Naděje_Senioři bez domova_dobrá praxe

Report
SENIOŘI BEZ DOMOVA
Dům Naděje Praha-Záběhlice
azylový dům pro muže a ženy
v důchodovém věku nebo se zdravotním znevýhodněním
Konference BEZDOMOVEC – KDO TO JE?
11. září 2011, Brno
Počet seniorů bez domova
Senioři, kteří čerpali služby Naděje Praha letech 2008-2010:
95
100
24 žen
20 žen
26 žen
74
mužů
75
mužů
74
mužů
2008
2009
2010
98
Historie
• Otevření v r. 2002 – pilotní projekt pro
seniory bezdomovce
• Původně dům pokojného stáří s dlouhodobým pobytem
• Zlom v roce 2006 – zákonem o sociálních
službách se stává azylovým domem
• 2011 azylový dům s rozšířenou nabídkou
fakultativních (pečovatelských) služeb
Stručný popis
• Bezbariérové zařízení
• Kapacita 30 klientů – muži i ženy
• Podmínkou přijetí je starobní nebo
invalidní důchod
• Jedno až třílůžkové pokoje, kuchyňky
pro klienty, výtah, zahrada
Odlišnost od běžného AD
• Větší zaměření na zdravotní stav (klienti
se registrují u příslušné obvodní lékařky)
• Nabídka pečovatelských úkonů
• Podávání žádostí do zařízení pro seniory
(domovy pro seniory, DPS, byty pro
seniory)
Problematika cílové skupiny
• Větší pasivita klientů, většinou nemají žádné cíle do
budoucnosti, neochota ke změně
• Horší zdraví než v srovnatelné části populace
• Závislosti (především na alkoholu a nikotinu)
• Téměř nikdy se nepodaří obnovit kontakt s rodinou
• Nízké příjmy – přiznané důchody bez nároku na
výplatu – klienti zůstávají dlouhodobě na DHN
(nemožnost přivýdělku)
• Nereálný pohled na svoji situaci – např. chtějí
zůstat bydlet v Praze
S čím se potýkáme…
• Využití příspěvku na péči (vyřizujeme
příspěvek x jeho využití)
• Délka pobytu 1 rok x čekací doby do
služeb sociální péče (neprůhledné
pořadníky, častá diskriminace)
• Neochota přijmout do služeb soc. péče
klienty s nízkým příjmem – s DHN téměř
vyloučeno
Dobrá praxe
• Velmi dobrá spolupráce s obvodní lékařkou
• Při zhoršení zdravotního stavu je možno
klienta umístit do LDN („výměnný
program“)
• Do letošního roku vysoké procento
umístěných klientů ve službách péče nebo
v bytech pro seniory
• Zlepšení zdravotního i psychického stavu
klientů během pobytu v AD
Nad čím se zamýšlíme do budoucna
• Zúžení cílové skupiny
– Vznik nových typů ubytovacích zařízení:
• Pro samostatné klienty (ubytovna
mimo zákon o soc. službách)
• Pro závislé klienty (AD se zvláštním
režimem)
• Zda poskytovat pečovatelské úkony?
Kam odešli klienti v roce 2010
Forma ubytování
Počet
Byt
4
Dům s pečovatelskou službou (nájemní smlouva)
2
ÚSP
1
K druhovi, družce, dceři
3
LDN a nemocnice
7
Komerční ubytovna
2
Azylový dům Šromova (forma chráněného bydlení)
7
Azylový dům (Naděje, Armáda spásy)
2
Odchod bez udání důvodu
1
Ukončení pobytu (alkohol)
1
DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST
Alena Racková, DiS.
NADĚJE o.s.

similar documents