rüzgar enerjisi

Report
“
Rüzgar Nedir, Nasıl Oluşur?
• Güneş ışınları, yeryüzünde farklı sıcaklık,
basınç ve nem kuşakları oluşturur.
• Bu oluşumdan dolayı rüzgar enerjisi meydana
gelir.
• Yani güneş enerjisinin dolaylı bir ürünüdür.
• Güneş dünyaya saatte 10.18 watt enerji
gönderir ve bu enerjinin yaklaşık % 1-2’si
rüzgar enerjisine dönüşür.
• Rüzgar oluşumuna bir diğer etken;
coriolis kuvvetidir.
• Yeryüzü şekillerinin rüzgar oluşumuna
ve hızına etkisi olmaktadır.
• Adalar ve kıyılarda rüzgar daima daha
fazladır.
Rüzgar enerjisi sistemlerinin (RES) yararları
nelerdir?
• Aşağıdakiler için elektrik
enerjisi sağlar;
1. Merkezi şebekelere
2. Ayrılmış şebekelere
3. Yerleşim yerlerine uzak
yerlere su
pompalamalamaktadır.
ayrıca…
Zayıf şebekeler için destek
sağlar. Enerji fiyatlarında ki
istikrarsızlığı azaltır.
Nakil ve dağıtım kayıplarını
azaltır.
Neden rüzgar enerjisi?
• Sürekli geliştirilmektedir.
• Çok eskiden beri bilinen bir enerji
kaynağıdır.
• Fosil yakıtlarla rekabet edebilmektedir.
• Dünyanın ilk rüzgar
santrali kabul edilen,
tarihi Brush türbinidir.
• Daha sonra Paul la
Cour’un Danimarka yel
değirmenlerini esas
alarak yaptığı türbindir.
Rüzgar Enerjisinin Avantajları;
• Temiz bir enerji kaynağıdır, emisyonu yoktur.
• Yerel bir enerji kaynağıdır, dışa bağımlı
değildir.
• Yatırım alanının % 1’ini kullanır, bu alanlarda
tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılabilir.
• Ucuz bir enerji kaynağıdır.
• Yüksek istihdam yaratır.
Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları;
• Gürültü kirliliği yaratabilir.
• Radyo ve TV sinyallerini bozabilir.
• Kuş göç yollarında, kuşlara zarar verebilir.
DÜNYADA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ
GELİŞİMİ VE GELECEK KULLANIMI
Rüzgar Enerjisinin Kullanım Yerleri
• Kapalı şebeke
1. Küçük türbinlerdir(50w-10kw)
2. Akü şarj etmek için kullanılır.
3. Su pompalamada kullanılır.
• Ayrılmış şebeke
1. 10-200 kW a kadar olan türbinler.
2. Yerleşim yerine uzak bölgelerde üretim
maliyetini azaltır.
Merkezi şebeke 200kW- 2MW kadar
Rüzgar çiftliği olarak kullanılır.
RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİ
• Rüzgar türbinleri, bölgesel olarak
süreklilik arz eden rüzgar gücünden
elektrik üretmek için yıllardır
kullanılan bir sistemdir.
• Rüzgar türbinleri uygulamalarında
500 kW-5 MW arasında elektrik
gücü üretilmektedir.
• Fakat yaygın olarak kullanılan 1.5-3
MW gücündeki türbinlerdir.
• Türbinin sağladığı enerji rüzgar
hızının küpüdür, böylece rüzgar hızı
arttırarak elde edilen enerji miktarı
da artar.
• Açık denizler, yüksek irtifalı yerler, vadiler, ovalar
gibi rüzgarın şiddetli ve sürekli olduğu yerlere
rüzgar santralleri kurulur.
• Dünya çapında, rüzgar enerjisinin uzun vadeli
teknik potansiyelinin şu anki toplam küresel
enerji üretiminin beş katına ya da şu anki
elektrik talebinin 40 katına eşit olduğuna dair
veriler bulunmaktadır.
• Bu özellikle daha fazla rüzgar kaynağına sahip
olan yerlerde rüzgar türbinleri için fazla
miktarda alanın kullanılmasına neden olabilir.
• Açık denizlerde rüzgar hızı karaya göre %90
oranında daha fazladır.
• Bu sayı ayrıca yüksek irtifalı kara merkezli
yerlere ya da hava kökenli rüzgar türbinlerine
göre artar.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü
(MW)
Düşey eksenli rüzgar türbini
• Daima rüzgarın
geleceği yöne
doğru eser.
• Güç toprak
seviyesinde elde
edilir.
Yatay eksenli rüzgar türbini
• Dönme ekseni
rüzgar yönüne
paraleldir,
kanatlar ise
rüzgara dik
yöndedir.
• Ticari türbinlerin
çoğu yatay
eksenlidir.
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ
POTANSİYELİ
• Ülkemizde rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmaların başlangıç
tarihi çok eskilere dayanmamaktadır. Bu konudaki
çalışmaları ilk başlatan kurum 1980'li yılların ortalarında
Elektrik İşleri Etüt İdaresi olmuştur.
1995 yılından başlayarak bazı küçük uygulamalar Yap İşlet - Devret modeliyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de İlk
rüzgar santrali Demirer holding'in Çeşmede kurduğu
santraldir.
İzmir Çeşme (1.5MW), Alaçatı'da (7.2MW); Çanakkale
Bozcaada'da 10.2MW); İstanbul Hadımköy'de (1.2MW)
gerçekleşen rüzgar santralleri bu şekilde ortaya çıkmıştır.
• Türkiye'de rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarının konu edildiği ilk kanun
2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu'dur. Bu
kanunla devletin belirli bir fiyattan alım
garantisinden vaz geçmesi zaten düşük
seviyede olan rüzgar enerjisi yatırımlarını
durdurmuştur. Bu aşamada az sayıda özel
sektörün kendi enerjisini üretmek için
gerçekleştirdiği projeler mevcuttur.
• Rüzgar enerjisine verilen
resmi önemin kanıtı olarak
ilk ciddi girişim ise ancak
2005'dey Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Kanunu'yla
ortaya konmuştur. Bu
kanunun sonrasında
Bandırma, Çeşme
yarımadası, Hatay, Manisa,
Çanakkale'de
gerçekleştirilen 150 MW
gücündeki santraller
kanunun ilk meyveleridir.
TÜRKİYE RÜZGAR ATLASI
HAZIRLAYAN
İLYAS GÜMÜŞ
56131415848(N.Ö)

similar documents