dosyayı indir - sultandağı kiraz koop

Report
SERTİFİKALI FİDAN KULLANIMININ ÖNEMİ VE
DÖLLEYİCİ ÇEŞİTLER
KADİR GÖÇERİ & İSMET ATALAY & DUYGU AKÇAY
ZİRAAT MÜH.TARIM DANIŞMANI
NEDEN MOREN MEYVECİLİK?
• Modern meyve yetiştiriciliğinde; toprak ve iklim
şartlarından kaynaklanan olumsuz etkilere, hastalık ve
zararlılara karşı dayanıklılığı sağlamak, adaptasyon
kabiliyetini geliştirmek, üretim girdileri ve insan işgücünü
en aza indirip, meyve verim ve kalitesini artırmak için
ağaçların bodurlaştırılmasına yoluna gidilmiştir.
• Meyve yetiştiriciliğinde amaç; ağaçların dikimden itibaren
en kısa sürede verime yatmasını sağlamak, sonraki yıllarda
artan, düzenli bir verim elde ederek, birim alandan daha
fazla ürün elde etmektir. Buna karşın üretim girdilerinden
olan İlaçlama, Gübreleme, Sulama, Budama, Hasat vs. gibi
girdilerin birim alanda düşürülerek ekonomik üretim
yapabilmektir. Hastalık ve zararlıların daha kolay daha
ucuza ve daha etkin bir şekilde kontrol edilerek insan gücü
ve üretim girdilerini azaltarak, kaliteli ve pazara daha fazla
ürün sunarak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamaktır.
SultandağıKirazKoop
NEDEN MOREN MEYVECİLİK?
• Modern meyvecilik; dikimin ilk yılında başlayıp sonraki
yılarında artan bir şekilde kaliteli-bol meyve veren, sık
dikilebilen, nispeten küçük boy verebilen, budama-ilaçseyreltme-hasat gibi kültürel işlemlerin kolayca yapılabildiği,
ilk tesisi maliyeti yüksek olmasına karşın maliyeti düşük olan
yetiştiricilik sistemidir.
• Bodur-Yarı Bodur meyvecilik standart meyveciliğe göre
oldukça ekonomik bir yetiştiriciliktir.
• Modern ve karlı bir meyveciliğin temeli fidancılıktır. Fidan
seçiminden dikim tekniğine kadar gösterilecek titizlik karlı bir
yetiştiricilik için şarttır. Yetiştirici bahçesinde kullanılacak
fidanı, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi, bu bahçeye
uygulayacağı bakımla da yakından ilgilidir. Bu bakımdan
sertifikalı fidan kullanımı büyük bir önem arz etmektedir.
SultandağıKirazKoop
FİDAN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR NELERDİR?
•
•
•
•
•
•
•
Seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmeli, bu
yüzden mutlaka üzerinde etiket olan fidanlar tercih edilmelidir.
Kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış, fidanlar
alınmamalıdır.
Saçak köklerin iyi gelişmiş olmasına dikkat edilmelidir.
Gözleri uyanmaya başlamış, fidanlar alınmamalıdır.
Aşırı ince ve aşırı kalın gövdeli fidanların toprakta tutumu güç
olacağından, bu tür fidanlar tercih edilmemelidir.
Fidan alınırken aşı yerine çok dikkat etmek gerekir.
Mutlaka anaç ile kalemin kaynaşma yerini görmemiz ve aşılı
olduğuna ikna olmamız gerekir.
Alacağımız fidanın kökünde ur, gövdesinde kabuklu bit ve benzeri
hastalık ve zararlılar olmamalıdır.
SultandağıKirazKoop
BODUR-YARI BODUR MEYVECİLİĞİN
AVANTAJLARI
*Erken yaşta meyveye yatması nedeni ile yatırımın kısa sürede geri
dönmesi
*Sık dikim yapıldığı için döllenme sorunu kuvvetli gelişen ağaçlara göre
daha kolaydır.
*Her yıl düzenli verim alınabilmektedir.
*Gölgelenme az dal gelişimi düzenli olduğu için yeknesak bir gelişim
olmaktadır.
*Yeknesak gelişime bağlı olarak kaliteli ve yüksek verim alınabilmektedir.
*Kısa sürede verim alındığı için değişen şartlar ve Pazar isteklerine uygun
yeni çeşitlere dönme kolaylığı sağlamaktadır.
SultandağıKirazKoop
*Bakım, Hasat ve işçilikleri en aza inmektedir. Maliyet azalmaktadır.
BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ ve
ÖZELLİKLERİ
• M27 :Mevcut Malling anaçlarının en boduru olup, 1,2m
yüksekliğindedir.M9 un yarısı kadar büyüklükte ağaç yapar.
Çok erkencidir. Mahsül verimi M9 Elmadan küçük olmasına
rağmen yüksektir. Destek ister.Kök sürgünü üretmez toprak
üstü sürgünü yoktur.kök çürüklüğü,Ateş yanıklığı ve Pamuklu
bitine hassastır.Kışa adayanımı M9 ile aynıdır.
• MARK (MAC) 9: M9 un açıkta tozlanan bir çöğürüdür..M9 gibi
mahsul verimi verimlidir.M9 dan %30 daha küçük bir ağaç
üretir.Mark üzerindeki ağaçlar desteğe ihtiyacı vardır.Kök
boğazı çürüklüğüne dayanıklı ama Ateş yanıklığı ve Pamuklu
bite hassastır.
SultandağıKirazKoop
TAM BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ ve
ÇEŞİTLERİ
GRANNY SİMİTH
FUJİ
SCARLET SPUR
SultandağıKirazKoop
BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ ve
ÖZELLİKLERİ
M9 : M26 dan küçük M27 dan büyüktür. M9 anaçlar 2,7 m
geçmez. Çok erkenci ve yüksek verim gücüne sahiptir. İri
meyveler yapar. Kök sürgünü az olmasına karşın fazla miktarda
toprak üstü sürgün (piç) üretir. Kök boğazı çürüklüğüne
dayanıklı ancak Ateş yanıklığı ve Pamuklu bite hassastır. Don
zararına karsın orta güçlüdür.Bu anaçla sık dikim meyve
bahçesi yapmak mümkündür.
M26 : M9*M16 melezlemesidir. M9 dan %50 daha büyüktür.M26
virüssüz kolondur. Erkencidir. M26 üzerindeki anaçlar
desteksiz ayakta kalabilir. Bununla birlikte kırılma ve eğilmeyi
önlemek için destek verilmelidir. Kök sürgünü vermez. Toprak
üstü sürgünü yaygındır. Yüzeysel köklüdür. Kuraklığa hassastır.
Kök boğazı çürüklüğüne ota hassastır. Kış şartlarıma M9 ve M7
ye göre daha dayanıklıdır.
SultandağıKirazKoop
YARI BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ VE
ÖZELLİKLERİ
M7 : Çöğür ağacının 50-65 büyüklüğünde, M 26 anacından 30 daha
büyüktür.Destek istemez. Verimlidir,Toprak tipleri ve iklim isteği
acısından geniş bir alana uyumludur.Mahsul verimi ve erkenciliği M9
dan daha azdır.Toprak altı ve üstü sürgünü boldur.Pamuklu bitine
hassastır. Kök çürüklüğü ve ateş yanıklığına orta hassastır. Kışa
dayanıklıdır. çok rüzgarlı alanlarda ürün ağırlığı nedeni ile eğilebilir,
desteğe ihtiyaç duyar.
M4 : Çöğür anacın oluşturduğu büyüklüğün %80-85 büyüklüğünde ağaç
yapar. Orta erken meyveye yatar iyi verimlidir. Desteğe ihtiyaç
duymaz. Kışa orta derecede dayanıklıdır. Toprak isteği fazla seçici
değildir. Kök çürüklüğüne dayanıklı, Ateş yanıklığına tahammüllüdür.
MM 106 : Çöğür anacın%50 si ve yaklaşık M7 anacı kadar büyüklükte
ağaç yapar. Sık dikime uygundur. Verimlidir. Destek gerektirmez. Ateş
yanıklığına dayanıklıdır.Kök boğazı çürüklüğüne hassastır.
SultandağıKirazKoop
YARI BODUR ELMA ANAÇ TÜRLERİ VE
ÖZELLİKLERİ
SCARLET SPUR
GRANNY SİMİTH
STARKRİMSON DELİCİOUS
RED CHİEF
SultandağıKirazKoop
KUVVETLİ ELMA ANAÇ TÜRLERİ
M 111 : Çöğür anacın oluşturduğu büyüklüğün %80-85 büyüklüğünde
ağaç yapar. . Erkencidir. Verimlidir. Kök boğazı çürüklüğü ve
Pamuklu bite dayanıklıdır. Ağır bünyeli, killi ve kireçli topraklara
dayanıklıdır. 4+5. yıllarda ticari verime geçer. Üzerine şpur ve zayıf
gelişen türler aşılandığında iyi gelişir
GALAXY GALA
JOREMİNİ
SultandağıKirazKoop
PİNK LAYDY
SultandağıKirazKoop
SultandağıKirazKoop
ELMA ANAÇ GELİŞİM TABLOSU
SultandağıKirazKoop
SultandağıKirazKoop
KİRAZ BODUR-YARIBODUR ANAÇLARI
GİSEL A ANAÇLARI;
Almanya menşelidir.Gisel A3-A5-A6-A7-A12 çeşitleri
vardır.Derin,pH sı 8 in altında, Aktif kireci %10 dan düşük,
sulama imkanı olan topraklarda kullanılmalıdır. Taban suyu
yüksek ağır bünyeli topraklar için uygun değildir.
