beskriva och analysera turistnäringen
utgår vi följande struktur:
• Resenäring – företag som är verksamma inom sälja och
resa
• Besöksnäring – företag som är verksamma inom bo, äta
och göra
Företag inom resenäringen
• Företag inom resenäringen informerar om, producerar,
förmedlar, säljer och bokar resor och researrangemang
• I den här gruppen finns också de företag som har hand
om alla transporter till och på besöksorten
• Distributionsföretag (Sälja)
• Transportföretag (Resa)
Distributionsföretag - Sälja
• Resebyråer
• På en resebyrå förmedlar man tjänster
• Priser bestäms av researrangören, reseföretaget eller
hotellet och inte av resebyrån
• Resebyråns intäkter kommer från provision på förmedlade
tjänster och avgifter som kunder får betala
Distributionsföretag - Sälja
• En resesäljare måste känna till världens namngeografi,
transportföretag, flygplatser och researrangörer
• Resesäljaren måste vara mycket kunnig i
informationssökning i tidtabeller och andra kataloger
• Resebyråerna arbetar också som resekonsulter för
affärsresenärer
• De tar ansvar för företagets resebudget och planerar
resorna optimalt både tidsmässigt och prismässigt
• Personalen på en resebyrå måste kunna hantera stora,
komplexa informationsmängder
Distributionsföretag - Sälja
• Researrangörer
Distributionsföretag - Sälja
• En researrangör producerar en färdig resepaket som sedan
förmedlas av resebyråer eller säljs direkt av egna säljare
• För att kallas paketresa ska arrangemanget inkludera
transport och minst en övernattning
• En paketresa kan vara en bussresa till Stockholm, där priset
bara inkluderar resa och hotell
• I en paket kan också ingå mat, reseledarservice, utflykter med
guider, transportaktiviteter eller annan form av service
• En paketresa kan också vara ”all inclusive” där allt är
inkluderat
Distributionsföretag - Sälja
• Växlingskontor
Distributionsföretag - Sälja
• Turistbyråer
• I Sverige finns en
turisbyrå i nästan varje
kommun
• I större kommuner är
turistbyrån öppet hela
året, i mindre kommuner
bara under säsong
• Turistbyråer informerar
främst om lokala
aktiviteter, sevärdheter
och logimöjligheter
Transportföretag - Resa
• Ett transportföretag kan ha tre funktioner i en turistprodukt:
• Det transporterar resenären från hemorten till
destinationen och tillbaka
• Det transporterar turisten på resmålet
• Det kan vara huvudattraktionen i ett researrangemang
• Transporter kan vara:
• Landburna – bil, buss eller tåg
• Vattenburna – färja
• Luftburna - flygplan
Transportföretag - Resa
• Tågreseföretag
Transportföretag - Resa
• Bilföretag
Transportföretag - Resa
• Bussreseföretag
Transportföretag - Resa
• Färjerederier
Transportföretag - Resa
• Flygreseföretagen
Företag inom besöksnäringen
• Företag inom besöksnäringen delas in i:
• Logiföretag (Bo)
• Restaurangföretag (Äta)
• Aktivitetsföretag (Göra)
Logiföretag - Bo
• När en turistresa sträcker sig över mer än en dag
måste man övernatta någonstans
• Boendet kan då delas upp i kommersiellt och icke
kommersiellt boende:
• I kommersiella anläggningar måste gästerna
betala för övernattningen, t ex hotell och
stugbyar
• De icke kommersiella övernattningarna sker t ex
i egna fritidshus eller hos släkt och vänner
Logiföretag - Bo
• Hotell
Logiföretag - Bo
• Vandrarhem
Logiföretag - Bo
• Campingföretag
Logiföretag - Bo
• Stugor
Restaurangföretag - Äta
Aktivitetsföretag - Göra
• Shoppingföretag
Aktivitetsföretag - Göra
• Sportanläggningar
Aktivitetsföretag - Göra
• Museer
Aktivitetsföretag - Göra
• Temaparker
Organisationer för turism
• En stad, en region eller ett land blir en lönsam
turistdestination först när man lyckas locka ett stort antal
