Gözetim Muayene Pazar Pay* Art*rma Grup Çal

Report
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Asansör Yıllık Kontrolleri
İSTANBUL
2013
İÇERİK
GÖZETİM VE
MUAYENE
FAALİYET
ALANLARIMIZ
ASANSÖR
YILLIK
KONTROL
FAALİYETLERİ
YAPILAN
İYİLEŞTİRMELER
HEDEFLERİMİZ
KARŞILAŞILAN
SIKINTILAR
SONUÇ
GÖZETİM VE MUAYENE
FAALİYET ALANLARIMIZ
TS EN ISO 17020
kapsamında
A Tipi Muayene
Kuruluşu ve
Uluslararası
Gözetim
Kuruluşu olan
TSE Gözetim ve
Muayene
Merkezi
Başkanlığı
• Asansör Yıllık Kontrolleri,
• Parti Malı Uygunluk Belgesi,
• Müşteri Şartlarına Uygunluk
• Standartlara/Mevzuata/Şartnamelere Uygunluk
• Üçüncü Taraf Bir Kuruluş Olarak Gözetim Hizmetleri,
• İhracat/İthalat İçin Yükleme Öncesi Gözetim,
• Piyasa Gözetimi ve Denetimi,
• LPG Tanklarının Periyodik Muayenesi,
• ISIG Ekipmanları Periyodik Muayenesi,
• Tedarikçi Değerlendirmesi,
• Gemi Tahliyesi Gözetimi
• Sera Gazı (Karbon Ayak İzi) Doğrulaması Hizmetleri,
ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİMİZ
26/11/2011 tarihi itibariyle TS EN
ISO/IEC 17020 standardına göre
A Tipi Muayene Kuruluşu olarak
akredite olan TSE Gözetim ve
Muayene Merkezi Başkanlığımız
tarafından 2012 yılında 20 ilde
121 belediye ile asansör yıllık
kontrolleri için yetkilendirme
protokolü yapılmış olup 2013
yılında bu sayıya 3 yeni il ve 17
yeni ilgili idare eklenmiştir.
Asansör yıllık kontrollerine
ilk kez başladığımız 2012
Mayıs ayından 2013 Mart
ayına kadar (2013 Şubat
sonu) gerçekleştirilen
kontrollere ilişkin veriler şu
şekildedir:
Adana Ür. Belg. Müd.
Adana Ür. Belg. Müd.
Hatay Temsilciliği
Akdeniz Bölge Koord.
Antalya Ür. Belg. Müd
ADANA
HATAY
ANTALYA, BURDUR,
ISPARTA
Kütahya Temsilciliği
KÜTAHYA
Bursa İl Koord.
Bursa Ür. Belg. Müd.
BURSA
Güneydoğu Bölge Koord.
G.Antep Ür. Belg.
Müd.
Erzurum Ür. Belg. Müd.
ANADOLU YAKASI ASANSÖR PROJE
KOORD.
AVRUPA YAKASI ASANSÖR PROJE
PROJE KOORD.
Diyarbakır Temsilciği
Erzurum Ür. Belg.
Müd.
GAZİANTEP
DİYARBAKIR,ŞANLIURFA,
MALATYA
Erzurum
Göz. Mua. Koord.
Müd.
İST. ANA. YAK
Avr. Yak. İth. Müd.
İST. AV. YAK
İZMİR
KAYSERİ
KONYA ASANSÖR PROJE KOORD.
İzmir Ür. Belg. Müd.
Göz. Mua. Koord.
Müd.
Göz. Mua. Koord.
Müd.
Göz. Mua. Koord. Müd.
Göz. Mua. Koord.
Müd.
ANKARA
Ege Bölge Koord.
Kayseri Ür. Belg. Müd.
KONYA
ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİMİZ
Muayene Elemanı
ASANSÖR YILLIK KONTROL İSTATİSİK ÇİZELGESİ
PERSONEL
SAYISI
TEKNİK MÜDÜR
15/08/2004
TARİHİNDEN ÖNCE
15/08/2004
TARİHİNDEN SONRA
ELEKTRİKLİ ASANSÖR
HİDROLİK ASANSÖR
BİNA (APARTMAN)
KAMU BİNASI
KONUT (MÜSTAKİL)
İŞYERİ
KIRMIZI ETİKET
SARI ETİKET
YEŞİL ETİKET
TOPLAM
206
PİYASAYA
ARZ
EDİLDİKLERİ
TARİHE GÖRE
ASANSÖR
SAYISI (ADET)
MUAYENE ELEMANI
TAHRİK
SİSTEMİNE
GÖRE
ASANSÖR
SAYISI
(ADET)
Teknik Müdür
206
21
14824
14508
29056
849
23663
763
26
5351
20829
3454
5622
29905
YAPI SINIFINA GÖRE
ASANSÖR SAYISI (ADET)
YILLIK KONTROL
SONUÇLARINA GÖRE
ASANSÖR SAYISI (ADET)
21
Not: Çizelgede takip kontrollerine ilişkin bilgiler yer almamaktadır.
