Primorsko-goranska županija

Report
Predstavljanje projekta
planiranja i razvoja
otvorene širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije -
e-Županija
na 37. međunarodnom skupu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju,
elektroniku i mikroelektroniku
e-Županija projektni tim:
Mr. sc. Vanja Smokvina, voditelj projekta
Inž. Krunoslav Ivanović, član užeg tima (KRK sistemi d.o.o.)
Dipl. inž. Darko Jaška, član užeg tima (Telemedia d.o.o.)
Mr.sc. Goran Jurin, član užeg tima (HAKOM)
Dipl.inž. Boris Krstanović, član užeg tima (Multilink d.o.o.)
Mr.sc. Damir Medved, član užeg tima (Ericsson NT d.d.)
Boris Peršić, član užeg tima (Elektronic d.o.o.)
Saša Ukić, član užeg tima (3t.Cable)
Opatija, 27. svibnja 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta na Okruglom stolu:
ONP - Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog
pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes
za ulaganja
Sadržaj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Predstavljanje ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Realizirane aktivnosti na e-Županija projektu
Planirane aktivnosti do konca 2014. godine
Izazovi, prepreke i problemi u realizaciji
Očekivani učinci, ishodi te utjecaji e-Županija projekta
Pitanja i odgovori, rasprava
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta, Delnice, 08. travnja 2014. godine
2
1. Predstavljanje ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta, Delnice, 08. travnja 2014. godine
3
1. Predstavljanje ‘e-Županija’ projekta; izazovi regionalnog razvoja
Širokopojasni Internet prepoznat je kao infrastruktura 21. stoljeća i:
- imperativ ekonomskog razvoja; omogućuje zapošljavanje i zdravu
konkurenciju
- ključni faktor za unaprjeđenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja,
znanosti, istraživanja i razvoja, kulture… te pružanja usluga ‘na daljinu’
- preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo/zajednicu
Širokopojasni Internet treba omogućiti revitalizaciju ruralnih područja:
- potpora (regionalnom) razvoju : povećanje konkurentnosti
- smanjivanje iseljavanja (mladih) stanovnika, povratak educiranih, iseljenih
sugrađana odnosno, povećanje intelektualnog potencijala regije
- razvoj sadržaja i servisa usmjerenih korisnicima i njihovim
potrebama: građanima i gospodarskim subjektima
Preporuke EU: Republika Hrvatska treba nastaviti širenje
i korištenje širokopojasnog interneta u ruralnim,
nerazvijenim područjima!
Prihvaćajući te izazove, Primorsko-goranska
županija (prva u RH) osmislila je i pokreće
e-Županija projekt!
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta
4
1. Predstavljanje ‘e-Županija’ projekta; izazovi regionalnog razvoja
Misija projekta e-Županija:
Osmisliti i dugoročno planirati ujednačen razvoj
ICT infrastrukture i e-usluga kao platforme za
preobrazbu Primorsko-goranske županije u
suvremenu elektroničku upravu te uključenje
građana i njenih institucija u informacijsko društvo.
Provedba projekta e-Županija osmišljena je kroz više koraka, prema
Prioritetima Primorsko goranske županije, a uz sudjelovanje svih dionika
regionalnog razvoja Primorsko goranske županije; predstavnika gospodarstva,
akademske zajednice te predstavnika pojedinih jedinica lokalne samouprave.
Raspoloživost elektroničke komunikacijske infrastrukture na cijelom području
PGŽ preduvjet je za realizaciju e-usluga građanima i gospodarskim subjektima pa time
postaje predmetom prvog u nizu projekta e-Županija: Projekt planiranja i razvoja
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije ‘e-Županija’
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta
5
1. Predstavljanje ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Opći cilj projekta:
Osmisliti i planirati razvoj telekomunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske
županije – infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje
konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih regija.
Specifičan ciljevi projekta:
• osmisliti razvoj širokopojasne (svjetlovodne) okosnice PGŽ uz korištenje postojećih
optičkih magistralnih pravca u vlasništvu države, te poduzeća i ustanova u većinskom
vlasništvu države
• osmisliti povezivanje (postojećih) pristupnih svjetlovodnih mreža gradova i općina na
komunikacijsku okosnicu PGŽ
• potaknuti pripremu izvedbene dokumentacije za realizaciju pristupne svjetlovodne
mreže u gradovima i općinama PGŽ ;
• pružiti potporu gradovima i općinama pri prijavi na
natječaje pristupnih fondova EU
• omogućiti dijeljenje dobre prakse
• utvrditi potrebne (G2C, G2B i G2G) servise PGZ ..
