12 - BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ.NET

Report
SEYYİD SALİH ÖZCAN HOCAMIZ,
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN
EN ÇOK SEVDİĞİ,
EN YAKIN TALEBELERİNDENDİR
Muhterem Seyyid Salih Özcan
Hocaefendi, 1929 yılında
Şanlıurfa'da doğdu. Lise eğitimini
tamamladıktan sonra
Bediüzzaman Said Nursi ile
tanıştı. Sonrasında
Bediüzzaman'ın en güvendiği, en
yakın talebelerinden biri oldu.
SEYYİD SALİH ÖZCAN HOCAMIZ, NUR TALEBELERİYLE BİRLİKTE
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN TALEBELERİYLE
BİRLİKTE 1952 YILINDA FATİH CAMİ ZİYARETİ
BEDİÜZZAMAN'IN 1952'DE FATİH CAMİ ZİYARETİ SIRASINDA
SEYYİD SALİH HOCAMIZ DA ORADA BULUNUYORDU
OSMAN KÖROĞLU O GÜNLE İLGİLİ ŞUNLARI ANLATIYOR:
“CUMA GÜNÜYDÜ. FATİH CAMİİ’NDE CUMAYI KILMAK
ÜZERE OTELDEN ÇIKMIŞTIK. YANINDA MEHMED FIRINCI İLE
SALİH ÖZCAN VARDI. Son anda Fırıncı’ya dönüp anahtarı
verdi. “Sen nöbetçi kal” dedi. Biz üçümüz camiye gittik.
Namazdan sonra Üstad, Fatih’in türbesini ziyaret edecekti.
Aklıma etrafta bulunan şipşakçı fotoğrafçılar geldi. Hemen
koştum, birini buldum. “Gel kardeşim,” dedim. “Bak bu zâtı
görüyorsun. Fotoğraflarını çekeceksin…. Adam belki on poz
çekti… Baktım. Bir ikisini beğendim ve satın aldım. İşte bu
bilinen ve ellerde bulunan pozlar bunlardır.”
ÜSTAD HAZRETLERİ FATİH
CAMİ AVLUSUNDA
KÜÇÜK BİR ÇOCUKLA
SOHBET EDİYOR.
SEYYİD SALİH HOCAMIZ
DA BU ZİYARETTE
BEDİÜZZAMAN
HAZRETLERİ’YLE
BİRLİKTEYDİ
NUR AĞABEYLERİ, BEDİÜZZAMAN'DAN TARİHÇE-İ
HAYAT'IN YAZILMASI İÇİN
SEYYİD SALİH HOCAMIZ'IN İZİN ALMASINI
İSTEMİŞLERDİ
Seyyid Salih Hocamız anlatıyor:
Meğer Tahiri Ağabeyler Üstad’a Tarihçe-i Hayatı
hazırlayalım dediklerinde benim Tarihçe-i Hayatım basıldı
deyip izin vermemiş. Tahiri Ağabeyler “BIZ BIR DAHA
SORARSAK KABUL ETMEZ SEN SOR” dediler. Bunun
üzerine ben “Üstad’ım gençler bu güzel eserin müellifini
tanımak istiyorlar” dedim.
Üstad “Tekrar müessire luzüm yok, benim Tarihçe-i
Hayatım basılmıştır” dedi.
Ben “Üstad’ım o Tarihçe-i Hayat on sene önce basılmış,
yenisine ihtiyaç var” dedim.
O zaman: “Şahsımdan bahsetmemek şartıyla olur” dedi.
(Üstad’ın Manevi Evladı Fena Fi’n Nur Mustafa Sungur, Yazar İhsan
Atasoy, s. 332)
"Sevgili Üstadım;
Risale-i Nur'a hizmet için, hakikata hizmet için,
kusurlarımı af buyurarak en münasip şey ne ise Rabb-ı
Rahim ihsan buyursun. Ve Risale-i Nur'un mübelliğ-i
âzamı, istihdam-ı Nuriye ve Nur'ların merkez-i hakikîsi
olan sevgili Üstadı’mdan emir ve fermanını el açarak
bekliyorum. Hangi surette istihdam emir buyurulursa,
İnşaallah lütf-u İlâhî ile muntazırım, Efendim
Hazretleri. Bütün kardaşlarımız ayrı ayrı selâm ve
hürmetlerini arz ederler."
El-Baki Hüve'l-Baki
Kusurlu talebeniz:
Seyyid Salih (Özcan)
SEYYİD SALİH ÖZCAN’IN
ÜSTADA YAZDIĞI İKİ
MEKTUP
"Çok muhterem, çok aziz, çok mubarek, çok müşfik ve
bütün yüksek sıfatların mazharı olan Üstadım Efendim
Hazretleri,
Evvelan: Çok mübarek el ve ayaklarınızdan tazimatla
kana kana öper, dua-yı âlîlerinizi bütün ruhumla niyaz
eylerim.
Saniyen: Mahkeme beraatının bütün âlem-i İslâmda
yapmış olduğu akislerin ve sevinçlerin elbette biz âciz
talebelerinizi de en az o kadar sevindirmiş ve Allah'a
hamd ederek, Risale-i Nur'un bir zafer-i azîmi olarak
telâkki etmeleri ve istikbale ait parlak ümitler
müjdelemiştir.”

similar documents