PERSONEL SAYISI
ASANSÖR YILLIK KONTROLLERİ TAKİP ÇİZELGESİ
k
rl
ü
oo
K
25.03.2013
31.03.2013
25.03.2013
31.03.2013
25.03.2013
31.03.2013
25.03.2013
31.03.2013
Bu
Hafta
Toplam
Şimdiye
Kadar
Geçen
Hafta
Bu Hafta
Sarı
Kırmızı
Yeşil
Toplam
Geçen
Haftaya
Göre %
Değişim
Toplam
1164
Ankara
1141
0
0
0
1141
1109
7
0
10
45
55
685,7
268
40
40
0
308
180
44
0
14
0
14
-68,2
194
1409
40
40
0
1449
1289
51
0
24
45
69
35,3
1358
Adana Asa.
Pro. Koor.
Adana
0
0
0
0
0
1049
21
0
20
3
23
9,5
1072
Hatay
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1052
21
0
20
3
23
9,5
1075
Akdeniz
Asa.
Pro. Koor.
Antalya
1080
27
11
-59,3
1091
1909
27
0
2
9
11
-59,3
1920
Burdur
69
0
0
0,0
69
84
0
0
0
0
0
0
84
Isparta
60
0
0
0,0
60
83
0
0
0
0
0
0
83
1209
27
11
-59,3
1220
2076
27
0
2
9
11
-59,3
2087
AKD. KOOR.
TOPLAM
Konya Asa.
Konya
Pro. Koor.
Doğu And.
Asa.
Pro. Koor.
3639
0
0
0
3639
3288
0
0
0
0
0
0
3288
Erzurum
448
23
23
0
471
335
21
2
13
2
17
-19
352
Malatya
30
0
0
0
30
10
0
0
0
0
0
0
10
Van
25
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
503
23
23
0
526
345
21
2
13
2
17
-19
362
G. Antep
0
0
11
100
11
0
0
10
1
0
11
100
11
Ş.Urfa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
100
11
0
0
10
1
0
11
100
11
575
0
0
0
575
828
46
12
24
0
36
-21,7
864
2553
16
9
-43,8
2562
1684
16
0
9
0
9
-43,8
1693
2553
16
9
-43,8
2562
1684
16
0
9
0
9
-43,8
1693
7260
493
0
-100
7260
7576
225
7
240
59
306
36
7882
11199
7440
DOĞU AND. KOOR.
TOP.
15.02.2013
13.03.2013
Geçen
Hafta
Kırıkkale
ADANA KOOR.
TOPLAM
25.03.2013
31.03.2013
Şimdiye
Kadar
Geçen
Haftaya
Göre %
Değişim
Merkez
MERKEZ TOPLAM
25.03.2013
31.03.2013
Gerçekleştirilen Kontrol
Tarama
İl
rd
in
at
ö
Tarih
Aralığı
G.Doğu
And. Asa.
Pro. Koor.
G.DOĞU AND.
KOOR. TOP.
Bursa Asa.
Bursa
Pro. Koor.
Aydın
25.03.2013
31.03.2013
Ege Asa.
Pro. Koor.
Denizli
Manisa
Muğla
25.03.2013
31.03.2013
25.03.2013
31.03.2013
25.03.2013
31.03.2013
25.03.2013
31.03.2013
EGE KOOR.
TOPLAM
Ana. Yak.
İst. (And)
Asa.
Avr. Yak.
İst. (Avr)
Asa.
Kayseri
Asa.
Pro. Koor.
7530
0
0
0
7530
10774
80
31
328
66
425
431,3
Kayseri
4537
254
167
-34,3
4704
7102
282
12
168
158
338
19,9
Niğde
66
21
0
-100
66
389
21
5
14
11
30
42,9
419
4603
275
167
-39,3
4770
7491
303
17
182
169
368
21,5
7859
29281
874
261
-70,1
29542
36403
790
79
843
353
1275
61,4
37678
KAY. KOOR.