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta
6
1. Predstavljanje ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Temeljem Zaključka Obnašatelja dužnosti Župana Primorsko-goranske županije od 30. srpnja
2012. godine (Klasa: 022-04/12-01/31, Urbroj 2170/1-01-01/5-12-12) zadužen je Upravni
odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu za izradu projektnog zadatka te sklapanje
sporazuma o realizaciji prve faze provedbe projekta – Analiza postojećeg stanja DTK i
optičke mreže na području PGŽ
Uloge u projektu:
Pokrovitelj projekta: Župan Primorsko-goranske županije, Zlatko Komadina, dipl. inž.
Vlasnik projekta:
Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu PGŽ
Izvoditelj projekta: REA Kvarner
Dokumentiranje (GIS) učinaka projekta: JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ
Projekti tim utvrđuje zadatke, savjetuje izvoditelje, koordinira aktivnosti te verificira
učinke i ishode projekta; tim, osim djelatnika PGŽ, čine i vanjski specijalisti i suradnici iz
gospodarstva, Sveučilišta u Rijeci, CARNet-a te jedinica lokalne samouprave (gradovi Rijeka
i Krk -nositelji dobre prakse) !!
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
7
1. Predstavljanje ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Realizacija projekta e-Županija zamišljena je unutar 2 pod-projekta:
•
Pod-projekt 1: Izrada idejnog rješenja širokopojasne mreže Primorsko-goranske
županije - sastoji od aktivnosti na utvrđivanju postojećeg stanja, izradi idejnog rješenja
te izrade plana postupne realizacije komunikacijske širokopojasne mreže PGŽ
•
Pod-projekt 2: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne mreže PGŽ
kroz izvedbene projekte JLS PGŽ - sastoji se od aktivnosti:
- širenja svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih mreža u gradovima i općinama
- izradi smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih
mreža JLS,
- potpora JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata
komunikacijske mreže JLS sredstvima pristupnih i strukturnih fondova EU
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
8
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta, Delnice, 08. travnja 2014. godine
9
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Utvrđeno i dokumentirano stanje TK kanala i kapaciteta u javnom vlasništvu
Baseline Analisys (HEP, HŽ, ARZ, JANAF, PLINACRO, komunalna društva…)
– izvoditelj: 3t.Cable
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta
10
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Izrađen idejni projekt otvorene širokopojasne mreže PGŽ
– izvoditelj: Ericsson NT
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta
11
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Izrađena 3 primjera izvedbenih projekata otvorenih
širokopojasnih mreža JLS PGŽ: Delnice, Kastav, Rab
– izvoditelj: Ericsson NT
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
12
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Izvedene Predstudija izvodljivosti
– izvoditelj: Ericsson Nikola Tesla
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Komunikacijski plan e-Županija
projekta – izvoditelj: Multilink
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
13
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Osmišljen i planiran pilot projekt otvorene širokopojasne mreže
Liburnije i otoka Raba odnosno prva faza projekta realizacije e-Županija projekta
Širi eŽupanija tim
PGŽ
eŽupanija tim
JLS i partner
(koncesionar)
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
14
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Predstavljen e-Županija projekt pred vijećima načelnika i gradonačelnika PGŽ
Grad Kastav
27. veljače 2014. godine
Općina Lovran
27. veljače 2014. godine
Grad Opatija
24. veljače 2014. godine
Općina Viškovo
04. i 20. veljače 2014. godine
Grad Rab/Općina Lopar
17. veljače 2014. godine
Općina Mošćenička Draga
13. veljače 2014. godine
Općina Matulji
06. veljače 2014. godine
Općina Klana
23. prosinca 2013. godine
Čabar, Delnice, Fužine, Lokve,
08. travnja 2014. godine
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
15
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Na temelju Komunikacijskog plana eŽupanija projekta:
- izrađeno je web mjesto e-Županija projekta
nad rješenjem za samostalno održavanje i objavu
sadržaja (CMS); zakupljena domena: www.e-pgz.eu
Web je prilagođen i radu s mobilnim uređajima
- izrađeno je extranet web mjesto e-Županija projekta
