bir çocuk bir fidan - Sultandağı Kaymakamlığı

Report
BİR ÇOCUK BİR FİDAN
Hakan Yusuf GÜNER
Afyonkarahisar Valisi
Ekim 2014
PROJENİN AMACI
Ağaç doğanın dengesidir. Yağmurların
zamanında ve düzenli olarak yağması,
erozyonun önlenmesi, iklim dengesinin
sağlanması, atmosferin temizlenmesi,
yer altı sularının oluşması gibi
yaşadığımız çevreye birçok faydaları
vardır.
Hayat ve çevre birbirlerine bağlı iki
önemli unsurdur. Canlıların sağlıklı
bir hayat sürdürebilmesi ancak sağlıklı
bir çevreyle mümkündür. Günümüzün
en önemli sorunlarından biri de çevre
sorunudur. Çevre sorunlarının ortaya
çıkması insanların doğal dengeyi
bozmasıyla başlamıştır.
PROJENİN AMACI
Kentleşme ve sanayileşme ile doğayı ve doğallığı terk eden
toplumlarda insanların bedensel ve ruhsal olarak bir
çöküş yaşaması kaçınılmazdır. Bunun önüne geçmek ve
doğaya verilen önemi topluma geri kazandırmak için bu
işe toplumun en küçük yapı taşları olan aileden
başlanmasının önemi büyüktür.
Bu noktadan hareketle hazırlanan Bir Çocuk Bir Fidan
projesi ile ekilecek her fidan ve çocuğun beraber büyüyüp
gelişmesi, çocuk ve fidan arasında bir bağ kurulmasını,
kurulan bu bağ ile çocuklar ve diğer aile bireylerinde
ağaç sevgisinin oluşmasını böylece yeşil bir doğa ve temiz
bir dünyada yaşamaları için gerekli sorumluluk bilincinin
gelecek nesillerimize taşınması amaçlanmıştır.
Proje Özeti
Proje çerçevesinde İlimiz ve bağlı İlçe Nüfus
Müdürlüklerimizde yeni doğan ailelerine Orman
İşletme Müdürlüğünden temin edilecek 10.000 adet
çam fidanının dağıtımının yapılması sağlanacaktır.
Gerekçeler
• Aile bireylerinde doğanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak
• Aileden başlayarak toplumda çevre bilincinin oluşmasına katkıda
bulunmak
• Aileler ve çocuklara ağaç ve orman sevgisini aşılamak
• İnsanların eliyle bozulan tabiat dengesine dikkat çekmek
• Ağaç bakımı ve korunmasını küçük yaşlardan çocuklarımıza öğretmek
• Çevreyi yok etmeden kullanma gerekliliğinin kavranmasına dikkat çekmek
• Doğduğu çevreyi benimseyen ve sahiplenen bireyler yetiştirilmesi
• Toplumda yeşilin ve çevrenin korunmasına yönelik bilinç oluşturmak
• Aile ve tabiat arasında pozitif bir etkileşimin sağlanması ve doğaya sahip
çıkma olgusunun geliştirilmesi
PROJEDE GÖREV ALAKACAK KURUMLAR
Proje Üst Kurulu
Prof. Dr. Veysel
EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
Hakan Yusuf
GÜNER
Vali
İlhan ESER
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Metin
KALYONCU
Orman İşletme Müdürü
Proje Yürütme Kurulu
Ali Osman İŞŞEN
Vali Yardımcısı
İlhan ESER
İl Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürü
Metin KALYONCU
Orman İşletme Müdürü
Proje Sekretaryası ve Raporlama
İl Nüfus ve
Vatandaşlık
Müdürü
Merkez İlçe
Nüfus Müdürü
17 İlçe Nüfus
Müdürü
Proje Kapsamında İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar
Orman İşletme
Müdürlüğü
Afyonkarahisar Valiliği
İl Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü
Basın ve Yayın
Organları
Kaymakamlıklar
PROJENİN HEDEFLERİ
Projenin Hedefleri
Ailelerin yeşil bir doğa için gerekli sorumluluk olgusuna sahip olmalarını sağlamak
Ağaçlandırmaya destek vermek ve bunu ailelere benimsetmek
Ağaçlarla birlikte büyüyen çocuklara aidiyet duygusu kazandırılması
Bozulan tabi dengeyi yeniden yaşanılabilir hale getirilmesi
Doğal yaşam ve doğal kaynakların insan hayatı için öneminin kavranması
Küresel ısınma ve Erozyon ile ilgili olarak ağacın önemini vurgulanması
Aileler ve çocuklara ağaçları koruma duygusunun verilmesi
Projenin Hedef Kitlesi
Bir Fidan Bir
Çocuk Projesi
Afyonkarahisar
İli yeni doğan
bebek aileleri
ÇALIŞMA TAKVİMİ
Proje kapsamında yürütülecek
faaliyetler 13/10/2014 ile
17/10/2014 tarihleri arasında
gerçekleşmiştir.