TOPLAM
YURT GENELİ
TOPLAM
Tarih
Aralığı
31.12.2012
tarihine
kadar
YURT GENELİ
TOPLAM
Tarih
Aralığı
01.01.2013
31.03.2013
YURT GENELİ
TOPLAM
TARAMA
GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTROL
24023
25432
TARAMA
5519
Sarı
979
GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTROL
Kırmız ı
Yeşil
7059
3600
Toplam
11638
2013 YILI SON DURUM
İl
Ankara
Kırıkkale
Konya
Erzurum
Aydın
Denizli
Manisa
Muğla
Adana
İstanbul (Avrupa)
İstanbul (Anadolu)
Kayseri
Bursa
Antalya
Burdur
Isparta
İlk Kontrol Sonucu
Takip Kontrolü Sonucu
Takip
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Kontrolü
Toplam
Toplam
Yüzdesi* (%)
Adet Yüzde (%) Adet Yüzde (%) Adet Yüzde (%)
Adet Yüzde (%) Adet Yüzde (%) Adet Yüzde (%)
303
29,13
105
10,10
632
60,77
1040
215
136
50
3
55
110
78
1119
1304
594
3
7,35
47,72
6,50
2,17
27,23
39,15
7,90
11,91
19,32
11,85
0,57
299
21
89
30
59
48
229
1044
1059
486
13
10,22
7,37
11,57
21,74
29,21
17,08
23,20
11,11
15,69
9,69
2,46
2411
128
630
105
88
123
680
7235
4385
3933
513
82,43
44,91
81,92
76,09
43,56
43,77
68,90
76,98
64,98
78,46
96,98
746
38,39
385
19,81
812
YURT GENELİ 4716
15,59
3867
12,78
21675
96
52,17
87
47,28
1
0,54
184
17,69
2925 341
285
4
769 20
138
0
202
0
281
2
987
1
9398 400
6748 395
5013 1599
529
0
94,20
100
100
0
0
100
0
64
97,29
84,03
0
21
0
0
0
0
0
0
134
7
273
0
5,80
0
0
0
0
0
0
21,58
1,72
14,35
0
0
0
0
0
0
0
0
87
4
31
1
0
0
0
0
0
0
0
14,01
0,99
1,63
100
362
4
20
0
0
2
1
621
406
1903
1
12,38
1,40
2,60
0
0
0,71
0,1
6,61
6,02
37,96
0,19
41,79
1943
68,75
15
15,63
15
15,63
96
4,94
71,63
30258 2924
81,22
537
14,92
139
3,86
3600
11,90
66
* İlk kontrolü kırmızı etiketle sonuçlanmış asansörlerin yüzde kaçının takip kontrolünün (uygunsuzluk sonrası kontrol) yapıldığını gösterir.
** Çizelge 06/03/2013 tarihinde bölgelerden alınan veriler doğrultusunda oluşturulmuştur.
Takip Kontrol Sayısı
TAKİP KONTROL SONUCU Kırmızı -Sarı -Yeşil
3000
2385
2500
Adet
2000
1500
Kırmızı
Sarı
Yeşil
1000
506
500
161
0
Kırmızı
Sarı
Yeşil
ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİMİZ
1.92%
PİYASAYA ARZ EDİLDİKLERİ TARİHE GÖRE
ASANSÖR DAĞILIMI
TAHRİK SİSTEMİNE GÖRE ASANSÖR
DAĞILIMI
2.84%
15/08/2004
TARİHİNDEN ÖNCE
49.57%
48.51%
ELEKTRİKLİ
ASANSÖR
15/08/2004
TARİHİNDEN SONRA
BİLGİSİNE
ULAŞILAMAYAN
YAPI SINIFINA GÖRE ASANSÖR DAĞILIMI
HİDROLİK ASANSÖR
97.16%
YILLIK KONTROL SONUÇLARINA
GÖRE ASANSÖR SAYISI
0.34%
0.09%
BİNA (APARTMAN)
17.89%
18.80%
2.55%
KIRMIZI ETİKET
KAMU BİNASI
79.13%
KONUT (MÜSTAKİL)
SARI ETİKET
11.55%
69.65%
YEŞİL ETİKET
ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİMİZ
Kayseri ve %76,97 ile
İstanbul (Avrupa Yakası)
olurken yeşil etiket
iliştirilen asansör sayısının
en yüksek olduğu iller;
%47,72 ile Erzurum,
%39,15 ile Muğla, %38,39
ile Antalya, %29,1 ile
Ankara ve %27,23 ile
Manisa olmuştur.
Asansör periyodik
kontrollerinde kırmızı
etiket iliştirilen asansör
sayısının en yüksek
olduğu iller; %96,98 ile
Bursa, %82,4 ile Konya,
%81,86 ile Aydın,
%78,46 ile
120
100
80
60
40
20
0
Kırmızı Etiket İllere Göre Dağılım
50
Yeşil Etiket İllere Göre Dağılım
40
30
20
10
0
Bursa
Konya
Aydın
Kayseri
İstanbul Ayvrupa
Erzurum Muğla Antalya Ankara Manisa
ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİMİZ
En Çok Karşılaşılan Majör
Uygunsuzluklar
• Acil aydınlatma,
• İki yönlü haberleşme,
• Besleme panosu, 30 mA kaçak akım rölesi,
ana şalter, 4'lü grup W otomat sigorta, tekli
sigortalar, ikaz etiketleri, kablo ve
bağlantıları.