za koordinaciju i komunikaciju te kolaboraciju na
pripremi projekata JLS za pilote Liburnija i otoka Raba
te Gorskog kotara
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
16
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Osmišljeni i izrađeni resursi za JLS Liburnije i otoka Raba – potpora pri pripremi
projekta izgradnje otvorene širokopojasne mreže (projekti prve faze)
Plan aktivnosti JLS, predlošci razvojnih planova
i drugih dokumenta…
Brošure i web projekta eŽupanija projekta
Pristup Extranetu eŽupanija projekta
Dostup do prakse RH i
tehnoloških rješenja…
27. veljače 2014. godine
Dostup do dobre prakse i iskustva
JLS iz EU/Slovenije…
17
2. Realizirane aktivnosti ‘e-Županija’ projekta planiranja i razvoja otvorene
širokopojasne komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije
Osmišljeni i izrađena e-anketa za JLS Liburnije i otoka Raba;
izvedeno pilot anketiranje u Općini Klana (274 ankete) – podloga za
mapiranje i izradu plana izgradnje otvorene širokopojasne mreže JLS
20. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta
18
3. Planirane aktivnosti na realizaciji ‘e-Županija’ projekta
do konca 2014. godine
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta, Delnice, 08. travnja 2014. godine
19
3. Planirane aktivnosti na e-županija projektu do konca 2014. godine
Planirane aktivnosti PGŽ te e-Županija (užeg i šireg) tima na realizaciji aktivnosti:
i. e-Županija projekt
- vođenje, koordinacija aktivnosti
- uklanjanje prepreka, lobiranje, komunikacija s TDU, HAKOM, …
- potpora JLS uključenim u pilot projekt(e), prijenos tehnologije
- komunikacija s ciljanim javnostima (informiranje javnosti, podizanje svijesti
i edukacija JLS … - priprema za projekte 2. faze e-Županija projekta)
- bilježenje dobre prakse, dokumentiranje (GIS)
- izrada konačnih smjernica te diseminacija na druge JLS PGŽ …
ii. Liburnija/otok Rab pilot projekt (pripremne aktivnosti u tijeku):
- potpisivanje Sporazuma o suradnji PGŽ i 9 JLS uključenih u pilot projekt
- studijsko putovanje i prikaz dobre prakse u Sloveniji
- priprema kick-off sastanka pilot projekta za sve voditelja projekata u JLS
(uvođenje u projekt)
- (nastavak) aktivnosti/sudjelovanje u anketiranju i mapiranju područja JLS …
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
20
3. Planirane aktivnosti na e-županija projektu do konca 2014. godine
Aktivnosti PGŽ te e-Županija (užeg i šireg) tima na realizaciji aktivnosti (2):
ii. Liburnija/otok Rab pilot projekt:
- potpora i nadzor nad aktivnostima izrade (prijedloga) pojedinih Planova
razvoja otvorene širokopojasne infrastrukture JLS te provođena javne rasprave
na temu prijedloga plana u JLS
- potpora i sudjelovanje u aktivnostima izrade natječajne dokumentacije za
izbor partnera u realizaciji projekta izgradnje (JPP) u pojedinim JLS
- osmišljavanje i priprema za izvođenje 3 tematska eventa (primorje, otoci i
gorje) s pratećom demonstracijom/izložbom …
iii. Gorski kotar (pilot) projekt - Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture
Gorskog kotara u sklopu sanacije VN EEM Gorskog kotara te e-Županija projekta PGŽ)
- koordinacija aktivnosti na prijavi za financiranje te polaganju TK cijevi
prigodom sanacije VN EEM Gorskog kotara te korištenju već položenih cijevi
HEP-a za potrebe JLS odnosno e-Županija projekta
- koordiniranje odnosno optimiziranje daljnja izgradnja kroz plan investicija
HEP-a na području Gorskog kotara te redovito održavanje VN EEM/EKI
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
21
3. Planirane aktivnosti na e-županija projektu do konca 2014. godine
Aktivnosti PGŽ te e-Županija (užeg i šireg) tima na realizaciji aktivnosti (3):
iv. Planiranja nastavka realizacije odnosno II. i III. faze realizacije e-županija projekta:
- diseminacija dobre prakse na druge jedinice lokalne samouprave odnosno
pokretanje projekata planiranja i izgradnje otvorenih širokopojasnih mreža
gradova i općina koji su iskazali zanimanje za uključenje u projekt* (II faza)
- diseminacija dobre prakse na ostale jedinice lokalne samouprave – odnosno
pokretanje projekata planiranja i izgradnje otvorenih širokopojasnih mreža
u preostalim gradovima i općinama (III faza)
- integracija mreža JLS u jedinstveni komunikacijski prostor PGŽ
* Temeljem dopisa – poziva na uključenje u projekt svim JLS koje ne sudjeluju u I. fazi - pročelnika
Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, doc.dr.sc. Ljudevita
Krpana iz travnja 2014. godine.
