Önskelistan Framtidsföretagarna & teknikutvecklingsstudier

Report
GAFE FoU-projektet
• Hela GAFE är ett projekt för att sprida
kunskap
• En liten del av projektbudgeten gick till
några intressanta forsknings- och
utvecklingsfrågor för framtidsföretagen
• En workshop satte ramarna
• Önskelista
JTIs driv
• Att skapa en bild av GAFEs framtidsföretag och
deras intressen
• Att genom en workshop välja rätt, för framtiden,
affärsmässiga områden
• Att formulera projekt kring områden av intresse
• Att genomföra prioriterade projekt, ibland med
framtidsföretagen
 Tillräckligt intressanta, innovativa projekt leder
till extern finansiering som gör att projekten går att
skala upp
Enkät
• Internet användes, google docs, för att få
svar på enkäten
• Enkäten blev underlag för workshopen
 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key
=0Ao_WZuxbPmopdFhlNC1oQkZmQlQyemsye
WhWTGVUWkE&usp=sharing
Workshop på LRF med framtidsgårdarna
Visionen
Framtidsföretagarna & teknikutvecklingsstudier
Uthålliga
transporter
Önskelistan
Prio Projektnamn
ordnin
g1
Konvertera kompaktlastare till batteridrift
2
Hjälp framtidsföretag med små konkreta problem
3
Nyttogörande av fossileffektiv odling vid beräkning av klimatbelastning för grödbaserade
4
Förstudie nätkopplad traktor
5
6
10
7
8
Demonstrationsprojekt onlinemätning av dieselförbrukning på gård
Innovativ värmeväxlarteknik för lantbruk
Producera grön konstgödsel från förnybar energiproduktion
Forma projekt kring småskalig drivmedelsframställning
Sammanhållen studie för snabbare implementering av energieffektiviseringen i svenskt lantbruk
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T ex handbok och bygga ut Bioenergiportalen
Ev forma projekt kring Biokol
Småskalig lagring och torkning av pellets
Förstudie av hur energiklassning av t ex traktorer skulle kunna gå till och vad det skulle kunna
Ev forma projekt kring kraftvärme i liten skala
Ev forma projekt som ser över affärsmodeller för småskalig energiproduktion
Testa nya generationer av RME i kyla vs gammal?
Demo nätkopplad eltraktor
Kostnadseffektiv fordonsgas
Punkter med politisk lobbying
Punkter som inte behandlats?
Vindkraft - affärsmodeller
Närvärme - affärsmodeller
Andra idéer som inte kommit upp under workshop?
Hur ska silotorkar användas för att inte äventyra produktkvalitet
Framtidsföretagarna & teknikutvecklingsstudier
Projektnamn 1
Konvertering av kompaktlastare till batteridrift
Projektnamn 2
Nyttogörande av fossilenergieffektiv odling vid beräkning av
klimatbelastning för grödbaserade drivmedel
Projektnamn 3
Förstudie nätkopplad traktor
Projektnamn 4
Demonstrationsprojekt onlinemätning av dieselförbrukning på
gård
Projektnamn 5
Innovativ värmeväxlarteknik för lantbruk
Projektnamn 6
Förutsättningar för produktion av konstgödsel från förnybar
energi
Projektnamn 7
Småskalig lagring och torkning av pellets
Projektnamn 8
Förmedling av budskap från framtidsföretag till politiken
Projektnamn 9
Utvärdera och optimera elutbyte från gårdsbiogasanläggningar
Resultatet av utvalda GAFE projekt
Gafe med delprojekt
Utfall GAFE
Företagsfinansiering
Myndighetsfinansiering
Huvudprojekt: Seminarie, projektledning, möten
Ansökan "Effektivare inomgårdstransporter genom
övergång till elmaskiner – förstudie"
Energimyndigheten
526 000
40 000
240 000
548 000
Undersöka Certifiering fossileffektiv odling
Förstudie Nätkopplad traktor
Ansökan "Mindre diesel med effektiva
mätmetoder" Vinnova
9 800
100 000
51 450
187 500
590 000
995 000
Undersökning Värmeväxlarteknik
Undersökning Grönt mineralgödsel
Ansökan Småskalig lagring
Kunskapsöverföring politiska budskap från GAFE
företag
23 520
17 640
100 000
31 560
620 000
1 000 000
Optimera elutbyte biogasanläggningar GAFE
företag
100 000
Summa
999 970
1 637 500
2 543 000
Summa GAFE
Uppväxling via andra medel
999 970
4 180 500
Total
uppväxling
Ansökan inskickad
4 180 500
Dagens presentationer = resultatet!!
Projekt inom energieffektivisering
• Lägre dieselförbrukning med effektiva mätmetoder, Johan Göthe, Drivec
• Batteridriven kompaktlastare, Christian Leitl, Weidemann Sverige
• Energieffektiva traktorsläp, Loa Ivarsson, Metsjö
• Energieffektivisering av lantbrukets logistikkedja, Johan Wellander, HS
Fossilfritt jordbruk, Karin Varverud, Energifabriken
Projekt inom energiproduktion
• Solel som energikälla i lantbruket, Daniel Larsson, Solkompaniet
• Biogas – metoder för att öka utbytet, Henrik Olsson, JTI
• Lagring och logistik på gården för direktleverans av halm, Carina
Gunnarsson, JTI

similar documents