SLOVNÉ ÚLOHY DO 20 BEZ PRECHODU CEZ 10 1. ročník Mgr

Report
SLOVNÉ ÚLOHY DO 20 BEZ
PRECHODU CEZ 10
1. ročník
Mgr. Silvia Belončáková
SLOVNÁ ÚLOHA 1

Maťko si kúpil 12 žuvačiek a 4 lízanky. Koľko
sladkostí si kúpil Maťko?
Žuvačiek........... 12
 Lízaniek..............4
 Spolu...................?

+

Maťko si kúpil
=
sladkostí.
SLOVNÁ ÚLOHA 2

Mária dostal na narodeniny 15 eur od ocka a 4
eura od mamky. Koľko eur dostala Mária?
Od ocka.........................15 €
 Od mamky...........................4 €
 Spolu....................................?

+

Mária dostala
=
€.
SLOVNÁ ÚLOHA 3
Bruno vypočítal v škole 13
príkladov a doma vypočítal 7
príkladov. Koľko príkladov
vypočítal spolu?
V škole............. 13
Doma..................7
Spolu..................?
+
=
Bruno spolu vypočítal
príkladov.
SLOVNÁ ÚLOHA 4
Paťka má doma 18 rozprávkových
knižiek. Paťka už prečítala 5 knižiek.
Koľko knižiek jej zostalo neprečítaných?
Knižiek spolu.......................18
Prečítala................................5
Zostalo..................................?
+
Paťke zostalo
=
neprečítaných kníh.
SLOVNÁ ÚLOHA 5
Oliver má 15 požiarnických
autíčok. Bratovi dal 4 autíčka.
Koľko autíčok ostalo Oliverovi?
Oliver...............15 autíčok
Dal bratovi.......4 autíčka
Ostalo...............?
-
=
Oliverovi ostalo
autíčok.
BOLI STE SKVELÍ !!!!!!
Stretneme sa pri ďalších úlohách.

similar documents