Världsreligionerna

Report
20 FRÅGOR
Världsreligionerna
Klass 6:s egna frågor
1. Vilken religion tillhör boken Koranen?
1. Islam
X. Judendomen
2. Kristendomen
2. Vad kallas de som tror på hinduismen?
1. hinduer
X. muslimer
2. indier
3. Vad kallas judendomens
gudstjänstlokal?
1. moské
X. synagoga
2. tempel
4. När firar man ID al-fitr inom islam?
1. När Ramadan startar
X. 2 dagar efter Ramadan
slutat
2. Direkt efter Ramadan
5. Vilken högtid firar man till minne av
Jesu födelse?
1. påsk
X. jul
2. Halloween
6. Vilket språk är Torarullarna skriven
på?
1. Engelska
X. Alla språk
2. Hebreiska
7. Vilka är hinduismens främsta
symboler?
1. Fisken och Menorah
X. Svastikkan och AUM
2. Hjulet och Fatimas hand.
8. Vilken religion tillhör ordet Nirvana?
1. Hinduism, Buddism
X. Judendom och
Hinduism
2. Kristendom och Islam
9. Vilken är skolbarnens Gud inom
hinduismen?
1. Shiva
X. Vishnu
2. Ganesha
10. Vem var Sidharta Guatama?
1. präst
X. buddha
2. muslim
11. Vad heter de som tror på islam?
1. islamister
X. muslimer
2. buddister
12. Varför offrar buddisterna framför
buddhastatyer?
1. för att visa respekt
inför Buddha
X. för att det är vackert
2. det är en slags skatt
13. Vilken är den största religionen i
världen?
1. Judendom
X. Kristendom
2. Islam
14.Vad är en buddha?
1. en Gud
X. en upplyst person
2. en som styr allt
15.Vilken religion är vanligast i
Sydamerika?
1. Hinduism
X. Judendom
2. Kristendom
16. I vilken världsdel finns det mest
hinduer ?
1. Europa
X. Asien
2. Nordamerika
17. Vilken grupp är störst inom
kristendomen?
1. Katoliker
X. Ortodoxa
2. Protestanter
18. Vad är meningen med livet enligt
buddisterna?
1. att vara i templet
X. att meditera
2. att vara lycklig med
det man har
19.Vad heter den högtid som den
nioarmade ljusstaken symboliserar?
1. Chanukka
X. Ramadan
2. Buddhadagen
20. Vad får man inte äta om man är
muslim?
1. Gris
X. Ko
2. lamm

similar documents