Werking Bijstandsteam - LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT

Report
HET BIJSTANDSTEAM
Thuisloosheid beantwoorden met
outreaching
INHOUDSTAFEL
•
•
•
•
•
•
•
•
Voorstelling
Visie en Missie
Doelstellingen
Doelgroep
Basisattitudes
Methodieken
Concrete werking
Tijd voor vragen
Voorstelling
• Het bijstandsteam is een deelwerking van CAW
Artevelde.
• We werken met 5 collega’s en 1 teambegeleider.
• Je kan ons bereiken op 09/267.85.18 (tot
12.30u), via mail [email protected]
Of spring eens binnen!
Visie en Missie
• Visie
Thuisloosheid is een vorm van extreme uitsluiting, die in onze snel veranderende
maatschappij meer en meer institutioneel en structureel veroorzaakt wordt.
Iemand wordt thuisloos door interactie van kwetsbaarheden op micro, meso en macro
niveau die elkaar versterken.
• Missie
Het vergroten van de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van extreem uitgesloten
mensen.
Doelstellingen
• Op cliëntniveau:
 Uithuiszetting en dakloosheid
vermijden.
 Op elkaar volgende opname’s in OC’s
vermijden.
 Cliënten opnieuw aansluiting laten
vinden bij het reguliere aanbod van
voorzieningen en hulpverlening.
• Op Structureel Niveau:
 Uitbouwen van expertise.
 Vergroten van het inzicht van reguliere
voorzieningen in de door hen niet bereikte
doelgroepen
 Vergroten van het inzicht van het reguliere
aanbod inzake drempels
 De doelgroep terug aansluiting laten vinden
bij het reguliere aanbod.
Doelgroep
•
Kwetsbare mensen, hulpvragers




•
Multi-complexe problematiek
Gevoelens van machteloosheid
Wantrouwig
Andere taal/ander gedrag
Clienten van het bijstandsteam daarenboven
 In crisissituatie
• Vb: nog 2 weken tot de effectieve uithuiszetting
 Heel wat negatieve ervaringen
• Vb: Nederlandse brieven moeten ondertekenen met analfabetisme
 Het reguliere aanbod is moeilijk bereikbaar
• Vb: X wil drinken in de diensten want dat is zijn probleem en net dat mag
niet en daar wordt hij op bestraft dus
Basisattitudes
• Vertrekkend vanuit 4 basisprincipes:
• Vrijwilligheid
• Hulpverlening en geen dienstverlening
• Laagdrempeligheid
• Kortdurend intensief
• Vetrekt vanuit deze basisattitudes:
• Aanvaardend
• Pos. benadering
• Gelijkwaardigheid
• Gericht op autonomie en zelfredzaamheid
• Flexibel
Methodieken
• Het arsenaal in de individuele begeleiding
• Het arsenaal in het structurele werk
Methodieken Op Cliëntniveau:
Instrumenten Ter Ondersteuning
Van Vraagverduidelijking
•
•
•
•
•
•
•
•
Outreachen
Mobiel
Aanklampen
De lege winkel
Constructief confronteren
Werken voor de cliënt
Actieve toeleiding
Ronde tafel
Methodieken Op Structureel
Niveau
• Netwerkontwikkeling en expertise-uitwisseling
• Signaalfunctie:
Via informele contacten
Via structurele netwerken
Via signaalnota’s
Via het jaarverslag
Concrete werking
• Permanentie
• Begeleiding
Tijd Voor Vragen

similar documents