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
22
4. Izazovi, prepreke i problemi u realizaciji ‘e-Županija’ projekta
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta, Delnice, 08. travnja 2014. godine
23
4 . Izazovi, prepreke i problemi u realizaciji ‘e-Županija’ projekta
Institucionalne prepreke:
• ne postoji nositelj Operativnog nacionalnog programa;
• EC još uvijek nije prihvatila Okvirni nacionalni program izgradnje optičke
infrastrukture za područja gdje ne postoji dostatan ekonomski interes, očekuje se da
će prijedlog programa doživjeti promjene;
naši prijedlozi za izmjene i dopune NOP-a su samo u manjem dijelu prihvaćene
• TDU/HAKOM još nisu detaljno utvrdili bijele, siva i crna područja u RH (ostale članice
EU učinile su to unaprijed)
• ponestaje vremena za temeljitu pripremu dokumentacije (prema NOP) za prijavu
projekta za financiranje iz sredstva strukturnih fondova EU (očekuje se raspis koncem
2014. godine?!?)
Napomena: EC donijela je 21. svibnja 2014. godine novu odluku ‘Block exemptions on state aid rules’ koja bi
projektima manjima od 150 M EUR pojednostavila proceduru prijave
•
ne postoje primjeri dobre prakse u RH; e-Županija tim koristi se pozitivnim iskustvima
JLS Republike Slovenije (financiranje projekata iz EU fondova u iznosu od preko 100 M
EUR)…
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
24
4 . Izazovi, prepreke i problemi u realizaciji ‘e-Županija’ projekta
Prepreke u JLS PGŽ:
• Inicijalno neprepoznavanje potrebe i izazova trenutka (raspoloživost strukturnih
fondova)
• nedostatni kadrovskih resursa JLS za pripremu projekta izgradnje, prijavu projekta na
natječaj za financiranje iz strukturnih fondova EU, vođenje projekata
• projekt nižeg prioriteta zbog recesijskih budžeta JLS (financijska sredstva ograničena)
• nedorečenost oko planova upravljanja i korištenja infrastrukture u javnom vlasništvu
(JLS prepuštene inicijativama komercijalnim ponuditeljima usluga ) …
Prepreke u radu na terenu (anketiranje):
• niska razina ‘tehnološke’ pismenosti u ruralnim područjima JLS/PGŽ
• građani zbunjeni zbog puno ‘šuma’ raznih komercijalnih ponuda …
Prepreke u radu e-Županija (užeg i šireg) tima:
• raspoloživost članova tima, financiranje aktivnosti iz budžeta PGŽ …
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
25
5. Očekivani učinci, ishodi te utjecaji e-Županija projekta
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta, Delnice, 08. travnja 2014. godine
26
5. Očekivani učinci, ishodi te utjecaji e-Županija projekta
Očekivani učinci e-Županija projekta (do konca 2014. godine):
- izvršene pripreme u 9 JLS uključenih u pilot projekt Liburnije i otoka Raba za izbor
partnera (JPP) te prijavu projekta za financiranje iz strukturnih fondova EU
- izvršene pripreme za pokretanje 2. faze e-Županija projekta – uključenje JLS koje su
iskazale zanimanje (druga grupa JLS); pribavljanje suglasnosti 10 gradskih i općinskih
vijeća za učešće u 2. fazi projekta
- postavljanje 45 km TK cijevi JLS Gorskog kotara (u suradnji s HEP) …
Očekivani ishodi e-Županija projekta (izvan zone utjecaja projekta, do konca 2014. g.):
- izvršen izbor partnera i potpisan JPP ugovor u 9 JLS uključenih u prvu fazu projekta
projekta (Liburnije i otoka Raba)
- izvršene prijave projekta za financiranje iz strukturnih fondova EU u 9 JLS uključenih u
prvu fazu projekta
- podignuta svijest o potrebi izgradnje otvorenih širokopojasnih mreža u ostalim JLS
- podignuta svijest o potrebi razvoja adekvatnih servisa i sadržaja …
Očekivani utjecaji e-Županija projekta (izvan zone utjecaja projekta):
- povećanje kvalitete života u ruralnim područjima PGŽ kroz raspoloživost servisa
telemedicine, e-učenja, e-uprave, za rad od kuće …
- povećanje konkurentnosti pojedinih gospodarskih sektora (turizam, …) te regije u cjelini
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
27
e-Županija projekt: dalje?
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
28
6. Pitanja i odgovori, rasprava
Opatija, 27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta za MIPRO 2014
29
Kontakt podaci
Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
Tel. (051) 351-900 e-mail: [email protected]
REA Kvarner
Tel. (051) 631-844 e-mail: [email protected]
Više o projektu uskoro na internetskim stranicama: www.e-pgz.eu i www.pgz.hr
27. veljače 2014. godine
Predstavljanje e-Županija projekta
30

similar documents