1941KB - merisgud

Report
İçerik
Neden Güvenlik?
Genel Emniyet Kuralları
Kimyasal Kullanımı
Depolama ve Saklama
Laboratuvar

Genel anlamı ile bünyesinde deneysel
çalışmalar, testler, analiz ve araştırmalar
yürütme ve gözlemleme olanağı sağlayan
yerdir.
Neden Güvenlik?

Kişisel korunma için

Diğer laboratuvar çalışanlarının korunması
için

Laboratuvardaki cihazların korunması ve
çalışmaların kesintisiz sürebilmesi için
Laboratuvar Güvenliği
Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için çalışma
sırasında, belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve
cihazların kullanılmasıdır.
Genel Emniyet Kuralları

Öncelikle şu soruları cevaplayın!

Laboratuar acil çıkış kapılarının yeri nerede?

Emniyet duşlarının yeri nerede ve duşların
nasıl kullanılması gerekiyor?

Yangın alarm düğmelerinin yeri ve yangın
söndürme cihazlarının yeri nerede?

En yakın telefonun yeri nerede?
Genel Emniyet Kuralları

Kullandığınız malzeme ve teçhizatın olası
tehlikelerini
bilmeniz
gereklidir.
MSDS
Dosyası’nı okuyunuz. Bu konuda internet,
büyük bir bilgi kaynağıdır.

Emniyet
tedbirlerini
almadan
asla
çalışmayınız.

Tanımadığınız teçhizat veya kimyasalı asla
kullanmayınız.
Genel Emniyet Kuralları

Daha önce kullanmadığınız kimyasalları
kullanırken haklarında kullanım şekli ve
tehlikeleri konusunda, bilgi sahibi olunuz.

Kimliği,
sahibi,
kullanım
süresi
yazılı
olmadan etrafta, açık kimyasal madde
bırakmayınız.
Genel Emniyet Kuralları

Laboratuvarda çalışılırken uzun beyaz önlük
giyilmeli ve laboratuvarda bulunulan süre
boyunca önü ilikli tutulmalıdır.

Laboratuvarda
yeme,
içme
ve
gıda
malzemeleri bulundurulmamalı, laboratuvar
ekipmanları bu amaçla kullanılmamalıdır.
Genel Emniyet Kuralları

Laboratuvarda rahat ve düz bir ayakkabı giyilmeli
özellikle açık ayakkabı, tercih edilmemelidir.

Çalışmanın niteliğine göre, gerektiğinde eldiven
ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Laboratuvar
dışına,
laboratuvarda
önlük, eldiven vb. ile çıkılmamalıdır.
kullanılan
Genel Emniyet Kuralları

Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka
toplanmalıdır.

Laboratuarda çatlak ve kırık cam eşyalar
kullanılmamalıdır.

Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı
alınmamalıdır.
Genel Emniyet Kuralları

Laboratuvarda bulunan hiçbir kimyasal madde
koklanmamalı veya tadılmamalıdır.

Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı
laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar,
mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır.
Genel Emniyet Kuralları

Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda
tutulmalıdır.

Laboratuarda
başkalarının
da
çalıştığı
düşünülerek gürültü yapılmamalıdır.

Laboratuvarda
yapılmamalıdır.
şaka
olmaz!
Asla
şaka
Genel Emniyet Kuralları

Katı haldeki maddeler şişelerden daima
temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır.

Aynı kaşık, temizlenmeden başka bir madde
içine sokulmamalıdır.
Genel Emniyet Kuralları

Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa
üzerine konulmamalıdır.

Aksi
takdirde
kapak,
yabancı
maddelerle
kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirildiğinde bu
yabancı maddeler, şişe içindeki saf madde veya
çözelti ile temas edip, onu bozabilir.
Genel Emniyet Kuralları

Laboratuarı bulduğunuz gibi temiz bırakınız.

Tehlike
arz
eden,
yangına
yakıt
temin
edebilecek malzemeyi ortalıkta bırakmayınız.

Temiz oda içinde, gereğinden fazla kimyasal
veya atık bulundurmayınız.

Tehlikeli gördüğünüz durumları ve kazaları
laboratuvar sorumlularına bildiriniz.
Kimyasal Kullanımı

Tehlikeli maddeler, tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yönetmelikler
uyarınca ya da tehlikelerinin derecesine göre sınıflandırılır.

