SGBnet Evrak Yönetimi (20 Kasım 2013)

Report
T.C.
Maliye Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye SGB.net Sistemi
Elektronik Belge Yönetim Modülü
Fecir ŞENGÖZ ÇELİK
Maliye SGB.net Sistemi
Elektronik Belge Yönetim Modülü
 2010 yılında; Maliye SGB.net sistemi içine
“Elektronik Belge Yönetim Modülü” eklenmiştir.
 Başkanlığımızda daha önce kullanılmakta olan
evrak kayıt sisteminde oluşturulan evrak kayıt
bilgileri söz konusu modüle Haziran 2010 itibariyle
aktarılmış ve fiilen kullanılmaya başlanmıştır.
2
Evrak Modülünü Kullanan Diğer Kurumlar
 TBMM
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 Vakıflar Genel Müdürlüğü
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 Maden Tetkik Arama
 11 Üniversite
3
İş Modeli (Süreç)
Mevcut
Durum
Evrak
Evrak
SGB.net
4
İşlem
Kayıt
Evrak
Havale
İşlem
İşlem
Evrak
Kayıt
İşlem
Evrak
İş
SGB.net Modeli
Sözleşme
Fatura
Taşınır
Karar
Plan
Yönetici
kararı
Plan
Evrakları
Karar
Evrakları
Sözleşme
Verileri
Fatura
Verileri
Taşınır
Verileri
Ödeme
Emri
Verileri
Taşınır
Evrakları
Ödeme
Emri
Evrakları
Evrak
Plan
Verileri
Karar
Verileri
5
Sözleşme
Evrakları
Fatura
Evrakları
Ödeme
Emri
Kanun
Kanun ve
Diğer Veriler
Kanun ve
Diğer Evraklar
SGB.net Modeli
İlgili Birim
Genel Evrak
Evrak
taranarak
sisteme
alınır
Evrak bilgileri
kaydedilir ve
numara alınır
Hangi birime
ait olduğuna
karar verilir
Gerekli ise, Evrak fiziken havale edilir
6
İlgili
Birime
havale
edilir
Memur
elektronik
olarak teslim
alır
Memur
fiziken
teslim alır
İlgili
Kişiye
havale
edilir
İlgiliye fiziken
teslim edilir
SGB.net Evrak Modülünün Artıları
 Hızlı ve etkili evrak yönetim süreci
 e-evrak arşiv
 Farklı süreçlerin entegre bir şekilde yürütülmesi
 Gelen-giden evrak ilişkisi
 Evrakın birbirleriyle ilişkisinin kurulabilmesi
 Evrağa ilişkin hareket tarihçesi
 Şablon yöntemi ile evrak hazırlama imkanı
 Elektronik barkod sistemi ile kolay veri girişi
 Elektronik ve mobil imza
 Evrak habercisi
 Evraka ilişkin raporların alınması
 Vatandaşın ilgili evrakını takip edebilmesi
 Kurum dışından evraklara ulaşılıp işlem yapılabilmesi
7
7
Modülün Yetenekleri
8
Modülün Yetenekleri
9
Mevcut Çalışmalar
 TS 13298 standardının uygulanması (üzerinde
çalışılıyor)
 Kalkınma Bakanlığı Evrak Değişim Formatına uyum
(tamamlandı)
 Mobil imza (testler yapıldı)
 Arşiv yönetimi (tamamlandı)
Bundan Sonraki Hedefimiz
 Uygulamalar arası veri transfer aracı haline getirmek
amaçlanmaktadır.
 Örnek: Elektronik ortamda oluşan ödeme emrini,
muhasebe kaydı haline getirmek…
 Örnek: Birim ödenek aktarma yazısı üzerine ödenek
aktarma işleminin oluşturulması...
11
ARZ EDERİM…
12

similar documents