Rozdělte osobní aktiva a pasiva

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
VI/2 Finanční gramotnost
AUTOR:
Hana KEPROVÁ
TEMATICKÁ OBLAST:
Finanční gramotnost
NÁZEV DUMu:
OSOBNÍ ( DOMÁCÍ) ROZPOČET
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 18
KÓD DUMu:
HK_VI/2_FIN_GRAM_18
DATUM TVORBY:
15.1.2013
ANOTACE (ROČNÍK):
SEXTA
Prezentace slouží k podpoře výkladu a diskuze. Cílem je seznámit
žáky s pojmy osobní aktiva a pasiva, příjmy a výdaje osobního
rozpočtu. Společně se zamyslí nad problémy schodkového i
přebytkového rozpočtu, nad řešeními jednorázového a opakovaného
deficitu.
METODICKÝ POKYN: ---
OSOBNÍ FINANCE
 OSOBNÍ AKTIVA
= majetek, který si pořídíme a může nám
přinášet příjmy
 OSOBNÍ PASIVA
= majetek, který vytváří výdaje
ÚKOL:
Rozdělte osobní aktiva a pasiva








nemovitosti k osobní potřebě
autorská práva
automobil k osobní potřebě
pronajímaný byt
akcie, dluhopisy, podílové listy
osobní spotřební předměty
umělecké předměty
podíl ve firmě, nemusím být přítomen
ŘEŠENÍ
Rozdělte osobní aktiva a pasiva




nemovitosti k osobní potřebě – např. chata, byt,
obytný dům PASIVA
autorská práva - (knihy, hudba, patenty,...)
AKTIVA
automobil k osobní potřebě - PASIVUM
pronajímaný byt - AKTIVUM
ŘEŠENÍ
Rozdělte osobní aktiva a pasiva




akcie, dluhopisy, podílové listy = finanční
AKTIVA
osobní spotřební předměty - PASIVA
umělecké předměty - AKTIVA
podíl ve firmě, nemusím být přítomen
- AKTIVA
OSOBNÍ (DOMÁCÍ) ROZPOČET
 soupis všech příjmů a výdajů, které je osoba
nebo rodina schopna naplánovat a
předvídat
PŘÍJMY
a) PRAVIDELNÉ
b) NEPRAVIDELNÉ
 stejná výše
 různá výše
 pravidelně
 nepravidelný čas
Uveďte příklady.
ŘEŠENÍ:
PŘÍJMY
a) PRAVIDELNÉ




mzda
příjmy z podnikání
sociální dávky
příjmy z pronájmu
b) NEPRAVIDELNÉ




odměny
úroky z vkladů
příjmy z cenných papírů
prodej majetku
VÝDAJE
a) PEVNÉ
 opakují se
 obtížně se snižují
Uveďte příklady.
b) KONTROLOVATELNÉ
výdaje můžeme
bezprostředně omezit
ŘEŠENÍ:
VÝDAJE
a) PEVNÉ




nájem
splátky půjček,
hypoték
popl. za televizi
...
b) KONTROLOVATELNÉ
 vodné a stočné
 elektřina, plyn
 oblečení
 opravy
 benzín
 zábava, cestování
 koupě auta, ...
ÚKOL:
Napište, které položky jsou podle vás
největší zátěží rodinného rozpočtu?
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bydlení, voda, energie, paliva
potraviny a nealkoholické nápoje
doprava
rekreace a kultura
alkoholické nápoje a tabák
ostatní zboží a služby
vzdělávání
odívání a obuv
stravování a ubytování
bytové vybavení a zařízení domácnosti
pošta a telekomunikace
Osobní rozpočet



přebytkový
vyrovnaný
deficitní → deficit a) jednorázový
b) opakovaný
Otázky k diskuzi:

Co byste dělali s přebytkem rozpočtu?
Otázky k diskuzi:
Jak byste řešili jednorázový deficit,
např. kdybyste potřebovali zaplatit opravu
automobilu?

Otázky k diskuzi:

Jak byste řešili opakovaný deficit, když vám
každý měsíc chybí v rozpočtu 1500 Kč?
Otázky k diskuzi:

Jakým způsobem byste mohli konkrétně
zvýšit příjmy?
Jak financovat jednorázové výdaje?
4 cesty řešení:
 postupně si spořit
 krýt je z rezerv (pokud vzniknou
neočekávaně)
 krýt je půjčkou, leasingem, splátkovým
prodejem → pevné výdaje
 hledat možnost zvýšení příjmů
Jak řešit opakovaný deficit?
a) snížení výdajů
 krátkodobě
 dlouhodobě
b) zvýšení příjmů
 krátkodobě
 dlouhodobě
•
Uveďte příklady.
MOŽNÁ ŘEŠENÍ:
Jak řešit opakovaný deficit?
a) snížení výdajů
 krátkodobě (úspory energií)
 dlouhodobě (investice do úsporných
spotřebičů, …)
b) zvýšení příjmů
 krátkodobě (brigáda, prodej majetku)
 dlouhodobě (lépe placené zaměstnání,
založení podnikání, …)
ZDROJE:
Ing. Petr Klínský a kol.: Ekonomika pro gymnázia, EDUCO
nakl.s.r.o.,2011, ISBN 978-80-87204-49-8
Vlastní

similar documents