Aşırı soğuk ve sıcak bölgeler için uygun değildir. En boduru
Gisel A3 olup Kuş kirazı anacının oluşturduğu anacın %3545’i, Gisel A5 anacı %50-55’i, Gisel A6 anacı %70-80’i, Gisel
A12 anacı %90-95’i büyüklükte ağaç oluşturur.
Gisel A5 anacı Nekotük Virüse dayanıklıdır. Kendine dölleyici
çeşitler kiraz çeşitleri (Sweet Heart, ,Lapins ve Chelan) için
uygun değildir.
SultandağıKirazKoop
KİRAZ BODUR-YARIBODUR ANAÇLARI
• MAX MA ANAÇLARI;
ABD Menşelidir. Mazart ve Mahlep melezidir. Max Ma 14-60
ve 90 Anaçları vardır.
MaxMa 14 yarı bodurdur. Kuş Kirazının %70-75’i kadar ağaç
oluşturur. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır.(3.Yılda
meyveye yatar) Meyve kalitesi ve verimi üzerine etkilidir. Az
da olsa kök sürgünü yapar.
Phytophthora bitine ve Pseudomonas’a dayanıklıdır.
Soğuklara dayanıklıdır.
Ağır bünyeli ve taban suyu olan arazilere önerilmez. Tepeli
topraklarda ve kuraklığa dayanımı iyidir. Kirece Dayanımı
nispeten iyidir.
SultandağıKirazKoop
KİRAZ BODUR-YARIBODUR ANAÇLARI
• CAP ANAÇLARI ;
İtalya menşelidir. Vişne türüne girerler ve Vişneler için iyi bir
anaçtır.
Ağır bünyeli topraklarda kullanılabilir. Max Ma anacı ile aynı
kuvvette gelişir. Killi ve taze topraklara uygulanabilir.
Çok derin kurak ve kireçli topraklara tavsiye edilir.
Kök boğulması, Phytophthora bitine ve Nemotatlara
dayanıklıdır.
Çöğüre göre üzerindeki çeşidi iki yıl erken verime yatırır.
Soğuğa dayanıklıdır. 5*5 dikime uygundur
SultandağıKirazKoop
REGİNA
LAPİNS
ZİRAAT 900
SWEET HEART
NORTH WONDER
SultandağıKirazKoop
KORDİA
SultandağıKirazKoop
KİRAZ ANAÇ GELİŞİM TABLOSU
SultandağıKirazKoop
ERİK KAYISI ANAÇLARI
• MYROBOLAN ANAÇLARI;
Can grubu erikler ile aynı gruba girer ve ağır topraklar dâhil farklı
topraklarda kullanılabilen eriklerde kullanıma en yaygın ve uygunudur.
Myrobolan 29C yarı bodur özelliğinde olup Myrobolan çöğür anacının
%70-80’i kadar ağaç oluşturur.
Kök ur nemotatına dayanıklı Bakteriyel kanser ve meşe kök mantarına
hassastır.
Tüm erik ve kayısı çeşitleri için uygundur. Orta derecede kök sistemi
gelişmektedir.
Sıra Üzeri 3-3,5m, Sıra arası 4-4,5m dikime uygundur.
• Marianna 2624 :
Myrobolan 29 C'den daha az kuvvete ve yüzeysel kök sistemine sahip yarı
bodur bir anaçtır.
Ağır bünyeli ve killi yapıdaki topraklara daha dayanıklıdır.
Kök ur nematodlarına dayanıklı olup bakteriyel dal kanserine çok
SultandağıKirazKoop
hassastır.
Bazı kayısı çeşitleri için anaç olarak kullanılabilmektedir.
ERİK KAYISI ANAÇLARI
• Pixy :
Klasik erik çöğürünün %40-50'si kadar büyür.
Organik madde bakımından zengin ve iyi havalanan süzek
karakterli topraklarda daha iyi gelişir ve verim verir.
3 yaşından sonra verime yatar.
Sık dikime uygun bir anaçtır.
Sulama ve bakım koşulları iyi olmalıdır.