BÜTÇE
Projede kullanılacak olan fidanlar Orman İşletme
Müdürlüğü tarafından temin edilerek Sultandağı İlçe Nüfus
Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Herhangi bir mali kaynak
kullanılmamıştır.
Toplam
1.200,00 TL.
değerindeki
1000 adet çam
fidanı ve
nakliyesi
Orman İşletme
Müdürlüğünce
ayni olarak
karşılanarak,
Sultandağı
Nüfus
Müdürlüğüne
teslim
edilmiştir..
Proje Faaliyetleri
İlçemizdeki yeni doğan bebek için, çam fidanı
Afyonkarahisar Valimiz
Sayın Hakan Yusuf GÜNER tarafından ailesine verdi.
Proje Faaliyetleri
Sultandağı Kaymakamlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğümüzce yürütülen
“Bir Çocuk Bir Fidan Projesi” ile
ilçemizdeki artan nüfusla doğru orantılı olarak yeşil alanların
artması sağlanmıştır.
Proje Faaliyetleri
Fidanlarını alıp, toprakla buluşturmak için sabırsızlanan çocuklarımız…
Proje Faaliyetleri
Yeni doğan Kızının Nüfus Kayıt İşlemleri için,
İlçe Nüfus Müdürlüğümüze gelen vatandaşımıza kimlik kartı beraberinde 1 fidan verdik.
Proje Faaliyetleri
Yeni doğan Kızının Nüfus Kayıt İşlemleri için,
İlçe Nüfus Müdürlüğümüze gelen vatandaşımıza kimlik kartı beraberinde 1 fidan verdik.
Ve Dünyaya gözlerini açan kardeşi için fidanı küçük abisi toprakla buluşturdu.
Proje Faaliyetleri
Performans Göstergeleri
İlçe Nüfus Müdürlüğümüzce 13.10.2014 tarihinden itibaren dağıtımı yapılan fidan sayıları:
* Sultandağı İlçesinde yeni doğan bebekleri için 12 adet fidan,
* Nüfus işlemleri için İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen vatandaşlarımıza 118 adet fidan,
* Akbaba Köyü Muhtarlığına 70 adet fidan,
* Devlet Demir Yolları İşletme Şefliğine 30 adet fidan,
* Çamözü Köyü Muhtarlığına 100 adet fidan,
* Karakışla Köyü Muhtarlığına 20 adet fidan,
* Yakasenek Köyü Muhtarlığına 300 adet fidan,
* 75.Yıl İlköğretim Okul Müdürlüğüne 100 adet fidan,
olmak üzere toplam 750 adet çam fidanı dağıtımı yapılmıştır.
Performans Göstergeleri
Afyonkarahisar İl genelinde olduğu gibi, Sultandağı ilçemizde de hayata geçirilen,
‘’ 1 Fidan 1 Çocuk’’ Projesi gerek ulusal basın gerekse sosyal media aracılığı ile
paylaşılmıştır.
Projenin uygulanma takviminde ilçemizde düzenlenen 2.Ulusal Meyvecilik Arıcılık ve Tarım
(MEYAR) günleri 6-7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşmiştir. Bu tarım fuarında, projede
birçok yerel televizyon kanalı vasıtası ile basında yer almıştır.
Bunun yanında;
Kaymakamlık Web sitesi: www.sultandagi.gov.tr adresinde,
Facebook :SULTANDAĞI KAYMAKAMLIĞI adresinde,
Twitter: @sltndğıkymkmlk adresinde,
Projenin amacı ve faaliyetlerine yönelik haberler paylaşılmıştır.
Performans Göstergeleri
5 günü kapsayan Proje Uygulamasının sonunda
14.10.2014 tarihine kadar, yani uygulamanın 2/5 lik
diliminde 750 adet çam fidanı toprakla
buluşturulmuştur.
BASIN VE SOSYAL MEDİA HABERLERİ
BASIN VE SOSYAL MEDİA HABERLERİ
BASIN VE SOSYAL MEDİA HABERLERİ
BASIN VE SOSYAL MEDİA HABERLERİ
BASIN VE SOSYAL MEDİA HABERLERİ
BASIN VE SOSYAL MEDİA HABERLERİ
BASIN VE SOSYAL MEDİA HABERLERİ
ARZ EDERİM

similar documents