Religion PP

Report
RELIGION
• Tro kan vara en övertygelse om
att något är sant trots att det inte
går att bevisa.
Tro är inte att veta….
Tro
• Monoteism
tron att det bara finns en gud
Judendom, kristendom, islam
• Polyteism
tron att det finns flera gudar
hinduism
Gudstro
• Ateism
tron att det inte finns någon gud
Gudstro
• Frälsning betyder räddning och
befrielse. Räddning från synd,
lidande och det onda.
Frälsning
• Ceremoni – högtidlig (symbolisk)
handling
• Rit – en religiös form av ceremoni
Rit och ceremoni
• Judendom
• Kristendom
• Islam
• Hinduism
• Buddhism
Världsreligionerna
• Kyrka används för gudstjänster,
ceremonier och bön inom kristendomen.
• Moské används för bön, predikan och
undervisning inom islam.
Gudstjänstlokal/
byggnad för religionsutövning
• Synagoga används för bön och
gudstjänst inom judendomen.
• Tempel används för bön och gudsdyrkan
och andra riter. Förekommer inom många
religioner, t.ex. hinduism och
buddhism
Gudstjänstlokal/
byggnad för religionsutövning
• Judendomen – tora (tanak)
• Kristendomen – Bibeln, mest Nya
testamentet
• Islam – Koranen
Heliga texter
• Judendom – lördag; sabbat firas för att
Gud vilade på den sjunde dagen efter att ha
skapat världen
• Kristendom – söndag; gudstjänst firas i
kyrkan
• Islam – fredag; fredagsbönen är veckans
viktigaste bön/gudstjänst
Vilodagar
• Rabbin
• Davidsstjärnan
• Menora
• Kipa
Judendomen
• Präst
• Kors
• Nattvard
• Dop
kristendom
• Imam
• Minaret
• Kaba
• Sjal
Islam
• Aum
• Ganges
• Helig ko
• Gudar
• brahman
Hinduism
• Buddha
• Munkar
• Nirvana
Buddhism
Judendom
Mose
Kristendom
Jesus
Islam
Muhammed (muslimer
anser att islam alltid har
funnits)
Hinduism
Ingen – har vuxit fram
Buddhism
Buddha
Grundare
Judendom
Jahve
Kristendom
Gud
Islam
Allah
Hinduism
Många gudar
Buddhism
Ingen Gud (men en del ser
Buddha som en gud)
Gudar
Kristendom, judendom
och islam
Hinduism, buddhism
• Linjär
• Cyklisk
Syn på livet och döden
• Reinkarnation – själavandring – när man
tror att människans själ inte dör med
kroppen utan återföds i en annan kropp.
Inom hinduism och buddhism
Reinkarnation
• Karma är summan av en människas
handlingar och tankar under ett liv.
Karman påverkar vad man återföds
som.
Inom hinduism och buddhism.
Karma
• Munkar och nunnor är människor som
valt att leva i kloster under hela eller delar
av sitt liv. De ägnar sig åt att studera heliga
texter, be och hjälpa andra människor.
Munkar och nunnor brukar leva i celibat
(sexuell avhållsamhet). Förekommer inom
bl.a. kristendomen och buddhismen.
Munkar och nunnor
De fem grundpelarna:
•
•
•
•
•
Trosbekännelsen
Fastan – under månaden Ramadan
Bönen – fem gånger per dag
Vallfärden – till Kaba i Mecka
Allmosan – gåvor till fattiga
Islam

similar documents