סיום לימודים ונשירה בישראל ובעולם ד"ר ענת גופן ביה"ס למדיניות ציבורית

Report
‫סיום לימודים ונשירה בישראל ובעולם‬
‫ד"ר ענת גופן‬
‫ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל‪ ,‬האוניברסיטה העברית‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‪5.11.12 ,‬‬
‫רקע‬
‫‪ ‬התרחבות ההשכלה הגבוהה בעולם ובישראל‬
‫‪ ‬תופעת הנשירה‬
‫‪ ‬הקשר? בין נגישות לנשירה‬
‫‪ ‬מושגים‬
‫‪ ‬נשירה וסוגיה‬
‫‪Retention ‬‬
‫‪ ‬החשיבות של לימודים חלקיים‬
‫‪2‬‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫האוניברסיטה העברית‪2012 ,‬‬
‫סיום לימודים ונשירה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל‬
‫‪ ‬על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר ראשון מתשנ"ט (‪ )98/99‬עד תשס"א‬
‫(‪)00/01‬‬
‫‪ 6‬אוניברסיטאות‪ 24 ,‬מכללות מאושרות ע"י מל"ג‬
‫סיום לימודים בזמן תקני‪ :‬השלמת תואר במסגרת הזמן הנורמטיבית‬
‫סיום לימודים מאוחר‪ :‬השלמת תואר עד ‪ 5‬שנים איחור מהזמן התקני‬
‫נשירה‪ :‬אי השלמת תואר עד ‪ 5‬שנים איחור מהזמן התקני‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪2012‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬
‫השלמת תואר ונשירה ממוסדות להשכלה גבוהה‬
‫בישראל‬
‫‪83%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪50%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪17%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪4‬‬
‫‪51%‬‬
‫נשירה‬
‫מכללות‬
‫אוניברסיטאות‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪2012‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬
‫השוואה בין נשים וגברים‬
‫‪82.6%‬‬
‫‪79.9%‬‬
‫‪76.9%‬‬
‫‪52.9%‬‬
‫‪50.9%‬‬
‫‪48.6%‬‬
‫סיום לימודים בזמן התקני‬
‫סיום מאוחר‬
‫נשירה‬
‫‪23.1%‬‬
‫‪20.1%‬‬
‫‪17.4%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪5‬‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪2012‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬
‫השוואה בין נשים וגברים ‪ -‬המשך‬
‫‪85%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪56%‬‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪6‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪22%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪52%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪73%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫‪83%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪16%‬‬
‫נשירה‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫מכללות‬
‫סך הכל‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫אוניברסיטאות‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫השוואה בין קבוצות אוכלוסיה‬
‫‪84%‬‬
‫‪76%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪73%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫‪61%‬‬
‫‪53%‬‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪52%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪16%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪53%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪37%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪50% 50%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪20%‬‬
‫נשירה‬
‫אחר‬
‫ערבי‬
‫יהודי סך הכל אחר‬
‫מכללות‬
‫ערבי‬
‫יהודי סך הכל אחר‬
‫אוניברסיטאות‬
‫ערבי‬
‫יהודי סך הכל‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫קבוצות אוכלוסיה באוניברסיטאות‬
‫‪86%‬‬
‫‪84%‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪78%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪73%‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪50%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫‪34%‬‬
‫‪33%‬‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪31%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪22%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪52%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪17%‬‬
‫נשירה‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫ערבי‬
‫סך הכל‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫יהודי‬
‫סך הכל‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫סך הכל‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫קבוצות אוכלוסיה במכללות‬
‫‪79%‬‬
