ekonomiye

Report
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Rekabet Gücü
Temel Bulgular
Mevzuat , Arge ve Inovasyon
….ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
NÜFUS %25
İSTİHDAM %20
KIRSAL KALKINMA
BÜYÜKLÜK / ÖLÇEK EKONOMİSİ
VERİMLİLİK
DİNAMİK ETKİNLİK
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
VAHŞİ KENTLEŞME
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
TOPRAK VE SU
ARTAN NÜFUS ve ALIM GÜCÜ
GIDA FİYATLARI
GIDA GÜVENLİĞİ
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
TÜRKİYE
7. BÜYÜK TARIM EKONOMİSİ
NET İHRACATÇI
UN 1.
YUMURTA 2.
HAYVANCILIK 10.
FINDIK 1.
REKABET GÜCÜ
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
DİNAMİK ETKİNLİK
SOSYAL ADALET
REGULASYON
YENİ KURUMSALCI
OKUL
İKTİSADİ ETKİNLİK
ÇİFTÇİNİN REFAHI
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
İKTİSADİ
ETKİNLİK
SOSYAL ADALET
•Kırsal Kalkınma
YENİ KURUMSAL
OKUL
•İyi yönetişim
DİNAMİK
ETKİNLİK
•İnovasyon
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
Rekabet Gücü = Çiftçinin Refahı
AB SÜRECİ VE REFORMLAR
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 REFORM NİTELİĞİNDE YENİ DÜZENLEMELER
 Uygulamaya geçiş ve II. Mevzuat
 BAKANLIKLAR ARASI UYUM
 Terminoloji ve Tanım
 BİYOGÜVENLİK KANUNU , BİYOTEKNOLOJİ
 EFSA Tavsiye Kararları
 TTIP ETKİLERİNİN ANALİZİ
YENİ KURUMSALCI OKUL
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 KÜRESEL NORM ve DEĞERLER
 Yeni Nesil STA , Büyüklelçilik Tarım Ateşesi , TTIP
 TEK MERKEZLİ – TARIM BAKANLIĞI – YPK
 Çok Katmanlı dağınık yapının etkin yönetimi
 DÜZENLEYİCİ KURUL
 Düzenleyici kurulların oluşumu için II. Mevzuat
 ÇİFTÇİLERİN BİRLEŞMESİ
 Birlikler, Kooperatifleşme , Kümeleştirme
 İYİ YÖNETİŞİM
 Saydamlık , Katılımcılık , Hesap Verilebilirlik
İYİ YÖNETİŞİM
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ
 KÜMELENME UYGULAMALARI
 NİCEL VE NİTEL İNSAN KAYNAKLARI
 Yeminli Gıda Kontrol Mekanizması
 KÜRESEL TEKNOLOJİK GELİŞMELER
 EFSA kararlarına uyum , bioteknoloji
SOSYAL ADALET
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 KIRSAL KALKINMA
 Ekonomik ve sosyal gelişim
 GELİRİN DENGELİ DAĞILIMI
 Tarım ın dikey katmanları arasındaki dengesizlik
 TAHSİS ETKİNLİĞİ
 Tahsis etkinlik zararı - tarımın pozitif dışsallık ilişkisi
 ÇİFTÇİLERİN BİRLEŞMESİ
 Etkin menfaat grupları
 SOSYAL KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ
 Konut , eğitim , sağlık , kültür
KIRSAL KALKINMADA
BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN
ODAĞINDA HANE HALKI
OLMALIDIR
İKTİSADİ ETKİNLİK
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 TARIM ARAZİLERİ TOPLULAŞTIRMA
 Büyüklük, Ölçek Ekonomisi
 BİLGİ ASİMETRİSİ – GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
 Ters Seçim Sorunu, Dibedoğru Varış
 FİYATA MÜDAHALE
 Uzun Vadeli Sürdürülebilir Stratejiler
 GEÇİŞ KATMANI VERİMLİLİK
 Lojistik , Ticaret Borsaları , VOB
 ÜRETİM – TAHSİS – DİNAMİK ETKİNLİK İLİŞKİSİ
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 ULUSAL GIDA BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİTESİ
 Bilgi kirliliğinin önlenmesi
 YEMİNLİ GIDA MÜFETTİŞLİK SİSTEMİ
 Denetim sayısı ve kalitesinin artması
 UZUN VADELİ ÖNGÖRÜLEBİLİR STRATEJİLER
 Paydaşların içselleştirmesi ve hazırlık dönemi
 İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE EĞİTİM
 Farkındalığın arttırılması
GEÇİŞ KATMANI VERİMLİLİK
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 LİSANSLI DEPOCULUK
 Uygulamanın başarısı problemi çözer
 LOJİSTİK SİSTEM
 Regülasyon ihtiyacı , fireler , intermodal
 TİCARET BORSALARININ ETKİNLİĞİ
 Borsa ve ticareti etkinleştirme fonksiyonu
 VADELİ İŞLEM ve OPSİYON BORSASI
 Arz , talep fiyat oluşumu
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
 Kuraklığa ve Dona kaşı dayanıklı çeşit ve türler
 ORGANİK ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Enerji , Organik Gübre , Toprak Islahı
 SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI
 Sulama Teknolojileri
EĞİTİM
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 EĞİTMEN SAYISININ ARTTIRILMASI
 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
 MESLEKİ EĞİTİM
 KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN ROLÜ
ARGE VE İNOVASYON
…..ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir……
 KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
 ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ODAKLI
 İTHALATI AZALTMAYA YÖNELİK
 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİTLER
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
Kamu Özel Sektör İşbirliği
Arge İnovasyon
EFSA Kararlarına
Uyum
Biyogüvenlik
Tarım Arazilerinin
Toplulaştırılması
Ulusal Gıda
Bilgi
ve İletişim
Piyasa
Mekanizması
Komitesi
Arz
Talep Dengesi
Fiyat Oluşumu
YPK Üyesi
Tek Yetkili Bakanlık
GIDA
GÜVENİLİRLİĞİ
Uluslararası Rekabet Gücü
Gıda Güvenliği , Sürdürülebilirlik
…ekonomiye Umut Sofradan
Can Topraktan gelir….
TEŞEKKÜRLER

similar documents