turister
• Hela turistnäringen är beroende av att det kommer tillräckligt
stort antal besökare som spenderar pengar
• Det räcker inte att det finns vacker natur, fina hotell och
attraktiva turistaktiviteter
• Information om ortens alla fördelar för turister måste också
spridas
• Orten, regionen och landet måste kunna marknadsföra sig
som resmål och turistdestination
Organisationer på olika nivåer
• Internationella turistorganisationer – samverkar med flera
länder
• Nationella turistorganisationer – samverkar inom landet
• Regionala turistorganisationer – arbetar för regionens
turistnäring
• Lokala turistorganisationer – arbetar för den lokala
turistnäringen
Internationella turistorganisationer
• World Tourism Organization, UNWTO
• WTO bildades av FN
• Organisationen ska verka för:
• Utveckling av turismen som ett led i arbetet för fred
• Ekonomisk och social utveckling
• Samordning av internationell och nationell turistpolitik
• En ökad hänsyn till miljömässiga faktorer vid utveckling av
turism
Internationella turistorganisationer
• The Organization for Economic Cooperation and
Development, OECD
• Bildades 1960 av västvärldens industriländer
• Har som syfte att verka för medlemsländernas
ekonomiska utveckling
• För turism publicerar man en rapport årligen över
medlemsländernas utveckling inom turism
Internationella turistorganisationer
• The Pacific Asia Travel
Association, PATA
• Har över 30 länder i
Asien och Oceanen
som medlemar
• PATA har som mål att
genom forskning,
utveckling, utbildning
och marknadsföring
öka
medlemsländernas
turism
Internationella turistorganisationer
• The International Air Transport Association, IATA
• Är de internationella flygbolagens organisation
• Organisationen ansvarar för säkerhetsfrågor samt
standardisering av de olika dokumenten
• Alla flygbolag som flyger utrikes måste vara medlemmar i
IATA
Internationella turistorganisationer
• European Travel
Commission, ETC
• Är ett
samarbetsorgan för
de 37 nationella
europeiska
turistråden
• Föreningen verkar
för att marknadsföra
Europa samt sina
respektive länder
som resmål i andra
världsdelar
Nationella svenska organisationer
• Nutek - Tillväxtverket
• Ansvarig statlig myndighet för turistnäringen i Sverige
• En viktig uppgift är att ta fram och sprida information och
kunskap om turismens utveckling i Sverige
• Nutek är även ansvarig för Sveriges officiella turiststatistik
• Organisationen står också bakom Framtidsprogrammet –
strategier för tillväxt i den svenska rese- och turisindustrin
Nationella svenska organisationer
• VisitSwedens (fd Sveriges Rese- och Turistråd)
• Organisationens viktigaste uppgift är att marknadsföra
Sverige som turisland utomlands
• Ägs både av staten och den svenska besöksnäringen
• Dess huvudsakliga målgrupp är:
• DINKS: Double Income No Kids
• WHOPS: Wealthy Healthy Older People
• ACTIVE FAMILY: Den aktiva familjen som värdesätter sport
och naturupplevelser
• CORPORATE MEETINGS: Företagsgrupper som värdesätter
kreativa arrangemang och hög säkerhetsnivå
• www.visitsweden.com
Nationella svenska organisationer
• Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS
• Bildades 1992 och har 8 branschorganisationer som medlemmar:
• BURF – Biluthyrningsbranschens Riksförbund
• FRA – Föreningen Flygresearrangörerna
• PRF – Passagerarrederiernas Förening
• RSF – Resebranschens Serviceförening
• Samtrafiken AB
• SAS – Scandinavian Airline System
• SJ AB
• SRF – Svenska Resebyråföreningen
• Organisationen vill genom lobbying skapa förståelse för rese- och
turistindustrins betydelse för sysselsättning och tillväxt i Sverige

similar documents