pptx - Yetiket

Report
Kurumsal Stratejinin Tanımı





Kurumsal strateji ile bir işletme topluluğunun tümünün
temel hedefleri ve amacları tanımlanmakta ,
temel politikaları belirlenmekte ve
amaçları basarabilmk için gerekli olan planları üretilmekte,
şirketin faalıyetlerini devam ettirmesi veya son vermesi gereken
işletmeleri tespit edilmektedir.
Kurumsal Stratejinin Temel
Konuları
Kurumsal stratejinin Şirket
Açısından 4 Önemli İşlevi




Aynı şirket bünyesinde farklı işletmelerin farklılık arz
eden pozisyonlarda hareketliliklerini saglamak ve
çeşitlendirmeyi arttırmak.
Şirket içerisinde işletmelerin birbirlerinin tekil
performanslarının artmasına destek vermesi yoluyla
tüm şirketlerin performanslarının arttırılması
İşletmeler arası stratejik uygunlukları yakalamak ve
onları rekabetçi avantaja cevirmenın yollarını bulmak
Yatırım önceliği olusturmak ve şirketin kaynaklarını en
cazıp işletmelere yönlendirmek.
Kurumsal Stratejilerin Temel
Boyutları
Portföy Analizi
Yönelme Stratejileri
Şirket
Merkezinin
Rolleri
Yönelme Stratejileri


Büyüme Statejiler,
Yatay Büyüme
Dikey Büyüme

pazara nüfüs etme
geriye doğru dikey büyüme
Ürün geliştirme
ileriye doğru dikey büyüme


Çeşitlendirme Stratejisi
İlişkili çeşitlendirme
ilişkisiz çeşitlendirme
Durağanlık Stratejileri
 Tedbirli İlerleme Stratejisi
 Değiştirmeme Stratejisi
 Kar Stratejisi
 Tasarruf Stratejileri
 Şirket Kurtarma Stratejisi
 Mahkum İşletme Stratejisi
 Satma Stratejisi
 İflas Ettirme Stratejisi

PORTFÖY ANALİZİ

BDG Büyüme Paylaşma Matrisi
Boston Danışma Grubu (BDG),
değişik iş birimlerine sahip işletmelerin, bu iş birimlerini
bir portföyde göreceli olarak yönetebilmeleri için bir teknik geliştirmiştir.
Boston Consulting Group (BCG) olarak bilinen bu teknikte,
iş birimleri;


bulundukları sektörün büyüme hızı ve
sahip oldukları göreceli pazar gücü
göz önüne alınarak analiz edilmekte ve hangi iş birimleri için
nasıl bir kurumsal strateji geliştirilebileceği konusunda kararlar alınır.
Boston Danışma Grubu Matrisi
GE İşletme Matrisi
Geçmişi 1970’li yıllara dayanan
Yönlendirici Politika Matrisi (YPM);
SHELL, GENERAL ELECTRIC ve McKINSEY
tarafından geliştirilmiştir.
Her üç çalışma da benzer esaslara sahip olup, üst
yönetimin, değişik iş alanlarında faaliyette bulunan
işletmeleri ile ilgili yatırım ve tasfiye kararlarını
verebilmesine
yardımcı olmayı amaçlamaktadır
GE İşletme Matrisi
MATRİSİ)
(YÖNLENDİRİCİ POLİTİKA
Şirket Merkezinin Üstleneceği Roller
Şirket merkezi sinerjinin ana kaynağıdır.
 Şirket merkezi kendi üzerine düşen rollere
karar verirken bir işletme biriminin kendi
başına kaldıgında mı mevcut şirketin
merkezine bağlı kalarak mı yoksa baska bir
şirkete bağlı kalarak mı daha başarılı oldugu
sorusunun cavabını aramaktadır

Şirket Merkezinin Üstleneceği
Roller
Portföy Yöneticiliği Rolü
Yeniden Yapılandırıcılık
Sinerji Yöneticiliği
Faaliyet Paylaştırıcılığı
JOHNSON ve SCHOLES göre bu roller
anlatılmıştır.
Şirket Merkezinin Üstlendiği Rolleri Stratejik
ve Örgütsel Gereksinimleri
Hazırlayanlar

similar documents