Det Praktiske - For Studerende

Report
INFORMATIONSMØDE
AUSTRALIEN
Onsdag den 23. april 2014
PROGRAM
Internationalt Center
 Optagelse
 Visum
 Forsikring
 Bolig
 Mens du er ude
Tor, University of Technology, Sydney
 Personlige oplevelser
OPTAGELSE
Kronologi




Ansøgning sendes til værtsuniversitet via IC
Der forhandles evt. om valg af fag pr. e-mail
Du modtager et ’Offer Letter’
Du sender en ’Acceptance Form’ tilbage til
værtsuniversitet (+ betaler forsikring)
 Du modtager ’Confirmation of Enrolment’ (CoE)
 Du booker din billet, ordner visum, forsikring, bolig mm.
STUDENT VISA
Du skal have visum, hvis studieperioden er mere end 3 mdr.
 Du kan søge, når du har modtaget ’Confirmation of Enrolment’
(CoE)
 Og når du har betalt din OSHC-forsikring
 Du søger online på www.immi.gov.au/Services/Pages/studentvisa-online-applications.aspx - klik på ”Start application for first
Student visa outside Australia”
 Dit pas skal være gyldigt i hele studieperioden
 Gebyret er 535 AUD (ca. DKK 2.700)
 Ansøgning tidligst 124 dage før studiestart
 Berlin er nærmeste australske visumkontor
STUDENT VISA
Godt at vide når du ansøger om visum
 Udvekslingsstuderende er ”Subclass 575 – non-award"
 Danmark er ”Assessment Level 1”
 Du får besked via onlineansøgningen, hvis du skal have et
helbredstjek  Kun hos ”Panel Doctors” (København)
 Behandlingstiden er angivet til 14 dage, men noget længere
hvis du skal have helbredstjek
 Søg i god tid!
STUDENT VISA
Visum tildeles for studieperioden + 1 måned
 I studieperioden giver dit visum ret til at arbejde 20 timer om ugen
(ubegrænset i ferieperioder)
 Ønsker du at blive mere end en måned efter studieslut, søger du
forlængelse på Visitor Visa (Pris AUD 335 = ca. DKK 1.700)
 Se mere på http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/600.aspx
FORSIKRING
OSHC (Overseas Student Health Cover)




Obligatorisk – også for visum!
Udbydes gennem værtsuniversitetet
Dækker lægekonsultationer og hospitalsophold
Pris ca. AUD 220/semester (ca. DKK 1.300)
FORSIKRING
 Sygeforsikring
- obligatorisk gennem værtsuniversitetet
 Rejseforsikring
- dækning af bagage/indbo, aflyste fly, hjemsendelse mm.
 tjek med nuværende forsikringsselskab
 www.studenterforsikring.dk
- forsikring specielt til
studerende
på udlandsophold
BOLIG
 On-campus housing
- kan bookes hjemmefra
 Off-campus housing
- findes efter ankomst
- beregn 2 uger til søgning
- bestil evt. ’temporary housing’
  læs evalueringer på IC
 Fremlej din bolig til en udenlandsk
studerende, mens du er væk
MENS DU ER UDE
 Tøv ikke med at kontakte IC, hvis
du har spørgsmål vedr. dit
udvekslingsophold
 Studienævnet kontaktes ved
faglige spørgsmål (ændring af
studieplan)
 Vær en god ambassadør for AU
 Fremlej din bolig til en udenlandsk
studerende i Aarhus
MERIT
Sådan sikrer du dig bedst
 Gem alt fra undervisningen
 Tilpas evt. til AU-krav ved fx. at bede om
ekstra pensum
 Kontakt Studienævn, hvis studieplanen
ændrer sig
OM AT FALDE TIL




Ikke kun i forhold til at leve i et andet land, men også at skulle studere i en
ny undervisnings- og læringskultur på et fremmed sprog
Reaktionerne er individuelle, men ligner stresssymptomer
Symptomer er f.eks. hjemve, ængstelse, træthed, søvnbesvær
Academic Writing in English (fag på AU)
RIGTIG GOD TUR TIL AUSTRALIEN

similar documents