خدمات اینترنت بانک همراه

Report
‫اینترنت بانک همراه (‪)GPRS‬‬
‫معاونت فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات‬
‫اداره خدمات بانکداری الکترونیک‬
‫اینترنت بانک همراه چیست؟‬
‫”اینترنت بانک همراه ” همان اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و استفاده از خدمات اینترنت بانک از‬
‫بستر‪ GPRS‬میباشد‪.‬‬
‫روش استفاده از اینترنت بانک همراه‬
‫‪ ‬دریافت تنظیمات ‪ GPRS‬از شرکت مخابراتی مربوطه (همراه اول‪ ،‬ایرانسل و ‪ )...‬و فعالسازی این‬
‫تنظیمات در گوش ی تلفن همراه‬
‫‪ ‬دریافت نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک از شعب بانک سینا‬
‫‪ ‬ورود به ‪ browser‬اینترنت در منوی گوش ی‬
‫‪ ‬مراجعه به آدرس ‪Https://www.esinabank.com/gprs/‬‬
‫‪ ‬ورود به سایت با نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک‬
‫مزایای استفاده از اینترنت بانک همراه ‪:‬‬
‫‪ ‬عدم نیاز به امکانات جانبی ‪:‬‬
‫برای استفاده از اینترنت بانک همراه‪ ،‬کافی است که ‪ GPRS‬سیم کارت فعال باشد و هیچگونه نیازی به نرم افزار یا سخت‬
‫افزار جانبی وجود ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬دسترس ی آسان در هر مکان و زمان‬
‫‪ ‬کاهش مراجعه به شعب بانک جهت انجام امور بانکی و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینهها‬
‫‪ ‬سرعت باالی انجام عملیات‬
‫‪ ‬ایمن بودن‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ ‬مدیریت سپردهها‬
‫‪ ‬انتقال وجه‬
‫‪ ‬عملیات چک‬
‫‪ ‬مدیریت تسهیالت‬
‫‪ ‬خدمات کارت‬
‫‪ ‬تغییر تنظیمات‬
‫‪ ‬اطالعات تماس با بانک‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ )1‬سپردهها‬
‫‪ ‬نمایش سپردههای برگزیده مشتری و سایر سپردههای وی به تفکیک‬
‫نوع آنها‬
‫‪ ‬رویت آخرین موجودی سپردههای مشتری‬
‫‪ ‬رؤیت صورتحساب و گردش سپرده های مشتری‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ )2‬انتقال وجه‬
‫‪ ‬انجام انواع انتقال وجه بین سپردهها‪ ،‬کارتهای عضو شبکه‬
‫شتاب‪ ،‬ساتنا و ‪...‬‬
‫‪ ‬انجام انتقال وجه به صورت مستمر‬
‫‪ ‬رؤیت گزارش انتقال وجههای مستمر و ساتنا‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ )3‬چک‬
‫‪ ‬درخواست صدور دسته چک جدید‬
‫‪ ‬مشاهده جزئیات دسته چک و وضعیت هریک از برگهای دسته چک‬
‫‪ ‬امکان انسداد برگ چک جهت جلوگیری از سوء استفاده‬
‫‪ ‬امکان ثبت برگ چکها‬
‫‪ ‬مشاهده لیست چکهای واگذار شده نزد سپرده جاری مشتری‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ )4‬تسهیالت‬
‫‪ ‬امکان مشاهده تسهیالت فعال و وضعیت اقساط آنها‬
‫‪ ‬امکان پرداخت اقساط‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ )5‬کارت‬
‫‪ ‬نمایش شماره کارتهای مشتری‬
‫‪ ‬امکان انسداد کارت (در صورت مفقود‪ ،‬دزدیده شدن و ‪)...‬‬
‫‪ ‬امکان پرداخت قبوض از حساب مرتبط با کارت‬
‫‪ ‬امکان انتقال وجه کارت به کارت و کارت به سپرده‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ )6‬تنظیمات‬
‫‪ ‬امکان تغییر نام کاربری ‪ ،‬رمز ورود به اینترنت بانک و اینترنت بانک همراه‬
‫‪ ‬امکان تغییر سپردههای برگزیده برای نمایش در قسمت سپردهها‬
‫‪ ‬امکان تغییر تعداد تراکنشهای قابل نمایش در صفحات صورت حساب و گزارشات‬
‫خدمات اینترنت بانک همراه‬
‫‪ )7‬تماس با ما‬
‫‪ ‬نمایش تلفن های تماس با بانک‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬بازرس ی و مرکز تلفن‬
‫‪ ‬نمایش پست الکترونیک بانک‬
‫‪ ‬نمایش شماره تماس با تلفنبانک بانک سینا‬
‫جمعبندی‬
‫‪ ‬اینترنت بانک همراه ‪ ،‬با ارائه خدمات اینترنت بانک‪ ،‬بدون نیاز به ‪ pc‬با سرعتی بیشتر از اینترنت ‪ DialUp‬به مشتریان‬
‫کمک میکند تا امور بانکی خود را در هر مکان و زمانی به راحتی انجام داده و در هزینه و وقت خود صرفهجویی نمایند‪.‬‬

similar documents