necdet_buzbas_tgdf_gida_kongresi_2013

Report
Tatlı Yiyelim , Tatlı Konuşalım
Bilmeden Konuşmaktansa
Susmanın Erdem Olduğuna
İnanarak !
Necdet BUZBAŞ
TÜGİS Başkanı
ŞEMAD Başkan Vekili
1
Tatlı Yiyelim , Tatlı Konuşalım
Bilmeden Konuşmaktansa
Susmanın Erdem Olduğuna İnanarak !
2
Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece yüzde
ikisi fakat alınan şekerin dörtte birini
kullanıyor, üstelik insüline gerek duymadan.
3
Şeker, tatlılık vermek için kullanılan karbohidrat
sınıfının herhangi bir formuna verilen ad.
Çay şekeri sakkaroz (disakkarid)
Meyve şekeri fruktoz (monosakkarid)
Üzüm şekeri (monosakkarid)
Şekerleme, şeker veya şekerlerden yapılan ürün
(akide şekeri, nöbet şekeri,lokum vb.)
4
Şeker, stratejik bir hammadde. Ülke çapında 33
adet fabrikada şeker pancarından elde ediliyor.
(NACE Rev.2 10.81)
Nişasta bazlı şekerler, nişasta sütünden hidroliz
ile elde edilir. Ülkemizde kurulu 10 fabrika mısırı
hammadde olarak kullanılır. (NACE Rev.2 10.62)
5
19 Nisan 2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Yasası şeker piyasasını
düzenler.
• Arz / talep dengesinin tesisi, kotalar
• Şeker talebinin yerli üretimle karşılanması
6
Ana hammaddeleri (yüzde elli ve üstü) şeker ve
şekerler olan gıda ürünlerine şekerleme diyoruz.
AB Ekonomik Faaliyetlerin İstatiksel
Sınıflandırılması (NACE) sisteminde Gıda Sanayi
(10) altında , 10.81 koduyla şeker imalatı, 10.82
koduyla kakao, çikolata ve şekerleme üretimi yer
alıyor.
7
-
A. Çikolata ve Kakaolu Ürünler
Çikolata
Kaplamalı Ürünler
Krem Çikolata ve Kokolin
B. Şekerleme (Candy Karşılığı)
- Sert Şekerlemeler
- Yumuşak Şekerlemeler
- Hafif (havalandırılmış)
Şekerlemeler
- Diğerleri
C. Sakız
-
Balonlu
Balonsuz
8
Dünya şekerleme pazarı 193.208,2 milyon dolar
Çikolata pazarı : 107.412,8 milyon dolar
Şekerleme pazarı : 59.391,1 milyon dolar
Sakız pazarı : 26.404,4 milyon dolar
Türkiye Şekerleme Pazarı : 2.215,6 milyon dolar
Türkiye İhracat (1806,1704) : 881 milyon dolar
Türkiye İhracat : 2.196,7 milyon dolar
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.Avrupa
58.024,2
K. Amerika
37.530,1
Asya Pasifik
36.146,3
Latin Amerika 25.235,4
D. Avrupa
22.675,4
O.Doğu , Afrika 9.218,2
Avustralya
4.315,7
milyar dolar
milyar dolar
milyar dolar
milyar dolar
milyar dolar
milyar dolar
milyar dolar
10
Tüketimin çok olduğu coğrafi bölgelere mi?
Tüketimin az olduğu coğrafi bölgelere mi?
Tek kriter yeterli değil, bazen yanıltıcı !
11
Türkiye Cumhuriyeti 2012 yılı sektör bazlı ihracatımız;
137.601,641 milyon dolar
Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılı ihracat hedefi 500 milyar dolar
Artış Oranı : 3,63
Kakaolu Ürünler (G.T.İ.P No: 1806) 2012 ihracatı 478.7 milyon
dolar , 2023 hedefi 1.238,0 milyon dolar
Artış Oranı : 2,6
Şekerlemeler (G.T.İ.P No: 1704) : 2012 ihracatı 282,3 milyon
dolar, 2023 hedefi 1.100,0 milyon dolar
Artış Oranı: 3,9
12
Şekerleme ürünlerimizin ortalama ihracat fiyatı
2.91 USD/kg
İthal ettiğimiz ürünlerin fiyatı 4,69 USD/kg
İhracat sofistike ürünle zenginleştirilip , Markaİnovasyon – Verimlilik üçlüsüyle rekabetçi
kılınacak.
13
Gelenekten Geleceğe
- Şekerleme Osmanlı’dan gelen geleneksel zanaat
- 1990’lı yıllar uyanış ve saldırı
- 2000’li yıllar çeki düzen verme
- Küresel kriz ve artan kırılganlıklar
14
02.10.2013 indirimli market şekerleme fiyatları
Madlen 9.26 USD/kg
Lokum 4.35 USD/kg
Draje 9.87 USD/kg
Jöle (Amb.) 4.21 USD/kg
Tablet Çikolata 5.0 USD/kg
15
Ortak İki Risk
Devlet ve yerel yönetimlerin düzenlemelerinin
artması ve yaygınlaşması ile daha fazla
yaptırımlara maruz kalma olasılığı.
Gelişmekte olan pazarların yerel istihdamı
arttırmak için piyasaya girişte çıkardıkları
teknik engeller ve güçlüklerin giderek artması.
16
Özgün Riskler
Operasyonel
Riskler :
Müşteri talepleri
Tedarik
Kalite
Finansal Riskler
Piyasalardaki
kırılganlıklar
Kredi maliyetleri
Sermaye
yetersizliği
Hukuki Riskler
Kayıtdışılık
Haksız rekabet
Fikri haklar ihlali
Bilgi Teknolojileri
Kullanımda
gecikme
e-ticaret
17
Fırsat
Geleneksel birikim ,
girişimcilik yanımız
18
Fırsat
Verimlilik temel sorun
alanımız, bir göz atsak !
19
Demografik Değişim
Demografik değişim her ülke
pazarı için bir fırsattır.
İncele
Araştır
Yakala
20
Yükselen Yıldız Türkiye
Türkiye yakalamış olduğu istikrar ve ekonomik başarı ile
güven veriyor. Rüzgarı arkana al, Türk Malı imajıyla
riskleri fırsata çevir.
Kısa vadeli bakma, sürdürülebilirliği benimse.
21
Tatlı Yiyelim , Tatlı Konuşalım
Bilmeden Konuşmaktansa
Susmanın Erdem Olduğuna
İnanarak !
TEŞEKKÜRLER
22

similar documents