VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI

Report
SUNAN
Giriş
Veritabanları ve Sistemi
SQL Komut Sistemi
Örnek Uygulamalar
Sonuç
2/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Giriş
Veritabanlı uygulamaların ticari ve mühendislik alanlarında kullanımını arttırmak
Veritabanı bilgisayarlarda verilerin toplandığı bir alaıdır. Günümüzde veritabanları çok
kullanıcılı kendi özel motorları bulunan yazılımlar ile birlikte çalışan yazılımlar ile
birlikte kullanılmaktadır.
Veritabanı Yönetimi çok sayıda verilerin girildiği sistemlerde verilerin kontrolü,
optimizasyonu bakım ve iyileştirmelerinin yapıldığı yazılım mühendisliğidir.
Veri
Bilgi
Kültür
Uygulama
3/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Veritabanları
Veritabanları
• ORACLE
• MS SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• SQLite
• Filemaker
• Sybase
• Berkeley
• Firebird
• MS Access, ...
4/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Veritabanları
Veritabanlarının Avantajları
• Çok büyük veriler için optimum değişken seçenekleri sunar
• Gereksiz veri tekrarını önler
• Veri güvenliği sağlar
• Çoklu kullanıcı erişimini sağlar
• Çoklu veri girişini sağlar
• Aynı andaki erişimlerde tutarsızlıkları
önler
• Verilerin tümünde bütünlük sağlar
• Farklı komutlar ile verilere ait hızlı analizler alınabilir
5/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
SQL Komut Sistemi
SQL (Structured Query Language) : Veri tabanlarında verileri okumak ve yazmak için
kullanılan komutlardan oluşan bir yazılım dilidir.
SELECT * FROM analiz
SELECT n,tarih,x,y,z FROM analiz WHERE X>30 GROUP BY DATE(tarih)
SELECT n, min(x), avg(x), max(x) FROM analiz GROUP BY HOUR(tarih)
6/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
YTÜ Yenlienebilir Enerji Evi Isı Pompası ve Duvardan Isıtma Sistemi
7/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
FANN Library:
http://leenissen.dk/fann/
http://sourceforge.net/projects/fann/
FANN Özellikleri :
• Direk indirilebilir
• Ücretsiz
• 15 den fazla programlama
desteği
• Hızlı
• GUI Desteği
• Windows / Linux / MacOS
desteği
Some FANN Commands :
FANN_create(…);
FANN_train_on_file(. . . );
FANN_save(…);
FANN_destroy(…);
FANN_create_from_file(…);
FANN run(…);
8/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
9/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
FANN
Library
MySQL
Database
DISS-VD (Data Transfer)
DISS-An (Analyzer)
Heliotherm- teleControl
Outputs
Energy
Analysis
Exergy
Analysis
Exergy
Analysis
by FANN
10/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
11/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
12/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
ENERJİ ANALİZİ
Örnek Uygulamalar
14/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
EKSERJİ ANALİZİ
Örnek Uygulamalar
15/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
16/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Örnek Uygulamalar
18000
16000
RMS_P=0.00200
14000
12000
10000
ExP_Calc
ExF_Calc
8000
ExP_ANN
6000
RMS_F=0.00082
ExF_ANN
4000
2000
0
1
34
67 100 133 166 199 232 265 298 331 364 397 430 463 496 529 562 595 628 661 694
Time (h)
Ürün ve Yakıt Ekserjilerinin Karşılaştırılması (Eğitilen: GT-2 , Test edilen: GT-3 )
17/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Sonuç
Günümüzde bilgisyarlarda oluşturulan verilerin çoğu
süreklilik arz etmektedir. Bu nedenle ticari ve
mühendislik yazılımlarda güvenli ve kapsamlı analizler
yapılabilen veritabanlarının kullanılmasında fayda vardır.
18/18
VERİTABANLARI ÜZERİNDEN ÇOK KULLANICILI YAZILIMLAR İLE TİCARİ VE MÜHENDİSLİK
VERİLERİNİN ANALİZLERİNİN GETİRDİĞİ FAYDALAR, Dr. Yılmaz YÖRÜ
Teşekkürler

similar documents