Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер

Report
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Жоғары білім жүйесі: жаңа сынқатерлер және трендтер
Жақыпова Фатима Надырқызы
ҚР БҒМ жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім департаменті
директоры
«Казахстан-2050» стратегиясы
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты
Қазақстан
Республикасы
Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың
Жолдауынан
«…қазіргі заманғы білім беру,
кадрларды дайындау және қайтадан
дайындау жүйесінің негізгі
бағыттары - бұл білім және кәсіби
дағдылар»
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
Бухарест Коммюникесінен
2012 жылдың 26-27 сәуірі
Жоғары білім сапасын қамтамасыз ету
ЖОО-дарын
оңтайландыру
Оқытушыларды дайындау және
біліктіліктерін көтеру жүйесі
Студенттңк өзін-өзі
басқаруды дамыту
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
БІРЫҢҒАЙ ЗЕРТТЕУ КЕҢІСТІГІН ЖАСАУ
ЖОО-дарының жаңа сыныптамасы
•
•
•
•
•
•
ұлттық зерттеу университеттері
ұлттық университеттер
зерттеу университеттері
университеттер
академиялар
институттар
ұлттық қолданылымдағы 5 ұлттық және 15
инженерлік зертханалар
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
Бухарест Коммюникесінен
2012 жылдың 26-27 сәуірі
Барлығына арналған жоғары білім сапасын қамтамасыз
ету
Жоғары білімнің қол
жетімділіг кеңейту
Жыл сайын бүкіл әлемде ЖОО-дарына
150 млн. адам түседі екен
Жоғары білімнің қол жетімділігі кейбір
мемлекеттерде 80% -ға дейін жетеді.
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУ МЕН ЖҰМЫСҚА ТҰРУДЫ
АРТТЫРУ
Бірінші цикл түлектерінің жұмыспен
қамтылу %
ЖОО-дары санаты 2011 жыл 2012 жыл
категории
вузов
Ұлттық
2011
год
89,6
2012
год
93,1
89.0
Национальные
Халықаралық
89,6
60,9
93,1
54,2
Международные
Мемлекеттік
60,9
87,9
54,2
88,2
88.0
87.0
86.0
%
Государственные
Акционерленген
87,9
79,5
88,2
93,2
85.0
Акционированные
Қорытындысы
79,5
84,0
93,2
87,8
83.0
Қорытындысы
87.8
84.0
84.0
82.0
84,0
87,8
2011 год
2012 год
бакалавриат түлектерінің жұмыспен
қамтылуы көрсеткіштері динамикасы
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ
 Қазақстан Республикасының 2012-2020
жылдарға арналған академиялық
ұтқырлық стратегиясы
 Жоғары білімді интернационалдандырудың
институционалды Стратегиялары
оқушылардың халықаралық ұтқырлығы үшін 2012-2013 оқу жылына
500.980.000 теңге бөлінді
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ
ЖОО-дары
Ұлттық
Мемлекеттік
Акционерленгене
барлығы
бакалавриат
магистратура
2011 жыл
2012 жыл
2011
жыл
2012 жыл
44,0
15,0
68,7
34,0
33,3
24,0
62,5
36,0
66,0
27,0
50,0
39,0
77,0
33,0
43,7
43,0
60
Екі дипломды бағдарламаларды жүзеге
асырушы ЖОО-дары үлесі
40
20
0
бакалавриат
2011 год
магистратура
2012 год
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасынан
2015 жылы
халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық
институционалды аккредиттеуден өткен ЖОО-дары үлесі
халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық
мамандандырылған аккредиттеуден өткен ЖОО-дары үлесі
2020 жылы
65%
20%
до 30%
1-ші Ұлттық тізім
(31.05.2012)
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі АРТА (2011, ҚР)
Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық
агенттігі (БСҚА) (2008, ҚР)
AQA
Австриялық
білім
берудегі
қамтамасыз ету бойынша агенттігі (2003)
сапаны
ABET Инженерия және Технология бойынша Аккредиттеу
Кеңесі (США)
ACQUIN аккредиттеу, сертификаттау және сапа институты
(2001, Германия)
ASIIN инженерия, ақпараттану, жаратылыс ғылымдары және
математика бағдарламалары бойынша аккредиттеу агенттігі
(2002, Германия)
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
Ұлттық біліктілік жүйесі
Ұлттық біліктіліктер шеңбері
Еуропалық біліктіліктер
шеңберімен үйлесімді
өзін-өзі
Салалық біліктіліктер шеңберлері
сертификаттауды
жалғастыруы тиіс
білім және ғылым, еңбек, ауыл
шаруашылығы саласында әзірленген
Кәсіби стандарттар
Сертификаттаудың тәуелсіз
орталығы
Жоғары білімдегі халықаралық үрдістер
Еңбек нарығы
Оқу нәтижелері
Біліктіліктерді тану
Информалды оқу
Жоғары білім
Формалды емес оқу
Жоғары білім үшін
біліктіліктерді тану
Формалды оқу
(білім берудің барлық
деңгейлері)
Оқу нәтижелері
ОҚУ, ӨМІР БОЙЫ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Оқу нәтижелері мен біліктіліктерді танудың білім нарығы мен еңбек нарығы
өзарақатынасы мәнмәтініндегі арақатынасы
«Казахстан-2050» стратегиясы
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты
Қазақстан Республикасы жоғары білімінің
даму басым бағыттары
Қазақстан
Республикасы
Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың
Жолдауынан
… инженерлік білім және қазіргі
заманғы техникалық
мамандықтар жүйесін
халықаралық үлгідегі
сертификаттар беру арқылы
дамыту
… ауқымды халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларына белсенді
қатысу
Назарларыңызға рахмет!

similar documents