• Marianna GF 8/1 :
Myrobolan 29 C'ye göre daha yüzeysel bir kök yapısına sahiptir.
Su tutma kapasitesi iyi olan topraklara uygundur.
SultandağıKirazKoop
OBİNAJA
FORTUNA
FARİAR
FRENZE
ANGELİNO
SultandağıKirazKoop
BLACK AMBER
BLACK DAİMOND
STANLEY (BİRTON)
FRANCOİS
FORTUNA
HAVRAN
SultandağıKirazKoop
TRİNTİNA
ROXANA
WİLLİAMS
ABATE FETAL
DEVECİ
ETRUŞKA
SultandağıKirazKoop
NAŞİ JAPON ARMUDU
MARGARİT
SultandağıKirazKoop
SultandağıKirazKoop
SultandağıKirazKoop
DÖLLENME PROBLEMİ VE DÖLLEYİCİ
ÇEŞİT ÖNEMİ
Halihazır bahçelerde en önemli problem verim azlığı ve
düzensizliğidir. Bunun başka sebepleri olmakla beraber en
önemli sebep yeterli ve doğru çeşit dikilmemesidir. Döllenme
meyve bahçesi kurulmasında en önemli konudur. Birkaç tür
hariç çoğu meyve çeşitleri kendine kısırdır. Kendine kısırlığın
yanında birde grup uyuşmazlığı söz konusudur.Dölleyici çeşit
yok ise genellikle her 100 çiçekten 3-5 i meyveye dönüşür.
Ekonomik anlamda her 100 çiçeğin 25’i meyveye
dönmelidir.%40 dan fazla meyve bağlanması ise mükemmel
verimdir.Dölleyici çeşit seçimi için bazı standart ölçülere
uyulması gerekir.
SultandağıKirazKoop
DÖLLEYİCİ ÇEŞİTTE BULUMNASI GEREKLİ
ÖZELLİKLER
NELERDİR?
Dölleyici çeşitte iyi bilinen standart bir çeşit olmalıdır.
Dölleyici çeşit bilimsel çalışmalarla belirlenmiş ve ispatlanmış
çeşit olmalıdır.
Dölleyici çeşitlerinde ekonomik bir değeri olmalıdır.
Dölleyici çeşit bölge şartlarına uygun olmalıdır.
Bunun yanı sıra bu dölleyici çeşitler çiftçi tarafından sevilen
benimsenen çeşit olmalıdır.
Ağaç sayısı bakımından genel bir oran olarak dölleyici sayısı 1:9
oranında düşünülebilir. Ancak bu orana karar vermeyi birçok
faktör etkilemektedir. Etraftaki bahçelerin durumu, onlar
içerisindeki dölleyici çeşit varlığı, miktarı, arı faaliyetinin
yoğunluğu, tam çiçekte iken bölgenin iklim kararlılığı, yapış
SultandağıKirazKoop
durumu vb.
ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?
Meyve bahçelerinde döllenmenin büyük bir kısmı arılar tarafından
gerçekleşmektedir. Her bahçe için 3-4 dekara bir kovan isabet edecek
şekilde arı bulundurulması verimli bir meyvecilik için şart gözükmektedir.
Tam çiçeklenme dönemi meyve bahçelerinde tam bir “balayı”
dönemidir. Bu nedenle bu döneme genel anlamda eksiksiz girmek ve
strese yol açacak uygulamalardan uzak olmak gerekmektedir.
Bu dönemde besin maddeleri yönünden dengelenmiş, tam tavında bir
Toprak ortamı ile hafif ve ılık bir bahar rüzgârı, yoğun bir arı faaliyeti,
acık ve güneşli bir hava isterler.
Tam çiçeklenme döneminden önce strese yol açabilecek uygulamalar
Bitirilmeli Ve gerçek bir balayı ortamı için yardımcı olunmalıdır.
Tam çiçeklenme esnasında sulama, toprak işleme ve monilya yok ise
ilaçlama gübreleme yapılmayacak şekilde planlama ve uygulama
yapılmalıdır.
SultandağıKirazKoop
ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?
Bazı çiftçilerde dölleme yetersizliklerini kimyasal ilaç veya
hormonlar ile giderme yönünde bir çaba görülmektedir. Tam
dölleme olmamış çiçeklerde meyve elde edilmesi çoğu türde
(özellikle kirazlarda) mümkün değildir. Tam döllemenin
gerçekleşmesini sağlamanın kimyasal ve hormanal bir yolu olmayıp,
dölleyici çeşit dikimi ile sağlanabilir. Bazı hormonların çiçek gözünü
artırıcı bir etkisi olduğu bilinmekle birlikte bu dölleme sorununu
çözmez. Çünkü sorun az çiçek oluşması değildir. Verimli veya az
meyve bağlayan ağaçlarda bol miktarda çiçek açmakta, ancak
dölleme olmadığı için çiçekler dökülmektedir.
