Stressbeleid integreren in het HR-beleid bij Aveve

Report
“GEZONDE GEEST IN EEN
GEZOND LICHAAM”
Veevoeding
Een aantal praktische tools die bij Groep AVEVE worden
ingezet om werkstress en burn-out te voorkomen of aan te
pakken. 20.11.2014
Groep AVEVE





Groep AVEVE is marktleider in de toelevering
aan de land- en tuinbouw
Groep AVEVE heeft de grootste winkelketen voor
tuin dier en bakplezier in België
Groep AVEVE telt 54 bedrijven in binnen en
buitenland, heeft een kleine 1800 mensen direct
in dienst en geeft indirect werk aan >10.000
mensen
Omzet > 1,3 miljard euro
Behoort tot de 100 grootste bedrijven van
België.
Veevoeding
Geschiedenis




1890 diepe crises landbouw ( Daens)
3 Leuvense notabelen Joris Helleputte, Franz
Schollaert, Jacques Ferdinant Mellaerts richten
een “Boerenbond” op, op basis van solidariteit.
Aankoopafdeling van o.a. meststoffen: AVV
(1901) later AVEVE ( 1984)
Missie: Marktleiderschap in land en tuinbouw
versterken, commercialisering van
landbouwproducten, deskundigheid inzetten in
de consumentenmarkt en internationale
nichemarkten.
Veevoeding
Veevoeding
Kernwaarden en Kracht van de Groep

5 Kernwaarden: Klantgericht, Kwaliteitsvol,
Duurzaam Ondernemend, Innovatief en Integer.

Kracht van de Groep:








Marktleider,
Goede naam,
Sterk merk,
Kracht van synergie,
“ Think global act local”,
Groepscultuur,
KMO mentaliteit,
Financieel zeer gezonde holding
Veevoeding
Algemene Info

Gemiddelde leeftijd Groep Veevoeding
 39 jaar bedienden ( 19,13% > 50 jaar)
 42 jaar arbeiders, ( 30% > 50 jaar)

Gemiddelde anciënniteit in productiesites Groep
AVEVE groep Veevoeding :
 bedienden 10-12 jaar
 arbeiders 14-16 jaar. (Sector voeding: 10 jaar / andere
sectoren 9,6 jaar)
Veevoeding
Wist je dat
directe kost ziekte = gem. 6025€ indirecte kost 21.000€
Slechts 13% van de bedrijven een beleid heeft
Burn out gemiddeld 189 dagen verzuim
2 op de 3 werknemers stress heeft
37 tot 60% van de afwezigheden met een vorm van
stress te maken heeft
 12.000 werknemers per jaar een burn-out hebben
 Dat zijn meestal bevlogen werknemers, plichtsbewust,
perfectionistisch, hardwerkend, verstoorde work life
balans, klein sociaal vangnet, niet kunnen
deconnecteren…..





Veevoeding
In uw organisatie













Structuur en duidelijkheid bieden
Investeren in de toekomst ( opleidingen)
Niet te veel bruuske veranderingen doorvoeren en indien wel d.m.v.
“change-management” ( planmatig beleid)
Werknemers moeten invloed hebben op het resultaat (lean
georganiseerd) en waarderingsgesprek i.p.v. functioneringsgesprek)
Baanzekerheid bieden
Zingeving en identificatie met normen en waarden (al tijdens het
sollicitatieproces oog voor hebben!)
Goede arbeidsomstandigheden en materiaal bieden
Rust en stilte i.p.v. conflicten (conflicten tijdig aanpakken)
Duidelijke rolverdeling
Investeer in je bedrijf (restaurant, planten, bedrijfsfietsen, water, fruit …)
Beperkte mate van beslissingsrecht en erkenning in en voor de job
Curatief: zet medewerkers in op hun sterktes, schakel professionele hulp
in en ondersteun,
VERHOOG HET WERKPLEZIER
Veevoeding
Knipperlichten:
Tevredenheidsenquête
Veel overuren
Terugloop productie zonder aanwijsbare redenen
Daling kwaliteit productie
Verhoogd aantal klachten pesten op het werk en
conflictsituaties.
 Verhoging arbeidsongevallen
 Negatieve Turnover en veel verloop
 Verhoogde verzuimcijfers en > Langdurig zieken
(zonder aanwijsbare oorzaak)
OPM. ziektecijfers afzetten t.o.v. leeftijdspyramide,





Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam
Aktieplan Ziekteverzuim: n.a.v.
personeelsenquête
 In kaart brengen wie er ziek was de laatste 5 jaar en
wanneer
 Persoonlijke Gesprekken
 Doorverwijzing en opvolging bedrijfsarts IDEWE
 Gebruik van efficiënte controledoktoren (regel van 7)
 Strikte opvolging ziekte ( briefjes, verlengingen,
melding)
 Bradford maandelijks
Laagdrempelige Personeelsdienst:
 Servicegericht en no nonsens
 Goed overleg met OR, syndicale delegatie en CPBW
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

Arbeidsomstandigheden:
lawaai, licht, koud, warm, onveilig, personeelstekort, onfris
 Vaste Arbeidsgeneesheer (maandelijks in house) die de
personeelsleden persoonlijk kent en opvolgt,
 Werknemers kunnen arbeidsgeneesheer altijd
probleemloos contacteren
 Uitgebreid jaarlijks bloedonderzoek vanaf 40 jaar en
individuele opvolging door arbeidsgeneesheer
 Gratis Griepvaccinatie
 Aparte sanitaire voorzieningen en douches m/v
 Individueel opgemeten gehoorbescherming fabriek
 Collectieve of individuele PBM’s
 Soep in de winter…
 Bedrijfsrestaurant…
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

Arbeidsvoorwaarden:
onregelmatig werk, slecht loon, geen toekomstperspectief, slechte sfeer, work-
life, premies, werkzekerheid, ploegen,
 Marktconforme verloning en goede ploegenverloning
 Hospitalisatieverzekering, Groepsverzekering, Pensioensparen
en maaltijdcheques,…
 Risico analyse per functie
 Glijdende werkuren bedienden ( 6.00-10.00 H starten)
 Verschillende uurroosters ( 3 ploegen, dagdienst, 2 ploegen
geen vol continue, op maat aangepast aan de werknemers…)
(voorbeeld 55+)
 Functieomschrijvingen met daaraan gekoppeld opleidingplannen, ook voor arbeiders.
 Thuiswerkpolicy
 Plan 45+ met aangepast werk op maat
 Tijdskrediet, brugpensioen, landingsbanen…
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

Arbeidsinhoud:
moeilijk, makkelijk, repetitief werk, strakke deadlines
 Interne Doorgroeimogelijkheden d.m.v. het gebruik van testing
Cebir, PPA Thomas Intern, Assessments…(bv orderpicker
shiftverantwoordelijke)




Belangstellingsregistratiegesprekken
Intern promoten van vacatures ad valvas en via werkplezier.be
Neutraliteitsbeginsel
Jobrotatie en interne doorgroei (verschillende bedrijven in de
groep met verschillende functies horizontaal of verticaal)
Voordelen jobrotatie:
Breder inzetbaarheid werknemers polyvalentie
Nieuwe vaardigheden en groeikansen
Verandering=motivatie
Opvangen productiepieken en langdurige zieken
Vermindering RSI( Repetitive Strain Injury)
Behouden kennis in de organisatie(retentie)
Antwoord op knelpuntberoepen
Inspelen op de veranderende arbeidsmarkt ( generatie x y en z)
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