‫‪76%‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪72%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪73%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪59%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪55%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫‪41%‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪37%‬‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪28%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪21%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪9‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪22%‬‬
‫נשירה‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫ערבי‬
‫סך הכל‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫יהודי‬
‫סך הכל‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫סך הכל‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫החלפת מוסד לימודים‬
‫‪81%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪52%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫‪80%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪51%‬‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪19%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪10‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫נשירה‬
‫החליף לא החליף סך הכל‬
‫מוסד‬
‫מוסד‬
‫לימודים לימודים‬
‫החליף לא החליף סך הכל‬
‫מוסד‬
‫מוסד‬
‫לימודים לימודים‬
‫החליף לא החליף סך הכל‬
‫מוסד‬
‫מוסד‬
‫לימודים לימודים‬
‫מכללות‬
‫אוניברסיטאות‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫‪94%‬‬
‫תחום לימודים באוניברסיטאות‬
‫‪94%‬‬
‫‪86%‬‬
‫‪92%‬‬
‫‪89%‬‬
‫‪87%‬‬
‫‪86%‬‬
‫‪84%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪78%‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪72%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪55%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫‪55%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪46%‬‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪33%‬‬
‫נשירה‬
‫‪28%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪6%‬‬
‫מדעי‬
‫הטבע‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪11‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪6%‬‬
‫רפואה‬
‫ורפואת‬
‫שיניים‬
‫הנדסה‬
‫אדריכלות משפטים‬
‫ועיצוב‬
‫עסקים‬
‫ומדעי‬
‫הניהול‬
‫‪14%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪8%‬‬
‫מקצועות‬
‫עזר‬
‫רפואיים‬
‫מדעי‬
‫החברה‬
‫מדעי הרוח חינוך‬
‫והכשרה‬
‫להוראה‬
‫סך הכל‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫תחום לימודים במכללות‬
‫‪85%‬‬
‫‪78%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪69%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪61%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪55%‬‬
‫סיום לימודים‬
‫בזמן התקני‬
‫‪56%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪47%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪44%‬‬
‫סיום מאוחר‬
‫‪38%‬‬
‫‪33%‬‬
‫נשירה‬
‫‪35%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪15%‬‬
‫עיבוד נתוני‬
‫הלמ"ס‬
‫‪12‬‬
‫מדעי‬
‫הטבע‬
‫רפואה‬
‫ורפואת‬
‫שיניים‬
‫הנדסה‬
‫אדריכלות משפטים‬
‫ועיצוב‬
‫‪14%‬‬
‫עסקים‬
‫ומדעי‬
‫הניהול‬
‫מקצועות‬
‫עזר‬
‫רפואיים‬
‫מדעי‬
‫החברה‬
‫מדעי הרוח חינוך‬
‫והכשרה‬
‫להוראה‬
‫סך הכל‬
‫‪13‬‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪2012‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬
‫נשירת סטודנטים – מבט בינלאומי‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫ממצאים עיקריים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שונות גבוהה בין המדינות‪ ,‬ממוצע של ‪ 31%‬נשירה‬
‫לא נמצאה השפעה של שכר הלימוד על שיעור הנשירה‬
‫הסיכוי של סטודנטים הלומדים לימודים מלאים גבוה משל אלו הלומדים לימודים‬
‫חלקיים להשלים תואר (‪)OECD, 2011‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫הסיכוי להתמיד גבוה יותר בקרב נשים‪ ,‬בקרב יוצאי אסיה ובקרב פרטיים ללא כוונת רווח ‪(Aud‬‬
‫)‪et al. 2011‬‬
‫שיעור הסטודנטים מרקע כלכלי נמוך במוסד מקטין את סיכויי השלמת התואר )‪(Horn 2006‬‬
‫במהלך שלוש העשורים האחרונים גידול בהיקף הנרשמים‪ ,‬גידול בנשירה ואחוז קבוע של מסיימים‬
‫(‪Bound et al. (2007‬‬
‫ההסבר לנשירה‪ ,‬כניסתם של סטודנטים פחות מוכנים ללימודים גבוהים‪ ,‬קיצוצי תקציבים מוסדיים‬
‫והצורך לסייע ליותר סטודנטים באותו תקציב‬
‫ישראל – מחקר עתידי‬
‫הכנס השני למניעת נשירה‬
‫‪, 2012‬האוניברסיטה העברית‬
‫נשירה‪ ,‬בהכרח רע?‬
‫‪ ‬היבטים שליליים‬
‫‪ ‬חברתיים‪ ,‬מוסדיים ואישיים‬
‫‪ ‬היבטים חיוביים‬
‫‪ ‬הנגשה‬
‫‪ ‬מוניטין‬
‫‪15‬‬

similar documents