PAD Mindfulness en Yoga

Report
PAD Mindfulness en Yoga
PAD Mindfulness en Yoga
PAD (Programma Alternatief Denken)
– Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
•
•
•
•
Zelfbeeld
Zelfcontrole
Gevoelens leren kennen
Problemen oplossen
– Methoden
• Schildpadmethode
• Stoplichtmethode
• Mindfulness en Yoga
Zelfbeeld
Zelfbeeld gaat over de manier waarop je over
jezelf en anderen nadenkt.
We praten met elkaar over complimentjes geven
en ontvangen en kiezen steeds een ‘Kanjer van
de week’. Dit kind heeft die dag een speciale
positie in de groep en krijgt extra veel aandacht.
Zelfcontrole
Zelfcontrole gaat over hoe je rustig kunt worden
als je ergens boos, verdrietig of bang voor bent.
Zo leert uw kind eerst na te denken over wat je
moet doen voordat je reageert en anderen
misschien pijn doet of lastig valt. We werken
daarbij met verschillende methoden zoals de
Schildpadmethode voor de kleintjes en de
Stoplichtmethode voor de wat oudere kinderen.
STOP – DENK - DOE
Gevoelens
Kinderen leren gevoelens te herkennen, te
benoemen en te bespreken. Ze leren de
woorden voor verschillende emoties en we
praten in de klas over hoe zij en anderen zich in
verschillende situaties kunnen voelen.
De lessen gaan in op hoe gevoelens invloed
hebben op je gedrag. Op die manier hopen we
de kinderen te leren om over hun gevoelens te
praten, in plaats van zomaar ergens op te
reageren.
Mindfulness
“Doe eens rustig”, “Let eens op!”,
“Concentreer je nu eens!”, “Aandacht graag? “
– Kinderen horen deze opmerkingen vaak genoeg.
Maar hoe doe je dat?
Wat is concentreren? Wat is aandachtig zijn?
– Mindfulness bestaat uit oefeningen waarmee de
kinderen hun aandacht kunnen trainen en ervaren
wat concentreren is. Kinderen leren dat ze hun
aandacht kunnen richten op zichzelf, op wat ze
voelen en denken.
MindfulKids! Training
Tijdens de Mindfulness lessen worden praktische oefeningen gedaan die
aansluiten bij de leeftijdsgroep. De aandachtsoefeningen worden veelal in
stilte gedaan. De kinderen zijn tijdens deze stille momenten opmerkzaam
voor de geluiden om hen heen, ze letten op wat ze voelen in hun lichaam en
proberen een emotie bij zichzelf te herkennen. De oefeningen zijn gericht op
bewustwording en opmerkzaamheid, en het schakelen met de aandacht op
een vriendelijke, milde manier. Hierbij werken we met bewustwording van:
• adem
• lichaam
• opmerken van gedachten
• opmerken van emoties
• aandachtig luisteren
• aandachtig bewegen
• stil zijn
• Vriendelijke aandacht voor jezelf en voor een ander
Aandacht training
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adem
Lichaam
Opmerken van gedachten
Opmerken van emoties
Aandachtig luisteren
Aandachtig bewegen
Stil zijn
Vriendelijke aandacht voor jezelf
Vriendelijke aandacht voor een ander
Aandacht voor de adem
Ademhalingsoefeningen
Aandacht voor het lichaam
De Bodyscan
Opmerken van gedachten
Kijken naar gedachten als wolken aan de hemel
Opmerken van emoties
Wat voor weer is het binnen in jou?
Aandachtig luisteren
Aandacht richten naar geluiden en weer terugkeren naar de stilte
Stil zijn
Aandacht richten op de stilte
Meditatie oefeningen
Vriendelijke aandacht voor jezelf
Oefenen in zelfcompassie
Vriendelijke aandacht voor een ander
Vriendelijke aandacht zonder oordeel
Aandachtig bewegen
Tijdens yogahoudingen, rekt, strekt en spant het kind allerlei spieren.
Ze maken het lichaam sterk en soepel. Daarnaast zorgt yoga voor
bewustwording van eigen grenzen, flexibiliteit en veerkracht.
Kinder yoga oefeningen
Mindful KinderYoga
Bij Mindful Kinderyoga ligt de
nadruk op de aandacht.
Aandacht voor de beweging, de
adem, de in- of ontspanning.
Er wordt geleerd om bewust te
ademen en te bewegen.
Meditatie en stiltespel
Ook meditatie en
stiltespel zijn methoden.
Deze worden bij
mindfulkinderyoga
toegespitst op de
belevingswereld van
kinderen.

similar documents