Participatie van ouders, kinderen en jongeren in de hulpverlening

Report
PARTICIPATIE VAN OUDERS,
KINDEREN EN JONGEREN IN DE
HULPVERLENING
Bart Neirynck
Uit De Marge
Vlaams steunpunt voor het jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
CONTEXT VAN DIT VERHAAL
Jeugdwelzijnswerk
 Trajectbegeleiding vzw JONG, Gent
 Gebaseerd op ervaringen van jeugdwerkers met
kinderen, tieners en jongeren
 Vrije tijd en vrijwilligheid
 Gebaseerd op presentietheorie

PRESENTIETHEORIE
Andries Baert: “Een goede hulpverlener doet
niet wat de baas vraagt, niet wat de
subsidiegever vraagt, niet wat hij op school
geleerd heeft en niet wat in het handboek staat”
Wat is een goede hulpverlener?
Ouder: “, Dat is ook een beetje een vriend, die
tijd heeft om te luisteren, die er is als je hem
nodig hebt, geen professional dus.”
PRESENTIETHEORIE
Beweging, plaats en tijd: de hulpverlener volgt
de jongere
 Ruimte en begrenzing: integraal werken, geen
specialisatie en fragmentatie
 Aansluitend: dichtbij de mens en niet bij de
bureaucratische schematisering er van.
 Zich afstemmen: de ander centraal zetten en
niet de eigen goede bedoelingen
 Betekenis: relatie en erkenning zijn
belangrijker dan inhoud. Niet de jongere, ouder
als hulpvraag, maar als persoon.

PARTICIPATIE
Vertrekken uit de noden en behoeften van
kinderen, jongeren en hun ouders
 Voorwaarden voor participatie: Verbondenheid,
Uitdaging, Capaciteit

(warm nest, nestelen, hechting)
 Haalbare, samen uitgestippelde weg
 Rekening houden met mogelijkheden van de persoon

Participatieve organisatie zorgt voor
participatieve medewerkers (H&M, Colruyt)
 Ieder systeem is veranderbaar (voorbeeld
jongere)
 Flexibiliteit en lerende organisatie

INFORMEEL, NON FORMEEL EN FORMEEL
LEREN
Informeel:
vrienden
Non formeel:
jeugdwerker
Formeel:
hulpverlener
Nabijheid, peergroup
Afstand en nabijheid
Professionele afstand
Leider heeft status
Erkenning van
autonomie
Formele
machtspositie
Geen autoriteit
Nt autoritaire doelen
Autoriteit
Geen evaluaties en
sancties
Afspraken
Voorgeschreven
regels
Eigen gemeenschap
Contact met de
gemeenschap
Buiten de
gemeenschap
Vanuit eigen noden
Discussie over noden
Externe diagnose
Ongepland
In overleg
Gepland
Zonder duidelijk doel
Doel bepaald in
overleg
Verwachten timing
en resultaten
vangnet
spiegel
Conflict door
tegenstrijdige
waarden
TIPS

Micro:
Gezelligheid en warmte
 Echtheid,
 Signaleren


Meso:
Intervisie en coaching
 Vorming
 Veilige setting voor de hulpverlener
(bespreekbaarheid)


Macro


Naar een systeem van buddy’s en trajectbegeleiding?
Muren slopen?

similar documents