SultandağıKirazKoop
BLACK DAİMOND
SultandağıKirazKoop
SANTA ROSA
SultandağıKirazKoop
BLACK BEAUTY
SultandağıKirazKoop
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YURTİÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEKFİDESİ VE STANDART FİDAN
KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO: 2014/21) (3
Haziran 2014 Salı Resmi Gazetesi)
Destekleme esasları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı
fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk
bayisinden temin edilmiş olması,
b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM
tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine sahip olması,
c) 2012 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların;
2014 yılı yaz ve güz dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,
ç) 2013 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar
kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2013 olması halinde 2014 yılı yaz ve
güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz. Ancak
beyanname yılı 2012 ise 2014 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli bitki
muayene raporuna sahip olması,
d) 2014 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kullanılması
halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması,
e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2013 ve 2014 yılı sertifikasına sahip olması,
gerekir.
(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda
belirtilmiştir:
a) Kapama bağ/bahçenin 2014 yılında tesis edilmiş olması,
c) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması,
ç) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve asgari alan toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen
alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması,
SultandağıKirazKoop
DESTEKLEME ŞEKLİ
Asgari Alan
Toplamı (da)
Bodur veya yarı bodur meyve fidanı 5
ile bahçe tesisi
Bodur veya yarı bodur olmayan diğer 10
meyve fidanları ile bahçe tesisi
Aşılama ile çeşit değiştirme
5
Bağ tesisi
5
Çilek bahçesi tesisi
3
SultandağıKirazKoop
d) Parçalı arazilerde; bodur ve yarı bodur olmayan meyve fidanları ile
bahçe tesis alanlarındaki parsel sayısının en fazla iki olması ve her bir
parselin asgari büyüklüğünün en az beş dekar olması,
e) Bağ tesisi ve bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesis alanı ve
aşılama ile çeşit değiştirmede her bir parselin asgari büyüklüğünün en az
beş dekar, çilek bahçesi tesis alanının ise her bir parselin asgari
büyüklüğünün en az üç dekar olması,
(3) Yıl içerisinde yeni tescil edilen ve destekleme kapsamına alınan yağlık
zeytin çeşitleri Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bildirilir.
(4) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı
anacı kullanılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla
kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır.
(5) Mücbir sebepler (ölüm, savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu,
sel, yangın, kuraklık, kamulaştırma ve benzeri gibi) hariç, her tesis için
tesis edildiği yıla mahsus olmak üzere bir defa destekleme verilir.
(6) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde
kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden
hesaplanarak belirlenir.
(7) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira
sözleşme süresi çilekte en az bir yıl diğerlerinde en az on yıldır.
SultandağıKirazKoop
DESTEKLEME
Standart
Sertifikalı
ŞEKLİ
(TL/da)
(TL/da)
Bodur
meyve
fidan 150
350
türleri ile bahçe tesisi
Yarı bodur meyve fidan 150
300
türleri ile bahçe tesisi
Bağ ve diğer meyve 100
230
fidanları ile bahçe tesisi
Zeytinde yağlık çeşitler 50
100
ile bahçe tesisi
Aşılama
çeşit -
ile
250
değiştirme
Virüsten
ari
fidanlara 50
100
SultandağıKirazKoop
ilave olarak
Sertifikalı
çilek
fidesi -
300
Desteklemeden faydalanamayacaklar
MADDE 15 – (1) Desteklemeden faydalanamayacaklar:
a) 9 uncu madde hükümlerini yerine getirmeyen, 8 inci maddede
istenilen belgelerle başvuru yapmayan veÇKS'de özlük, ürün ve
arazi bilgileri kayıtlı/güncel olmayanlar,
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,
c) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe
tesis edenler,
ç) İhracat amacıyla yurt içinde üretilen fidan/fideyi kullanarak
bağ/bahçe tesis edenler,
d) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis
sorumluluğu bulunanlar,
e) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar,
f) Kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar,
g) 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine
istinaden ÇKS'de destekleme dışı bırakılanlar.
SultandağıKirazKoop
SultandağıKirazKoop
TEŞEKKÜR EDERİZ
BİR SONRAKİ EĞİTİM
PROGRAMIMIZDAGÖRÜŞMEK
ÜZERE..

similar documents