Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyoistatistik

Report
POSTER BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ P-57
P-57 MDA-MB-231 KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASI ÜZERİNE
MALİGN MEME DOKUSU STROMAL HÜCRELERİNİN ETKİSİ VE
MİRNA İLİŞKİSİ
Özlem Sağlam1,2, İrfan Değirmenci1, Zehra Seda Ünal2, Gökhan
Pösteki3, Hasan Veysi Güneş1, Erdal Karaöz2
1-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı,
2-Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre AD, Kök Hücre ve Gen Tedavileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi
3-Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
POSTER BİLDİRİLERİ 2.LİK ÖDÜLÜ P-17
P-17 FANKONİ ANEMİLİ HASTALARIN KEMİK İLİĞİ MEZENKİMAL
KÖK HÜCRELERİNDE PREP2 GEN İFADESİ DONÖRLERE ORANLA
DÜŞÜŞ GÖSTERMEKTEDİR
Ilgin Çağnan 1 Erdal Coşgun 2 Özlen Konu 3 Fatima S. Aerts
Kaya 1 Bariş Kuşkonmaz 4 Duygu Uçkan 1 Ayşen Günel-özcan 1
1- Hacettepe Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre
Bilimleri Anabilim Dali, Kök Hücre Araştirma Ve Uygulama Merkezi
2- Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dali
3- Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Departmani
4- Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Pediatrik Hematoloji
POSTER BİLDİRİLERİ 1.LİK ÖDÜLÜ P-42
P-42 DISEASE IN A DISH: IPSCS-BASED DISEASE MODELING OF
FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER
Kerem Fidan 1 Ayyub Ebrahimi 1 Nur Zeynep Ay 1 Can
Özlü 1 Tamer Önder 1
1- Koç Üniversitesi
SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ S-19
S - 19 : EKLEM KIKIRDAĞI KÖKENLİ
KONDROPROJENİTÖRLERİN ÜZERİNE FİBROBLAST
BÜYÜME FAKTÖRÜ-2 VE TRANSFORME EDİCİ
BÜYÜME FAKTÖRÜ-β1 KOMBİNASYONUNUN ETKİSİ
ÖZLEM ÖZBEY 1, İLYAS KHAN 2, İSMAİL ÜSTÜNEL 1,
CHARLIE WILLIAM ARCHER 2
1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI, ANTALYA, TÜRKİYE
2 CARDİFF ÜNİVERSİTESİ BAĞ DOKU LABORATUVARLARI,
CARDİFF, WALES, UK.
SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ S-20
S-20 AKUT ASTIM FARE MODELİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE
UYGULAMASI AKCİĞERDE İNTERLÖKİN-10 / İNTERFERONGAMMA SALGILAYAN HÜCRE MİKTARINI BASKILAR
Gülben Gürhan 1 İsmail Öğülür 1 Deniz Filinte 2 Erdem
Kombak 2 Işil Barlan 1 Tunç Akkoç 1
1- Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Pediatrik Allerjiimmünoloji Bilim Dali, İstanbul
2- Marmara Üniversitesi Patoloji Anabilim Dali, İstanbul
SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 2.LİK ÖDÜLÜ S-17
S-17 TÜMÖR HÜCRESİ İLE UYARILMIŞ PERİFERİK KAN
MONONÜKLEER HÜCRELERDEN DENDRİTİK HÜCRE
ÜRETİLMESİ (TÜMÖR AŞISI ÜRETİLMESİ)
Ali Ünal 1 Özge Özçoban 1 Günsu Aydın 1
1- Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi
SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 1.LİK ÖDÜLÜ S-21
S-21 KEMİK İLİĞİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERDE
REKOMBİNANT TİROZİN HİDROKSİLAZ EKSPRESYONUNUN
NÖROJENİK FARKLILAŞMA POTANSİYELİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Gizem Turaç 1 Gökhan Duruksu 1 Cansu Subaşı 1 Erdal Karaöz 1
1- Kocaeli Üniveristesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri AUM- Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre AD
POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 3.SÜ P-6
P-6 FARKLI MEME KANSER HÜCRELERİNDEN ELDE EDİLMİŞ
EKSOZOMLARIN MEME STROMA VE KEMİK İLİĞİ KAYNAKLI
KÖK HÜCRELERİNDE KANSERLEŞTİRME POTANSİYELİ
Cansu Subaşi 1 Gökhan Duruksu 1 Erdal Karaöz 1
1- Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Araştirma
Ve Uygulama Merkezi, Kök Hücre Anabilim Dali, Kocaeli
POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 2.Sİ P-55
P-55 BORON CONTAINING POLY(LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) (PLGA) SCAFFOLDS FOR
BONE TISSUE ENGINEERING
Ayşegül Doğan1, Selami Demirci1, Serli Canikyan1, Yasin Bayir2, Zekai Halici3, Emre
Karakus4, Ali Aydin5, Elif Cadirci6, Abdulmecit Albayrak3, Elif Demirci7, Adem Karaman8,
Arif Kursat Ayan9, Cemal Gundogdu7, Fikrettin Şahin1*.