• İstem dışı kabin hareketlerine karşı
korumanın kontrolü
• Aşırı yük sisteminin varlığının tespiti ve %10
fazla yükte aşırı yük fonksiyon testi
• Emniyet devresi sigorta, toprak kaçak rölesi,
faz koruma rölesi ve termik röle, kontaktör
kontrolü
ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİMİZ
En Çok Karşılaşılan Minör Uygunsuzluklar
• Makine platformuna çıkış merdiveni ve korkuluğun uygunluğunun
kontrolü,
• CE uygunluk işareti
• Bakım kayıtlarının varlığının kontrolü
• Priz ve kuyu aydınlatma anahtarının uygunluğunun kontrolü
• Asansörle ilgisi bulunmayan unsurların varlığının kontrolü
•
Kuyu dibi acil durum durdurma butonu ve alarm tertibatının varlığı ve
uygunluğunun kontrolü
YAPILAN VE YAPILMAK İSTENEN İYİLEŞTİRMELER
Asansör
yıllık kontrol
faaliyetleri
kapsamında
verilen
hizmetin
niteliğini
artırmak
amacıyla;
• İlgili idarelerin ve bina
sorumlularının da erişebildiği,
kontrolü yapılan asansörlere ilişkin
bilgilerin ve kontrol sonuçlarının
yer aldığı Asansör.Net
(asansor.tse.org.tr) programı
hazırlanmıştır.
• Bugüne kadar Çağrı Üzerine
Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş
Sözleşmeli olarak görevlendirilen
muayene elemanlarıyla yıl sonuna
kadar Belirli ve Tam Süreli İş
Sözleşmesi yapılacaktır.
YAPILAN VE YAPILMAK İSTENEN İYİLEŞTİRMELER
Tam Süreli İş Sözleşmesi
TSE logolu
araçlar
TSE irtibat
büroları
Muayene
elemanları
eğitimler
Muayene
elemanı tek tip
kıyafet
Personel Tabletleriyle Verilerin
Muayene Sahasında Online Elde Edilmesi
Asansör.net
HEDEFLERİMİZ
Yurt genelinde %12
civarında olan takip
kontrolü oranını en
az %40 civarına
çekmek.
Türkiye Geneli Asansör
Muayene Oranı Ve HEDEF
50
40
40
30
20
10
0
12
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
önderliğinde diğer A
Tipi Muayene
Kuruluşları ile
eşgüdümlü çalışarak
kamuoyunda asansör
yıllık kontrollerinin
önemine ilişkin
farkındalığı artırmaktır.
KARŞILAŞILAN SIKINTILAR
Asansör yıllık kontrollerinde en sık
karşılaştığımız sıkıntılar şu şekildedir:
• İlgili idareler, kamuoyuna gerekli
duyuruların yapılmasında yetersiz
kalabilmektedir.
• İlgili idareler, bina sorumlusu tarafından
kontrolüne izin verilmeyen veya kontrol
sonucu kırmızı etiket iliştirilen asansörleri
kullanım dışı bırakmaktan zaman zaman
imtina etmektedir.
• Ruhsatsız (tescilsiz) asansör sayısının fazla
olması nedeniyle asansör tespit süreci uzun
zaman alabilmektedir.
KARŞILAŞILAN SIKINTILAR
Kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmaması
nedeniyle bina sorumluları kontrole izin
vermeyebilmektedir.
A Tipi Muayene Kuruluşları arasında uygulama farklılıkları
görülebilmektedir. Bu durum da bina sorumluları ve bakım
firmaları tarafından yanlış yorumlanabilmektedir.
Kırmızı veya sarı etiket iliştirilen asansörlerde revizyona
gidilmesi nedeniyle iş yükü artan bakım firmaları muayene
kuruluşuna nezaret edecek kişi bulundurmakta zorluk
yaşamaktadır.
Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine nezaret etmesi gereken pek
çok bakım firmasının TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip
olmadığı görülmektedir.
KARŞILAŞILAN SIKINTILAR
Tarihi niteliği
bulunan
asansörlerin
kontrolünün
hangi standarda
göre yapılacağı
bilinmemektedir.
Yıllık kontrol
sonucunda kırmızı
etiket iliştirilen bir
asansörün kontrolünü
gerçekleştiren A Tipi
Muayene Kuruluşu’nun
değişmesi halinde söz
konusu asansöre
yönelik takip
kontrolünün kim
tarafından yapılacağı
bilinmemektedir.
SONUÇ
Yurt geneline yayılmış örgütlü
yapısı sayesinde; kâr amacı
gütmeden ve kamu güvencesi ile
asansör yıllık kontrol faaliyetlerini
yürütmekte olan Enstitümüz
Asansör yıllık kontrol faaliyetleri
kapsamında öncü A Tipi Muayene
Kuruluşudur.
TEŞEKKÜRLER

similar documents