kızılçam genetik ıslah çalışmaları

Report
KIZILÇAM
ENDÜSTRİYEL
AĞAÇLANDIRMALARI
Sadi ŞIKLAR
DÜNYA’DA DURUM
• Orman Alanları: 3.8 milyar ha.
• Üretilen Odun Hammaddesi: 3.6 milyar m3
• Yakın Gelecekteki Arz Açığı: 800-900 milyon m3
• 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması durumunda
beklenen açık 2.5 milyar m3
• Orman alanlarının tahribi devam edecek (1995-2050 yılları arasında
648 milyon ha)
• Ormanların odun üretimi dışındaki rekreasyon, biyolojik çeşitlilik,
ekoturizm, çevre koruma, su üretimi vb. fonksiyonlarından
yararlanmaya yönelik talep artışı
TÜRKİYE’DE DURUM
•
21.7 milyon ha. orman alanı
•
Odun üretimi fonksiyonuna ayrılmış alan 10.5 milyon ha.
•
Yıllık 18-20 milyon m3 odun üretimi
•
Tüketim 27-28 milyon m3
•
I.ve II. sınıf tomrukların oranı % 2-4
•
Kızılçamda satışa sunulan tomrukların yalnızca %0.02 ‘si I.sınıf,
%1.39’u II.sınıf, geriye kalanı ise III.sınıf
ÇÖZÜM
• İthalat
• Odun yerine başka maddelerin kullanılması
•Birim alandan alınan ürünün miktar ve kalitesinin
artırılması
Dünyadaki ağaçlandırma alanlarının oranı: %5
Ağaçlandırmalardan sağlanan odun hammaddesinin oranı: %35
Ağaçlandırmalar ve Verimlilik
Plantasyon Tiplerine Göre Verimlilik
(Stantutf vd 2003)
Verimlilik
(Ton/ha)
25.00
19.80
20.00
15.00
12.38
10.00
5.00
7.43
2.48
0.00
Doğal Olarak Gençleştirilmiş Orman
Islah Edilmemiş Materyal ile
Ağaçlandırma
Islah Edilmiş Materyal ile
Ağaçlandırma
Entansif Olarak Yönetilen Plantasyon
(Islah+ Silvikültür)
Ağaçlandırmalar ve Verimlilik
Kızılçam Hasılat Tablosu Değerleri
(Yaş:35)
YAŞ
AĞAÇ
SAYISI
ORTALAMA
ÇAP (cm)
HACİM
(m³/ha)
ORTALAMA
ARTIM
(m³/ha)
ORTALAMA
AĞAÇ
HACMİ (dm³)
I
35
1112
17.9
183.60
5.25
165.1
Plantasyon
I
35
1111
22.3
289.00
8.30
260.1
Doğal Orman
II
35
1433
15
144.64
4.22
100.9
Plantasyon
II
35
1111
16.5
187.00
5.30
168.3
Doğal Orman
III
35
1906
11.9
110.59
3.25
68.0
Plantasyon
III
35
1111
15.7
117.00
3.30
105.3
ORMAN
KURULUŞU
BONITET
Doğal Orman
TÜR SEÇİMİ
• Hızlı Gelişme
• Uygun Dikim Alanları
• Pazarlama
• Islah Edilmiş Dikim Materyali
KIZILÇAM
NEDEN KIZILÇAM ?
• Hızlı Gelişme: I.Bonitet-Doğal orman: 11 m3
Ağaçlandırma: 15 m3
• Uygun Dikim Alanları: Doğal Yayılış Alanı- 5.4
milyon ha. Ağaçlandırma-700 bin ha.
• Pazarlama: Çok değişik kullanım alanı
• Islah Edilmiş Dikim Materyali
KIZILÇAM GENETİK ISLAH ÇALIŞMALARI
Tohum Meşcereleri (77 adet - 11.630 ha )
KIZILÇAM GENETİK ISLAH ÇALIŞMALARI
TOPLAM SEÇİLEN PLUS AĞAÇ SAYISI: 2100
KIZILÇAM GENETİK ISLAH ÇALIŞMALARI
TESİS EDİLEN TOHUM BAHÇELERİ
70 Adet - 562 ha.
KIZILÇAM GENETİK ISLAH ÇALIŞMALARI
GENETİK TESTLER (Döl Denemeleri)
Kızılçam Islah Çalışmaları ile
Elde Edilecek Genetik Kazanç
8. Yaş Gövde Hacmi
35.0
30.7
Genetik Kazanç Yüzdesi
30.0
25.0
20.0
16.6
15.0
11.0
10.0
5.0
0.0
Fenotipik Tohum
Bahçeleri
Ayıklanmış tohum
Bahçeleri
Genotipik Tohum Bahçesi
Kızılçam genotipik tohum bahçeleri ile birim alandan elde
edilecek odun miktarını %25-30 artırmak mümkündür
KIZILÇAM ISLAH ÇALIŞMALARI İLE ELDE
EDİLECEK GENETİK KAZANÇ
377
400
320
Hacim (m3/ha)
350
289
300
250
183
%57
%74
%106
200
150
100
50
0
Doğal Orman
Plantasyon (Islah Fenotipik Tohum Genotipik Tohum
edilmemiş)
Bahçesi
Bahçesi
Kızılçam Yaş: 35 – Bonitet: I
Kızılçam Genotipik Tohum
Bahçeleri
10 adet-76ha.
Son söz…
Ülkemizin odun arz açığının
kapatılmasında en etkili yollardan biri:
Kızılçam Endüstriyel
Ağaçlandırmalarıdır

similar documents