ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI Okan BAYRAK Ortaklıklar

Report
1
www.spk.gov.tr
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Okan BAYRAK
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Başkan Yardımcısı
2
www.spk.gov.tr
TARİHSEL GELİŞİMİ
•1976 Öncesi
Faiz oranı üst sınırı TCMB tarafından belirleniyor.
İhraçlar hakkında TCMB’nin bilgilendirmesi uygulaması
•1976-1982
TC Merkez Bankasının izni gerekiyor.
•1982-1992
SPKn.’na göre kamu sektörü tahvilleri dışındaki
bütün ihraçlar Kurul iznine tabi
Faiz oranlarına ilişkin TCMB kontrolü
•1992 ve Sonrası
Kayda alma sistemine geçiş
3
www.spk.gov.tr
ÖZEL KESİM MENKUL KIYMET İHRAÇLARI
(1992-2010)
SPK KAYDINA ALINAN MENKUL KIYMET İHRAÇLARI (BİN TL)
4
www.spk.gov.tr
YILLAR
TAHVİL
FİNANSMAN BONOSU
VDMK
BANKA BONOSU
1992
796,90
1.006,63
14.480,59
770,00
1993
715,23
1.205,45
52.756,39
2.387,51
1994
491,09
156,50
42.299,37
2.024,60
1995
1.883,10
1.533,00
113.928,45
1.300,00
1996
1.228,96
2.880,00
41.628,50
2.362,46
1997
1.495,46
2.200,00
23.000,00
9.934,50
1998
2.532,76
0,00
11.000,00
0,00
1999
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
(*)
0,00
0,00
12.471,06
2001
0,00
0,00
0,00
147.696,73
2002
0,00
0,00
0,00
83.613,92
2003
0,00
0,00
0,00
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
0,00
13.000,00
0,00
0,00
2006
150.000,00
0,00
0,00
0,00
2007
150.210,00
230.000,00
0,00
0,00
2008
200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
2009
140.400,00
50.000,00
0,00
100.000,00
2010
30.000,00
80.000,00
0,00
0,00
PİYASANIN GELİŞMEMESİNİN GEREKÇELERİ
•Kamu kesiminin yüksek borçlanma gereği ve
özel sektörün borçlanma piyasasından
dışlanması
Yüksek ve dalgalı reel faizler
Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık
Yüksek enflasyon oranları
Aktif bir birincil piyasanın oluşmaması
Kurumsal yatırımcı tabanının yetersiz olması
•
•
•
•
•
5
www.spk.gov.tr
MEVCUT DURUM FIRSATLAR- I
• Makroekonomik-Siyasi İstikrar
• Arz/Talep Tarafları İçin Benchmark
-Yatırımcı
-İhraçcı
6
www.spk.gov.tr
HB’deki Getiri
Banka Kredisinin Maliyeti
MEVCUT DURUM FIRSATLAR- II
•
•
•
•
•
Kamu Menkul Kıymetleri için yıllardır işleyen bir
piyasanın varlığı
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası
Takas ve Saklama Sistemi
Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydileştirme
Diğer Kurumlar
(Derecelendirme Şirketleri, Kurumsal Yatırımcılar vs.)
7
www.spk.gov.tr
YENİ DÜZENLEMENİN HEDEFLERİ
•Basit ve esnek bir düzenleme yapmak
•Maliyetleri düşürmek
• Esnek bir ihraç ve satış yapısı sağlamak
8
www.spk.gov.tr
TEMEL DÜZENLEMELER
•TTKn. 420-433 üncü Maddeler
•Anonim ortaklıkların,ödünç para bulmak için,
itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak
üzere çıkardıkları borç senetleri
•
9
www.spk.gov.tr
SPKn. 13 üncü Madde
TTKn.’na ve Bakanlar Kurulu Kararına Atıf
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME -I
• Seri:II, No:22 “Borçlanma Araçlarının Kurul
Kurul
Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar
Tebliği”
10
www.spk.gov.tr
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME-2
• Yeni borçlanma araçları tasarımında kolaylık sağlandı
• Borçlanma limitleri yeniden belirlendi
• Kurul kayıt ücretleri vadeye göre belirlendi
• İzahname ve sirkülerin KAP’ta yayınlanma imkanı
11
www.spk.gov.tr
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME-3
• Kaydileştirilme öngörüldü
• AB düzenlemelerine uygun izahname formatları
belirlendi
• Derecelendirme ihtiyari
• Tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış
12
www.spk.gov.tr
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME-4
• Vadeye göre ayrıma gidildi
• Tahvil 1 yıldan uzun
• Bono 1 yıldan kısa
- Banka Bonosu - Halka arz 60 gün-1 yıl
- Tahsisli Satış 15 gün -1 yıl
13
www.spk.gov.tr
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME-5
• Satışta esneklikler tanındı
- 1 yıllık süreçte satış imkanı
- Satış sırasında ücret ödeme
- Satılamayanların yeniden satışı
• Nitelikli yatırımcıya halka arz imkanı
• Borsada işlem görme
14
www.spk.gov.tr
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME-6
• Repoya konu olma
• Yatırım fonlarına alım imkanı
15
www.spk.gov.tr
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME-7
• HDT, DET ihraç imkanı
• Dövize veya getiriye endeksli ürün ihracı
16
www.spk.gov.tr
BORÇLANMA ARAÇLARI DIŞINDAKİ ARAÇLAR
• VTMK
• İTMK
• VDMK
• VARANTLAR
• KİRA SERTİFİKALARI
17
www.spk.gov.tr
TEŞEKKÜRLER
18
www.spk.gov.tr

similar documents