Tegning af en parabel

Report
Tegning af en parabel
I hånden
Tegning af en parabel. Light version
1) Indsæt forskellige x-værdier i forskriften og lav
et silleben.
2) Indtegn derefter punkterne i
koordinatsystemet.
3) Forbind punkterne.
Tegning af en parabel.
Eksempel:
y = 1·x2
Man udfylder et sildeben med
kendte værdier af x
- og beregner herefter de
tilsvarende y-værdier og
indsætter i koordinatsystemet…
x
y
1
2
3
0
-1
-2
-3
1
4
9
0
1
4
9
Light version
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
med kendt toppunkt
Den grundige metode
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
At tegne en andengradsfunktion/parabel kan sammenlignes
med det at tegne en lineær funktion/ret linie:
Lineær funktion:
Andengradsfunktion:
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
At tegne en andengradsfunktion/parabel kan sammenlignes
med det at tegne en lineær funktion/ret linie:
Lineær funktion:
Hvis man kender et enkelt punkt
på linien, kan man tegne hele
linien ved at bruge
hældningskoefficienten, a.
Andengradsfunktion:
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
At tegne en andengradsfunktion/parabel kan sammenlignes
med det at tegne en lineær funktion/ret linie:
Lineær funktion:
Andengradsfunktion:
Hvis man kender et enkelt punkt
på linien, kan man tegne hele
linien ved at bruge
hældningskoefficienten, a.
Når man kender et bestemt
punkt på parabelen, kan man
tegne hele parablen ved at bruge
”hældningskoefficienten”, a.
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
At tegne en andengradsfunktion/parabel kan sammenlignes
med det at tegne en lineær funktion/ret linie:
Lineær funktion:
Andengradsfunktion:
Hvis man kender et enkelt punkt
på linien, kan man tegne hele
linien ved at bruge
hældningskoefficienten, a.
Når man kender et bestemt
punkt på parabelen, kan man
tegne hele parablen ved at bruge
”hældningskoefficienten”, a.
Det punkt, man altid kender, er
skæringen med y-aksen i (0,b).
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
At tegne en andengradsfunktion/parabel kan sammenlignes
med det at tegne en lineær funktion/ret linie:
Lineær funktion:
Andengradsfunktion:
Hvis man kender et enkelt punkt
på linien, kan man tegne hele
linien ved at bruge
hældningskoefficienten, a.
Når man kender et bestemt
punkt på parabelen, kan man
tegne hele parablen ved at bruge
”hældningskoefficienten”, a.
Det punkt, man altid kender, er
skæringen med y-aksen i (0,b).
Det bestemte punkt, der skal
kendes, er toppunktet.
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
At tegne en andengradsfunktion/parabel kan sammenlignes
med det at tegne en lineær funktion/ret linie:
Lineær funktion:
Andengradsfunktion:
Hvis man kender et enkelt punkt
på linien, kan man tegne hele
linien ved at bruge
hældningskoefficienten, a.
Når man kender et bestemt
punkt på parabelen, kan man
tegne hele parablen ved at bruge
”hældningskoefficienten”, a.
Det punkt, man altid kender, er
skæringen med y-aksen i (0,b).
Det bestemte punkt, der skal
kendes, er toppunktet.
Linien tegnes ved at starte i
dette punkt og så gentagne
gange at gå 1 enhed ud i xaksens retning og hældningskoefficienten, a, op.
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
At tegne en andengradsfunktion/parabel kan sammenlignes
med det at tegne en lineær funktion/ret linie:
Lineær funktion:
Andengradsfunktion:
Hvis man kender et enkelt punkt
på linien, kan man tegne hele
linien ved at bruge
hældningskoefficienten, a.
Når man kender et bestemt
punkt på parabelen, kan man
tegne hele parablen ved at bruge
”hældningskoefficienten”, a.
Det punkt, man altid kender, er
skæringen med y-aksen i (0,b).
Det bestemte punkt, der skal
kendes, er toppunktet.
Linien tegnes ved at starte i
dette punkt og så gentagne
gange at gå 1 enhed ud i xaksens retning og hældningskoefficienten, a, op.
Parablen tegnes ved at starte i
toppunktet og så gentagne gange
at gå 1 enhed ud i x-aksens
retning og a ganget med de ulige
tal (1, 3, 5, 7, 9,…) op.
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Og da alle parabler blot er
parallelforskydninger af den simple
grundparabel, y = a·x2, tegnes de alle
på samme måde.
Som tidligere set, er værdien af a i
virkeligheden det eneste, der giver
variation i dens udseende (Grenene
op eller ned, grenene stejle eller
meget flade.)
Kvadrattallene:
0
1
4
9
16
25
36
49
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Forskellen mellem de enkelte
kvadrattal giver de ulige tal – se til
højre…
Ganger man disse forskelle med
værdien a, får man de tal, som man
skal gå op i y-aksens retning, hver
gang man går 1 enhed ud i x-aksen
retning.
Kvadrattallene:
0 Stiger med:
1
1
4
9
16
25
36
49
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Forskellen mellem de enkelte
kvadrattal giver de ulige tal – se til
højre…
Ganger man disse forskelle med
værdien a, får man de tal, som man
skal gå op i y-aksens retning, hver
gang man går 1 enhed ud i x-aksen
retning.
Kvadrattallene:
0 Stiger med:
1
1
4
3
9
16
25
36
49
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Forskellen mellem de enkelte
kvadrattal giver de ulige tal – se til
højre…
Ganger man disse forskelle med
værdien a, får man de tal, som man
skal gå op i y-aksens retning, hver
gang man går 1 enhed ud i x-aksen
retning.