Arbeidsverhoudingen:
relaties, communicatie,
 Onthaalbrochure met uitgebreide info en On & Off
boardingtraject (NL/FR) ( Voorbeeld)
 Peter en Meterschap
 Communicatiekanalen: Intranet, Personeelsmagazine
Antenne, Lync, Yammer Ad valvas borden, Individuele
postbedeling arbeiders,…
 WWW.werkplezier.be met gefilmde statements van een
20 tal medewerkers op verschillende locaties en jobs.
 2 keer per jaar infovergadering per werkma :met info
over Investeringen, Financiële cijfers, Personeelsinfo,
Marktinformatie, Toekomstvisie…..
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam
 Implementatie POP en 360° analyse top down: 3 daagse
opleiding door externen en jaarlijkse evaluatie en
opvolging (voorbeeld: Klimop)
 BOB traject bij de winkels ( Bouwen aan ons bedrijf)
met 5 opleidingen per jaar per medewerker (vrije keuze)
(voorbeeld paspoort en boekje)
 Persoonlijke externe coach en loopbaanbegeleiding bij
stress op de werkvloer (voorbeeld)
 Programma “Gerichte Periodieke Gezondheidsbeoordeling met cardiovasculaire risicobepaling,
medische vragenlijst en fitness test onder leiding van
een arts en fitnesscoach om de mensen een spiegel te
tonen van hun “werkelijke leeftijd” pilot project België
met IDEWE
 Rondetafelgesprekken met de Voorzitter.(20-30/3040/40-50/>55)
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam
 Jaarlijkse functioneringsgesprek/waarderingsgesprek
arbeiders & bedienden
 Professionele opvang bij ontslag door gespecialiseerde
externen (netwerk op groepsniveau opgestart)
(Theorie Kübler Ross)
 Exitgesprekken en individuele Outplacement begeleiding
ook in bepaalde gevallen wanneer die niet wettelijk
verplicht zijn
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam
 Teambuildingactiviteiten zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personeelsfeest,
Nieuwjaarsreceptie ( jaarlijks met actieve en
gepensioneerde personeelsleden),
2 daagse Verkoop,
Quiz, Fietstocht, …..
Sinterklaasfeest,
Attentie met Kerst en Pasen voor het personeel
Teambuilding per afdeling,
Feestdiner personeelsleden & partner met 25 jaar dienst
op Groepsniveau met cadeau cheque
Feestdiner 35 jaar dienst op bedrijfsniveau,
dubbele vakantiekaart arbeiders bij 25 jaar dienst
Pensioenvieringen met walking dinner of budget.
Eindeloopbaanbeleid waaronder een pensioeninfodag
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam
 Netwerkopvang op Groepsniveau bij acute stress, burnout, crises….door externe gespecialiseerde bedrijven en
psychologen.
 Rookstopconsulent met persoonlijke coaching in 2015
 Opleidingsaanbod op Groepsniveau: o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
Assertiviteit,
Dynamisch ont-stressen
Emotionele intelligentie
Succesvol overleggen
Oplossingsgericht denken en werken
Overtuigend en motiverend samenwerken….
Opleidingstrajecten voor beginnende leidinggevenden,
bestaande leidinggevenden
Mindfullness @ work
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

Hoe in kaart brengen? Via een vragenlijst





VBBA Van Veldhoven & Meyman
WOCCQ: KU Leuven
NIPG vragenlijst TNO
VOS-D Vragenlijst stressgroep Nijmegen
Deparis participateur opsporingsmethode
 Appreciative Inquiry
Websites:
www.burnout.be,
www.voeljegoedophetwerk.be
www.mijnkwartier.be
www.geestelijkgezondvlaanderen.be/stress-overspannenheid-en-burnout
www.vdab.be/stresstest en www.stress-o-meter.be ( de juiste stoel van
de SERV)
Veevoeding
Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

Allerbelangrijkste en kost niets
Af en toe een schouderklopje
Waarderende “passiegesprekken”
( wat doe je graag, waar ben je goed
in….)
Veevoeding

similar documents