foredrag bo.ppt

Report
“The times they are a-changin´”
Refleksjoner knyttet til status, muligheter og begrensninger
Stav Hotel
4. Juni 2013
Bo Hjort Christensen
Sivilingeniør/Bedriftsøkonom
Høyskolelektor/Associate Dean Handelshøyskolen BI
Institutt for ledelse og organisasjon
Bedriftsrådgiver BHC A/S
[email protected]
BHC ©
1
Ord for dagen
Digital
Collaboration
Analytics
Social
Business
Cloud
Mobility
Teksten ble bl.a. brukt av Steve Jobs under den legendariske
lanseringen av den første personlige datamaskinen fra
Apple,- MacIntosh, den 24. januar 1984
BHC ©
2
Ambisjonen
BHC ©
3
IKT er infrastruktur
Does IT Matter? Information Technology and
the Corrosion of Competitive Advantage
Innovativ
konkurransefremmende
systemstøtte
Infrastrukturell
systemstøtte
INFRASTRUKTUR = Den underliggende struktur, noe obligatorisk,
eller noe den ansatte, næringslivet eller innbyggeren kan ta for gitt.
BHC ©
4
Utgangspunktet
”Nettskyen, sosiale nettverk, økt mengde digital
informasjon og mobilitet gjør at selv nylig
utviklede IKT-arkitekturer i dag framstår som
avleggs” (Gartner 2011).
Transaksjonssystemene:
• ERP-systemene
CIO Magazine, January 2013
Transaksjonssystemene
(det gamle grunnfjellet…)
BHC ©
5
Et paradigmeskifte
Ved et paradigmeskifte er det som oftest nye
aktører som blir vinnere.
BHC ©
6
Den indre drivkraft
BHC ©
7
Fra «IT i Praksis 2012»
BHC ©
8
«Kommunenormen»
IKT-kvalitet
Posisjonen
1.
2.
3.
Normen er det området der de fleste
kommunene befinner seg per dags
dato. Det vil si «normalområdet».
Det bør være et visst samsvar mellom
normal-området og innbyggerens
forventninger og krav.
Norm og forventninger er i stadig
utvikling
Tid
2010
BHC ©
2011
2013
2012
9
2014
Situasjonen preges av:
• Fragmenterte løsninger, tjenester og teknologier
• Uklar arkitektur
• Manglende kopling mellom IKT-strategi og
virksomhetsplaner
• Begrensede midler
• ……men myndighetenes ambisjoner er ganske ambisiøse
• ……og brukernes krav er endeløse
• Leverandører med en tilnærmet monopolistisk posisjon
 Visma
 Agresso Unit4
BHC ©
10
Tjenestekonsumenten
Tjenestekonsument
Tjenester
Kommunal IKT-arkitektur
BHC ©
11
Drivkrefter og forutsetninger
DEN MODERNE INNBYGGER:
•Bevisste & Krevende
• Den teknologiske utvikling
• Den menneskelige utvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
Individualisering
Adferd
IKT-modenhet
Fra forventninger til krav
–
–
–
Tjenestene optimalisert i forhold til egne behov
Offentlig sektors mest betydningsfulle ”revisorer”
Kjøper økt personlig servicegrad
•Kompetente & Ansvarsfulle
–
–
Miljøbevissthet krever nettjenester
Ønsker forsikringer om at data er sikret
•Risikovillige & Selvrealiserende
–
–
Personlig måloppnåelse
IKT må i seg selv være attraktiv
Demografisk struktur
Økonomiske rammebetingelser
Nasjonale politiske føringer og rammebetingelser
Overnasjonale politiske føringer og rammebetingelser
BHC ©
12
Disruptiv Innovation
En disruptiv innovasjon er en nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked. Begrepet
brukes i forretning og teknisk litteratur for å beskrive innovasjoner som forbedrer et produkt
eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer, vanligvis ved å senke prisen eller
designe for et annet sett med forbrukere. Den disruptive innovasjonen vil som regel være
enklere, billigere og mer praktisk enn de etablerte produktene i de tradisjonelle markedene.
Vi skiller mellom disruptive og «sustaining» innovasjoner. Sistnevnte referer til innovasjoner
som gir bedre ytelse enn det som tidligere har vært tilgjengelig for mer krevende, high-end
kunder
En
innovasjon
vi satte
pris på,
men den
var neppe
disruptiv
BHC ©
13
4 innovatører som leder an i utviklingen
Facebook har definert
sosiale medier
Google har definert søk
i globale ustrukturerte data
Amazon har definert ehandel
• Consumerization is an
increasingly accepted term
used to describe the growing
tendency for new information
technology to emerge first in
the consumer market and
then spread into business and
government organizations.
Computerization
Cloud
Collaboration
BHC ©
Apple har definert
bruksvennlighet
Consumerization
14
Narvik kommune
BHC ©
15
Ti Tankevekkende Trender
Cloud
Computing
User
Experience
Mobility
BYOD
Apps
Bring your own
device
for business
Rolebased
Portals
In memory
Computing
Enterprise
Social Software
Muligheter
2013
Big Data
Business
Intelligence
Sustainability
Embedded BI
Templates
Transaction
Automization
Digital Collaboration
Industry focus
Configurator
BHC ©
16
Enterprise
Search
Ti Tankevekkende Trender – Noen koplinger
Cloud
Computing
User
Experience
Mobility
BYOD
Apps
Bring your own
device
for business
Rolebased
Portals
In memory
Computing
Enterprise
Social Software
Muligheter
2013
Big Data
Business
Intelligence
Sustainability
Embedded BI
Templates
Transaction
Automization
Digital Collaboration
Industry focus
Configurator
BHC ©
17
Enterprise
Search
Målet i et nøtteskall
BHC ©
18

similar documents