Kvadrattallene:
0 Stiger med:
1
1
4
3
9
5
16
25
36
49
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Forskellen mellem de enkelte
kvadrattal giver de ulige tal – se til
højre…
Ganger man disse forskelle med
værdien a, får man de tal, som man
skal gå op i y-aksens retning, hver
gang man går 1 enhed ud i x-aksen
retning.
Kvadrattallene:
0 Stiger med:
1
1
4
3
9
5
16
7
25
36
49
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Forskellen mellem de enkelte
kvadrattal giver de ulige tal – se til
højre…
Ganger man disse forskelle med
værdien a, får man de tal, som man
skal gå op i y-aksens retning, hver
gang man går 1 enhed ud i x-aksen
retning.
Kvadrattallene:
0 Stiger med:
1
1
4
3
9
5
16
7
25
9
36
49
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Forskellen mellem de enkelte
kvadrattal giver de ulige tal – se til
højre…
Ganger man disse forskelle med
værdien a, får man de tal, som man
skal gå op i y-aksens retning, hver
gang man går 1 enhed ud i x-aksen
retning.
Kvadrattallene:
0 Stiger med:
1
1
4
3
9
5
16
7
25
9
36
49
11
Andengradsfunktionen
Tegning af en parabel
De enkelte punkter på en parabel
lægger sig tæt op ad kvadrattallene.
Forskellen mellem de enkelte
kvadrattal giver de ulige tal – se til
højre…
Ganger man disse forskelle med
værdien a, får man de tal, som man
skal gå op i y-aksens retning, hver
gang man går 1 enhed ud i x-aksen
retning.
Kvadrattallene:
0 Stiger med:
1
1
4
3
9
5
16
7
25
9
36
49
11
13
Andengradsfunktionen
Eksempel 1:
Tegn andengradsfunktionen:
y = 1·x2 + 4·x + 4
Tp = (-2,0)
Andengradsfunktionen
Eksempel 1:
Tegn andengradsfunktionen:
y = 1·x2 + 4·x + 4
Tp = (-2,0)
… herefter 1 ud og 1·1 = 1 op
Andengradsfunktionen
Eksempel 1:
Tegn andengradsfunktionen:
y = 1·x2 + 4·x + 4
Tp = (-2,0)
… herefter 1 ud og 1·1 = 1 op
… herefter 1 ud og 1·3 = 3 op
Andengradsfunktionen
Eksempel 1:
Tegn andengradsfunktionen:
y = 1·x2 + 4·x + 4
Tp = (-2,0)
… herefter 1 ud og 1·1 = 1 op
… herefter 1 ud og 1·3 = 3 op
… herefter 1 ud og 1·5 = 5 op
Andengradsfunktionen
Eksempel 1:
Tegn andengradsfunktionen:
y = 1·x2 + 4·x + 4
Tp = (-2,0)
…
…
…
…
herefter 1 ud og 1·1 = 1 op
herefter 1 ud og 1·3 = 3 op
herefter 1 ud og 1·5 = 5 op
og sådan kan fortsættes…
Endelig spejles alle værdierne i
symmetriaksen
Andengradsfunktionen
Eksempel 1:
Tegn andengradsfunktionen:
y = 1·x2 + 4·x + 4
Tp = (-2,0)
…
…
…
…
herefter 1 ud og 1·1 = 1 op
herefter 1 ud og 1·3 = 3 op
herefter 1 ud og 1·5 = 5 op
og sådan kan fortsættes…
Endelig spejles alle værdierne i
symmetriaksen
Andengradsfunktionen
Eksempel 1:
Tegn andengradsfunktionen:
y = 1·x2 + 4·x + 4
Tp = (-2,0)
…
…
…
…
herefter 1 ud og 1·1 = 1 op
herefter 1 ud og 1·3 = 3 op
herefter 1 ud og 1·5 = 5 op
og sådan kan fortsættes…
Endelig spejles alle værdierne i
symmetriaksen og parablen kan
tegnes.
Andengradsfunktionen
Eksempel 2:
Tegn andengradsfunktionen:
y = -2·x2 + 8·x + 1
Tp = (2,9)
Andengradsfunktionen
Eksempel 2:
Tegn andengradsfunktionen:
y = -2·x2 + 8·x + 1
Tp = (2,9)
… herefter 1 ud og 2·1 = 2 ned
Andengradsfunktionen
Eksempel 2:
Tegn andengradsfunktionen:
y = -2·x2 + 8·x + 1
Tp = (2,9)
… herefter 1 ud og 2·1 = 2 ned
… herefter 1 ud og 2·3 = 6 ned
Andengradsfunktionen
Eksempel 2:
Tegn andengradsfunktionen:
y = -2·x2 + 8·x + 1
Tp = (2,9)
… herefter 1 ud og 2·1 = 2 ned
… herefter 1 ud og 2·3 = 6 ned
… og sådan kan fortsættes…
Endelig spejles alle værdierne i
symmetriaksen
Andengradsfunktionen
Eksempel 2:
Tegn andengradsfunktionen:
y = -2·x2 + 8·x + 1
Tp = (2,9)
… herefter 1 ud og 2·1 = 2 ned
… herefter 1 ud og 2·3 = 6 ned
… og sådan kan fortsættes…
Endelig spejles alle værdierne i
symmetriaksen
Andengradsfunktionen
Eksempel 2:
Tegn andengradsfunktionen:
y = -2·x2 + 8·x + 1
Tp = (2,9)
… herefter 1 ud og 2·1 = 2 ned
… herefter 1 ud og 2·3 = 6 ned
… og sådan kan fortsættes…
Endelig spejles alle værdierne i
symmetriaksen og parablen kan
tegnes.

similar documents