Sürekli sağlık bakımı - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile

Report
SÜREKLİ SAĞLIK BAKIMI
Yrd. Doç. Dr. Turan SET
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi AD
• Amaç:
Aile Hekimliğinde sürekli sağlık bakımı hakkında bilgi
vermek
• Hedefler: Bu dersin sonunda katılımcılar,
1.
2.
3.
4.
Sürekliliğin tanımını yapabilecek
Sürekli bakımın 3 temel özelliğini sayabilecek
Sürekli bakımın 5 boyutunu sayabilecek
Sürekli bakımın aile hekimliğine sağladığı en az 5
avantajı sayabilecek
Aile hekimi
• Aile
hekimliği
disiplininin
prensipleri
doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur
• Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve
hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık
bakımı sunmakla sorumludur.
European definition of GP/FM, WONCA 2002
Süreklilik nedir?
• Bir tıbbi karşılaşmada doktor yada hasta diğerinin
bilgilerine önceden sahipse, bu durum süreklilik olarak
düşünülebilir.
(consider continuity to be present in a medical encounter when either the
doctor or patient has prior knowledge of the other)
• Süreklilik, zaman içinde kesintisiz yada bırakma
olmadan anlamındadır.
uninterrupted in time or without cessation)
(Webster’s dictionary defines continuity as
Sürekli bakımın üç temel özelliği
1. Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir
2. Sağlıklı dönemlerde sunulması gereken hizmetleri
de kapsar
3. Birey tüm yaşamı boyunca izlenir
Sürekli bakım
• Sürekli bakım, doktor açısından ve hasta
açısından farklılık arz eder.
Sürekli bakım
• Doktor açısından süreklilik;
• Kendisine kayıtlı yada bağlı hastaların büyük çoğunluğunu
her gün görmesidir.
(from the point of view of the physician, continuity exists when
the majority of patients seen each day are patients who are assigned to or registered with that
individual physician)
The provider continuity index for each provider
Provider continuity index (PCI) = number of visits by assigned patients / total clinic visits
Sürekli bakım
• Hasta açısından sürekli bakım;
• Bir süre boyunca sağlık sistemi ile her etkileşiminde aynı
hizmet sunucusu ile karşılaşma derecesidir. (continuity of care is
the degree to which each interaction with the health care system over a period of time occurs
with the same provider)
The usual provider continuity for each patient
Usual provider continuity index (UPC) = number of visits with assigned provider / total clinic visits
Sürekli bakımın beş boyutu
1. Hizmet sunucusunun sürekliliği (provider continuity)
2. Zamanda süreklilik
3. Coğrafi süreklilik
4. Kayıtların sürekliliği
(bilginin sürekliliği, informational continuity)
5. Disiplinler arası süreklilik
1. Hizmet sunucusunun sürekliliği
• Kişinin her başvurusunda aynı hizmet sağlayıcı
tarafından değerlendirilme derecesidir
2. Zamanda süreklilik
• Kadın doğum uzmanı
– Gebelikten doğuma kadar
• Genel cerrah
– Ameliyat öncesinden sonraki iyileşmeye kadar
• ...
• Aile hekimi
– Tüm yaşam boyunca kesintisiz sağlık hizmeti
3. Coğrafi süreklilik
• Hekim coğrafi olarak yakın olmalı, ulaşılabilir
olmalı
• Hekim aynı yerde olmalı
4. Kayıtların sürekliliği
• Bir hastayı gören her hangi bir hizmet sağlayıcısının,
hastanın daha önceki hastalıkları ve sağlık hizmet
sitemlerine
başvuruları
hakkında
eksiksiz
bilgiye
erişebilme derecesidir.
• Kaliteli sağlık bakımı; hastaların zaman içindeki tıbbi
problemleri, lokalizasyon ve hastalık epizotları hakkında
kayıtların sürekliliğini gerektirir.
5. Disiplinler arası süreklilik
Aile hekimi;
• Yalnızca bir tıbbi problem yada organ sistemi için bakım
vermez
• Hastaların yaşadıkları tıbbi, sosyal ve ailevi problemlerin
tümünün yönetiminde rol oynar
• Multipl problemi olan hastalarda diğer disiplinlerle bakımın
koordinasyonun
sürekliliği sağlar
sağlanması
ile
kişinin
bakımındaki
Sürekli bakımın Aile Hekimliğine
sağladığı avantajlar - 1
• Zamanın daha verimli kullanılması
• Tanı koymak için yeterince zaman olması
• Tanının doğruluğunu değerlendirme imkanı olması
• Sorunların içeriğini tam olarak anlama imkanı olması
• Zamanın tanı aracı olarak kullanılabilmesi
• Gereksiz tetkik ve harcamaların azalması
Sürekli bakımın Aile Hekimliğine
sağladığı avantajlar - 2
• Hasta hekim arasında daha iyi bir iletişim kurulması
• Hastanın hekime olan güveninin artması
• Kronik hastalıkların düzenli takip edilmesi
• Tedavinin kesintiye uğramaması
• Sağlık hizmet kalitesinin artması
Özet
Sürekli bakımın üç temel özelliği nedir?
1. Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir
2. Sağlıklı dönemlerde sunulması gereken
hizmetleri de kapsar
3. Birey tüm yaşamı boyunca izlenir
Sürekliliğin beş boyutu nelerdir?
1. Hizmet sunucusunun sürekliliği
2. Zamanda süreklilik
3. Coğrafi süreklilik
4. Kayıtların sürekliliği
5. Disiplinler arası süreklilik
Hizmet sunucusunun sürekliliği nedir?
• Kişinin her başvurusunda aynı hizmet sağlayıcı
tarafından değerlendirilme derecesidir
Kayıtların sürekliliği nedir?
Neden gereklidir?
• Bir
hastayı
gören
her
hangi
bir
hizmet
sağlayıcısının, hastanın daha önceki hastalıkları ve
sağlık hizmet sitemlerine başvuruları hakkında
eksiksiz bilgiye erişebilme derecesidir.
Sürekli bakım aile hekimliğinde hangi
avantajları sağlar?
•
Zamanın daha verimli kullanılması
•
Tanı koymak için yeterince zaman olması
•
Tanının doğruluğunu değerlendirme imkanı olması
•
Sorunların içeriğini tam olarak anlama imkanı olması
•
Zamanın tanı aracı olarak kullanılabilmesi
•
Gereksiz tetkik ve harcamaların azalması
•
Hasta hekim arasında daha iyi bir iletişim kurulması
•
Hastanın hekime olan güveninin artması
•
Kronik hastalıkların düzenli takip edilmesi
•
Tedavinin kesintiye uğramaması
•
Sağlık hizmet kalitesinin artması

similar documents