Religion

Report
Religion
Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism
Kristendom
Världens största religion 2 miljarder troende.
Anhängare Kristna
Viktigaste person Jesus Guds son.
Nattvarden och Dopet
Heligskrift: bibeln
Samlingshus kyrkan
Symbol: korset
Advent- ankomst
Jesus föddes den 25 december
Påsken firas för att Jesus korsfäste och återuppstod.
På skärtorsdag åt Jesus sin sista måltid med sina
lärjungar
Långfredag blev han korsfästas.
Påskdagen återuppstod Jesus
Islam
Anhängare: Muslimer
Ordet islam betyder underkastelse (man lyder gud)
1,3 miljarder muslimer
Tror bara på en Gud Allah och hans budbärare Muhammed.
Maten - Dricker ingen alkohol, griskött eller blod. Alla djur ska vara
slaktade mot mecka.
Helig skrift Koraren
Samlingshus: Moské
Symbol halvmåne
5 grundpelare
1 trosbekännelse- tror bara på Allah
Bönen - Fem gånger om dagen vänd mot Mecka
Fastan - hel månad varje år ska fasta. Ramadan
Allmosan – Alla ger 2.5% till nödlidande och
församlingen.
Vallfärden - engång i livet ska man vallfärda till mecka
Judendom
Anhängare Judar
Störst i Israel. Finns många i USA, Ryssland och
Frankrike
Monoteistisk religion- tror bara på 1 gud.
Guden i judendomen heter Jahve
Mat- Inte griskött, skaldjur, blod. Maten ska vara ren
Koscher. Man får exempelvis inte blanda mjölk och
kött. Köttet ska slaktas på ett speciellt sätt.
Helig skrift: Gamla testamentet ,Tora: i Tora finns
Guds undervisning till judarna. Fem moseböcker.
Högtider. påsk ( Pesch) Moses befriade judiska folket
från slaveriet i Egypten.
Lövhyddafest- Även detta firar minnet av slaveriet och
uttåget ur Egypten.
Samlingshus - Synagoga
Symbol Davidsstjärna
Hinduismen
Anhängare kallas för hinduer
Finns flera gudar
Brahma skapar världen
Vishnu upprätthåller den
Shiva låter världen gå under
Elefantguden Ganesha är populärast och mest omtyckta.
Heligskrift hinduiska texter är skrivna på sanskrit. En av skrifterna
heter Veda.
Samlingshus - Tempel
Karma- är de samlade gärningarna man gjort i livet. Goda och onda
Hinduer tror att man kommer tillbaka till livet igen i en annan gestalt.
Tidigare liv påverkar till vad vi föds till. Reikarnation
De som levde dåligt blir kastlösa. De straffas nu och lever i stor fattigdom.
Mahatma Gandhi levde 1869-1948. Han blev känd för sitt sätt att leda Indien
mot självständighet från Storbrittanien med hjälp av ickevåld.
Ko- kon är helig i Indien. Man säger att det beror på att kon var väsentlig för
överlevnad. (mjölk) Hinduer är oftast vegetarianer.
Symbol Aum.
Aum symboliserar den hinduiske världsjälen och hela universum.
Buddhism
Anhängare Buddhister
Inom buddhismen tillber man inga gudar. Man tror att
gudar finns men de påverkar inte människans framtid
Helig skrift Tripitaka- uppdelad i tre avsnitt. 1. delen
handlar om vad Buddha Shakyamuni har sagt, 2 delen
regler om hur man ska leva, 3 delen buddhistiska
läran.
Samlings hus - tempel och kloster
Symbolen Hjulet
Buddhismen har 4 ädla sanningar.
1. allt är lidande – att man ständigt återföds
2. Lidandet beror på livstörsten- Livstörsten innebär att man
vil fortsätta leva, människans begär binder henne vid tingen.
3- Lidandet kan upphöra Man kan släcka livstörsten.
Genom upplysning, som i sin tur leder till nirvana.
Upplysning är som att vakna ur en dröm och se och förstå
allt som det verkligen är. Nirvana är det totala
utslocknandet så man inte längre existerar, då är allt stilla.
4. Det finns en väg som leder till nirvana.
1.
Rätt insikt - förstå lidandet och orsaken till det.
2.
Rätt inställning- inte ha begär, vara elak eller våldsam.
3.
Rätt tal - inte ljuga eller prata strunt.
4.
Rätt handlande - inte döda, stjäla eller leva i lyx.
5.
Rätt levnadssätt - inte lura eller utnyttja andra.
6.
Rätt strävan- leva vaksamt.
7.
Rätt vaksamhet- genom meditation nå insikt.
8.
Rätt försjunkande- genom meditation tömma medvetandet och fylla det med
oändligt medlidande.
Munkar och nunnor vandrar den åttafaldiga vägen snabbare
Historia- Buddhismen grundare hette prins Siddharta Gautama. Han såg mycket
lidande och hade beslutat att leva ett liv med meditation och avstå från livet
lyckorus. Efter många år kände han att han förstod meningen med livet och blev
då upplyst (Buddha).

similar documents