1 Department of Genetics and Bioengineering, Faculty of Engineering and Architecture, Yeditepe
University 34755 Istanbul/Turkey
2 Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey
3 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/ Turkey
4 Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Ataturk University,
25240, Erzurum/Turkey
5 Department of Orthopedics and and Traumatology, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240,
Erzurum/Turkey
6 Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey
7 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey
8 Department of Radioolgy, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey
9 Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey
POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 1.Sİ P-27
P-27 EPİSKLARAL VEN KOTERİZASYONU İLE OLUŞAN GÖZ
HASARINDA KÖK HÜCRENİN ROLÜ
İSMAİL ÇAYLI 1 FEYZAN ÖZDAL KURT 1 IŞIL AYDEMİR 2 MEHMET
İBRAHİM TUĞLU 3 Tuna ÖNAL 2 TUNCAY VAROL 4 KIVANÇ
GÜNGÖR 5
1- CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ
BÖLÜMÜ MANİSA
2- CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ A.D. Manisa
3- Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi Sağlik Birimleri Histoloji
Embriyoloji A.D. Manisa
4- Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi Sağlik Birimleri Anatomi
A.D. Manisa
5- Gaziantep Üniversitesi Tip Fakültesi Göz Hastaliklari Anabilim
Dali
SÖZLÜ BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 3.SÜ S-18
S-18 ALERJİK RİNİT MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE
MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN AKCİĞER VE NAZAL
HİSTOPATOLOJİ VE SİTOKİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sakine Işik 1 Meral Karaman 2 Yusuf Baran 3 Müge Kiray 4 Şule
Çağlayan-sözmen 1 H.Alper Bağriyanik 4 İlknur Kozanoğlu 5 Aysun
Adan Gökbulut 1 Özkan Karaman 1 Nevin Uzuner 1
1- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Çocuk Alerji-immunoloji Bd
2- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad
3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Bölümü
4- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Histoloji Ad
5- Başkent Üniversitesi, Adana Araştirma Ve Uygulama Hastanesi,
Hematoloji Bd
SÖZLÜ BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 2.Sİ S-15
S-15 MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN YAŞLANMANIN OLUMSUZ
ETKİLERİNİ AZALTMA POTANSİYELLERİNİN MOLEKÜLER
HİSTOMORFOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE
BELİRLENMESİ; İN VİVO DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Pinar Eroğlu 1 Melis Kartal Yandim 2 Aysun Adan Gökbulut 2 Yağmur
Kiraz 2 Melis Kant 3 Serap Çilaker 4 İlknur Kozanoğlu 5 Hüray İşleker 3 Bekir Uğur
Ergür 4 Can Karaca1 Yusuf Baran 2
1- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi
Abd, Balçova, İzmir
2- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Urla,
İzmir
3- Dokuz Eylül Üniversitesi, Biyokimya Abd, Balçova İzmir
4- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Abd, Balçova
İzmir
5- Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama Ve Araştirma Hastanesi Hematoloji
Bilim Dali, Adana
SÖZLÜ BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 1.Sİ S-13
S-13 ACTIVATING PLURIPOTENCY PATHWAYS VIA SMALL
MOLECULES
Hakan Darici 1 Meral Oncu 2 Gokhan Duruksu 3 Ozlem
Saglam 3 Erdal Karaoz 3
1- Sanko University, Faculty Of Medicine, Histology &
Embryology Dept. Gaziantep, Turkey
2- Suleyman Demirel University, Faculty Of Medicine, Histology
& Embryology Dept. Isparta, Turkey
3- Kocaeli University, Center For Stem Cell And Gene Therapy
Research And Practice. Kocaeli, Turkey
SÜREYYA TAHSİN AYGÜN ÖZEL ÖDÜLÜ SAHİBİ
S-1
S-1 PANKREATİK ADACIK MİKROÇEVRESİNDE KÜLTÜRE EDİLEN
FARE EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİN İNSÜLİN ÜRETEN
HÜCRELERE FARKLILAŞMA POTANSİYELİ
İrem Yilmaz 1 Ayla Eker Sariyoyaci 1 Alparslan Okcu 1 Cansu
Subasi 1 Erdal Karaoz 1
1- Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Aum-sağlik
Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Ad

similar documents