Reaktiflik, yanıcılık veya sağlık tehlikesi etkilerine göre sınıflandırma yapılır.
Kimyasal Kullanımı
 Tehlikeyi en aza indir!
 Güvenli Kullanım
 Kimyasalın tek başına kullanımı ve
reaksiyon meydana getirebilecek özellik
ve koşullarını biliniz. Özellikle:
• Emniyetli kullanım miktarı nedir?
• Öldürücü veya yaralayıcı doz nedir?
• Kimyasala olası maruz kalma yolu nedir?
–
–
–
–
Deri veya gözle temas
Yutma
Soluma
Enjeksiyon
Kimyasal Kullanımı
Vücuda Giriş Yolları:
 Soluma: Kimyasallar tahrişe, hassasiyete, alerjik reaksiyonlara,
solunum rahatsızlıklarına veya kansere neden olabilir.
 Temas: Deri ile temas kimyasal yanıklara, gözde konjuktivite
veya sistemik zehirlenmeye neden olabilir.
 Ağızdan Alma: Zehirli kimyasallar, ağızla pipetleme yaparken
veya yiyecek ve içeceklerin bu kimyasallarla kontaminasyonu
sonucunda kazayla yutulabilir.
 Kesik: Zehirli kimyasallar deriden kesikler, sıyrık veya iğne
batması yoluyla vücuda girebilir.
Kimyasal Kullanımı
Kimyasalların Toksik Etkileri:
 Solunum sistemi, kan, akciğerler, böbrekler, sindirim sistemi ve
diğer dokular olumsuz yönde etkilenebilmektedir.
 Bazı kimyasallar karsinojendir.
 Bazı çözücü buharları toksiktir.
 Yukarıda sayılan ciddi etkilerin yanı sıra, geç olarak ortaya
çıkabilen uyuşukluk, koordinasyon bozukluğu gibi belirtiler olabilir.
 Pek çok organik çözücü ile uzun süreli temas, deri hasarına yol
açar. Bu, derinin yağ kaybetmesine bağlı olabildiği gibi alerjik
belirtilerle de oluşabilir.
Beden Yükü
İnsan vücudundaki ‘toplam kimyasal miktarı’nı
gösterir.
 Arsenik, akut etkilenimden 72 saat içinde
genellikle vücuttan atılır.
 DDT, 50 yıl boyunca vücutta kalabilir.
Kimyasal Kullanımı
 Kimyasal Tehlikenin Çeşidi Nedir?
• Parlayıcı
• Patlayıcı
• Yanıcı
• Tahriş Edici
• Reaktif
• Hassaslaştırıcı
• Zehirli
• Çevre İçin Zararlı
Kimyasal Kullanımı
 Tehlikenin tarzı nedir?
•
•
•
•
•
Akut zehirlenme
Kronik zehirlenme
Karsinojen
Mutojen (kalıcı mutasyon)
Teratojen (doğum riskleri)
 Kimyasalın Fiziksel Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aerosol
Kroyojen
Toz veya parçacık büyüklüğü
Gaz
Sıvı
Katı
Buhar yoğunluğu
Buhar basıncı
Alev alabilirlik vb.
 Kimyasal Uyumluluk (kimyasalları biri ile karıştırırken dikkat!)
Kimyasal Kirlenme Halinde

Gaz, sıvı veya katı kimyasal kirlenme halinde, kendinizi tehlikeye atmadan
kirlenmenin kaynağını kapatmanız mümkünse (mesela gaz vanası) kapatın.

Üstünüze sıçramışsa, elbiselerinizi çıkarın ve etkilenen bölgeleri en az 15 dakika,
akan suda yıkayın.

Vücudunuza sıçraması halinde vücut duşlarını veya yüz duşlarını kullanın.

«Asit» veya «Baz» döküldü ise «Asit – Baz Nötrleştirme» kitini kullanın.

Sağlık merkezini arayın.Yetkililere haber verin.

Yangın halinde derhal yangın söndürücü ile müdahale edin.

Kaçış maskesi nedir, oksijen tüpü nasıl kullanılır biliyor musunuz? Bilmiyorsanız
lütfen, öğrenmek için yetkililere başvurun.
Dökülme ve Saçılma Halinde
Kaza mahallini temizlemek için «Emme
ve
Toplama»
kullanın.
(SPILL KIT)
kitlerini
Acil Göz ve Vücut Duşları
• Kaza durumunda duş ve göz yıkama
üniteleri
– Saniyeler içinde ulaşılarak derhal
etkilenen bölge yıkanmalıdır.
Acil Göz ve Vücut Duşları
• Kullanımı
Basınız.
Çekiniz.
Depolama

Depolama belli bir düzende olmalıdır.
 UNUTMAYIN! Gelişigüzel konulmuş
kimyasallar, risk oluşturur!
 Asit ve bazlar yere yakın raflarda ve
birbirinden ayrı depolanmalıdır.
 Depolar geniş, kullanım rahat olmalı ve
depolara mümkün olduğunca az
materyal konmalıdır.
 Raflara ulaşılan yollara, geçişi
kapayacak malzeme konmamalıdır.
Depolama

Depolama mekanı kimyasalların özelliklerine göre
seçilmelidir.

Uçucu ve yanıcı özelliği olanlar, iyi havalanan
alanlarda depolanmalı ve yangın için de tüm
önlemler alınmış olmalıdır.

Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Kimyasal Saklanması

Bütün kimyasalları işaretleyerek ve ağzı kapalı biçimde
saklayınız.

Eğer beherde ise ortamda, bir kaç saatten fazla
tutmayınız.

Uyumsuz kimyasalları bir arada saklanmayınız.
Kimyasal Saklanması

Kullanım alanında, en az miktarda bulundurunuz.

İşaretlemede:
•
Kimyasalın adı
•
Tehlike uyarısı
•
Hazırlayıcının adı ve telefonu
•
Hazırlama tarihi bulunmalıdır.
Sonuç

Laboratuvar ortamında çalışırken güvenlik daima ön planda tutulmalıdır. Aksi
hayatınıza, daha da kötüsü bir arkadaşınızın hayatına mâl olabilir.
LÜTFEN DİKKAT!

similar documents